• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

02. VISSZA a JÖVŐBE!

A minap elém került egy könyv, mely az óegyiptomi virágzó kultúra egy szeletkéjét tárta elém. Nem tudtam, hogy sok év után, miért is olvasom el – de a végére érve megértettem. Éltem a sorait, és átéltem (újra) történéseit.
Mert rólunk szól!

Földi szemünkkel nem látjuk a türelmet vagy a haragot, a féltékenységet vagy a kapzsiságot. Ezeknek csak a visszahatását látjuk. Ha én azonban a szellem szemével nézek egy emberre, akkor a gondolatait, sőt, mondhatnám az érzelmeit is színek képében látom. És minél sötétebb a szín, annál inkább elfelhőzi őt a Föld, és minél halványabb a szín, annál közelebb van annak a fénynek a forrásához, amelyet valamennyiünknek el kell érnünk. Azoknak az érzelmeknek a színe, amelyeket leggyakrabban érzünk, határozza meg annak a fénynek a színét, amely belőlünk kiáramlik.

Anubis – Bölcsesség könyve

Egy-egy fordulat kapcsán könny szökött a szemembe, mivel egy letűnt kor Isteni Bölcsességét idézte fel számomra.
Ekkor döntöttem úgy, más szemszögből fogom elétek tárni az emberi evolúció egy picinyke részét, hogy könnyebb legyen számotokra a Haza vezető út.

De ahhoz, hogy megértsétek, miért ül az emberiség döntő többsége a mélysötétség masszájában – vissza kell menni a Teremtésig.
A Kozmosz teremtéséig. Legalább 15 milliárd évet.
Emberi agyunknak ez felfoghatatlan!
De én azért megpróbálom a lehetetlent.

És kezdetben vala az IGE.
És az IGE Istennél vala.
ISTEN vala az IGE.

Az Őstisztaságú Szellemi Világrend – a Megnyilvánuló Isten.
Végtelen Bölcsesség, végtelen Szeretet és végtelen Erő.
Az Alfa és az Omega. A kezdet és a vég.
Az öröktől fogva létező Végtelen Valóság.

A Teremtést követően, Mi MAGok megkaptuk a Földet
– Őrzőivé váltunk.

Nem fogok évszámokba bocsátkozni, mivel nem történelemkönyvet írok. Szívemmel látok és megérzéseimre hagyatkozok.

S amennyiben Ti is úgy tekintetek rá, hogy nincs múlt és jövő, csak örök jelen, és minden ami volt, van és lesz MOST zajlik – nem kell évmilliókat ugrálni az időben. Így talán könnyebb lesz megérteni az eseményeket.

Ha mi vagyunk a Föld Őrzői, származásunk Kozmikus – nem is lehet más.
Egy nagyon magas szintű Isteni Bölcsesség és Isteni Tudás birtokosaiként kezdtük meg Földi életünket. Kapcsolatban álltunk Teremtőnkkel, ki szerető Atyánkként vigyázott reánk, s Földi küldetésünket Kegyelme kísérte.

Vannak a bolygón bizonyítékok erre az időszakra is annak ellenére, hogy kataklizmák sora érte azóta Földanyát, ki ilyenkor drasztikus változásokon ment keresztül. Amiről tudomásunk van Mú, Lemúria és Atlantisz kora.

A Kárpát – medence a Földi Paradicsom …

… ezt mind tudjuk.

FöldAnya nagy kataklizmáit csak itt tudtuk túlélni. A jégkorszak(-ok?) idején itt leltünk menedéket, mivel itt a legvékonyabb a földkéreg.
Szinte a MAG-MÁN élünk, ami szó szerint egy természetes atomerőmű. Földalatti hévizeink kristálymezőt képezve melegítik a légkört. A lepusztult bolygót minden alkalommal a MAG-OK telepítették be szerte a világon.

Testvéreink az észak-amerikai indiánok, a dél-amerikai maják és aztékok, az írek, kelták és még sorolhatnám. De jelen vagyunk Etiópiában, a Közel-Keleten és a messzi Távol keleten is.

MAGokként szétszóródva az egész világon.

Érkeztek más fajok is ide az Univerzumból, ilyenek pl. a reptiliánok, vagy a kicsi szürkék, akiket – Istentől “eltávolodva” – más célok vezéreltek. Céljuk a Föld “kifosztása” volt, s a rajta való korlátlan uralkodás.
Kb. 26 ezer évvel ezelőtt, az utolsó kataklizma után a Föld – a rajta élő gonoszok által – karanténba került, számunkra börtön bolygóvá vált.
Körbevonták egy energiaráccsal – sokan így nevezik: arkhón-hálóval – ezáltal a Földön már létező Isteni szellemek nem tudtak többé Hazamenni az Öregistenhez.

Kezdetét vette egy zárt reinkarnációs folyamat, melyen belül a leszülető Lelkeket kényük-kedvük szerint alakíthatták. Létrehozták a karmát, mint büntetést, elhitetve ezáltal az emberiséggel, hogy bukott angyalokként, semmi közük a Teremtő Istenhez.

Főleg a MAGokat próbálták ezáltal végleg elszakítani Égi Otthonuktól és a Magyarok Istenétől.

Hosszú időn keresztül próbáltuk tanítani és emelni őket, de határtalan gonoszságuk révén – melyhez nem kevés Földön túli tudás társult – átmenetileg alulmaradtunk.

Az utolsó virágzó kultúránk, melyet még jegyez a ma ismert, írott történelem – az Egyiptomi kultúra volt. Bár a történelemhamisítás itt is nagy szerepet játszott, hisz a “tananyagba” közel sem a teljes igazság került, csak az erőst elferdített mása.

Mindenképpen titkolni kellett a MAG népének Kozmikus eredetét.

A könyv, amit említettem KAM földjén íródott Óegyiptomban – Atet Fáraó leánya naplója alapján.

Ki is volt Kam?
Van egy írott könyvünk, a neve Biblia, amit bár nagyon meghamisítottak – mégis vannak benne részek, melyek RÓLUNK szólnak.
Kezdjük az Ószövetséggel, ami a Teremtéssel kezdődik, és semmi köze a zsidókhoz! Ez egy sumer őstörténeti eposz.

(Ajánlom elolvasásra Dr. Badinyi Jós Ferenc Magyar Bibliáját!)

Kam Nóé fia volt, Ő nemzette KUS-t. A kusok a szumirokkal egy időben – jóval a szemiták előtt – Arábiában éltek. Az első szakrális uralkodók ők voltak.

A KUS szó Szkítát jelent.

A Szent Kos népe – Khám-tól származtatja magát, mely név – tökéletes Isteni Tudás – jelentéssel bír.
Khusban már egyesült két fontos – a Magyarságra jellemző vonás:

Ez a nép az Égi Szarvas (Szíriusz), a Csillagvilág, a Kozmosz szülötte, mely Isteni elrendelésből született a Földre.
Ez a nép hordozza az Istentől kapott Tudás tökéletességét.

Hát ezért akartak minket minden áron megsemmisíteni!

Menjünk tovább,
Kus nemzette Nimródot. Ő volt a Magyarok Ősatyja.
A Föld első királya – a NAPKIRÁLY – akit az Ég küldött.
Égi hatalmas alakját az Orion csillagkép jeleníti meg.
Fiai Hunor és Magor, akiktől a hunok és a magyarok származnak.

S még csak véletlenül sem rendelkezünk “finn-ugor” gyökerekkel…
– amit hosszú időn át megpróbáltak velünk elhitetni!


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?