• Ez itt, az én Igazságom.

  Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
  Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

16. NŐ VAGYOK

Nő vagyok.
Én kértem – Én választottam.
Olyan Világba születtem, ahol nagyon nehéz feladat Nőnek lenni. Olyan Világba, amelyben kénytelen voltam magamra vállalni számos olyan feladatot, ami eredetileg nem az enyém volt. Nem én akartam így, de alkalmazkodnom kellett. Nem volt választásom.

Hogy mit is jelent Nőnek lenni?

Hát, elsősorban nem a mosogatást, a főzést, takarítást, a gyereknevelést és nem a rendrakást.

Nőnek lenni azt jelenti – hogy áradsz, adsz, befogadsz, teremtesz, sugárzol s megtöltöd élettel a teret. Hogy érzelmeid gömbölyűek, körülölelnek téged és környezetedet.
Hogy mosolyogsz, szeretsz, nevetsz és fittyet hánysz mindenre.
Néha tűsarkút húzol, néha tornacipőt. Néha boldog vagy, és néha elkeseredsz – de minden helyzetből felállsz.

Mert NŐ vagy!

A Nő, amikor nyitva van a Szíve – adni akar, végtelenül, határok nélkül – ez számára a természetes létállapot.
És mégis sokszor ez visz bele minket a legnagyobb csalódásokba.

Egyszer csak ráeszmélünk, hogy a szeretett Férfi nem adja vissza azt, ami hozná az érzést – hogy szeretve vagyunk.

Nem vagyunk elég jók.
Ilyenkor vagy elkezdünk még többet adni, vagy bezárjuk szívünket.
Van egy olyan állapot, amikor nyitva van a szív, de Királynőként kicsit visszahúzódunk, magunkkal foglalkozunk. A saját Lelkünkkel. Ehhez sok türelem kell.

Csak az a Férfi tud adni, aki már rátalált az erejére, és követni akarja a nyitott Szíve vezetését.
Ehhez a Férfinek be kell járnia egy utat, amiben kicsit magára marad, hogy saját Szíve előtt letegye a fegyvert – és ő közeledjen.
Aki már nem fél az érzelmektől – a Szerelemtől.

Most elmondok egy mesét a Nő teremtéséről.


Amikor Isten a Nőt teremtette, késő estig dolgozott a hatodik napon.
Egy Angyal arra járt és megkérdezte:

 • Miért töltesz ennyi időt ezzel?

Az Isten azt felelte:

 • Láttad az összes specifikációt, aminek meg kell felelnem, hogy megformáljam Őt?
  Mosható legyen, de ne műanyag.
  Több, mint kétszáz mozgó alkatrészből áll, melyek mindegyike cserélhető kell, hogy legyen és mindenféle étellel működnie kell.
  Képesnek kell lennie egyszerre több gyermeket karjában tartani, megölelni őket úgy, hogy az meggyógyítson mindent – a lezúzott térdtől az összetört szívig – és mindezt mindössze két kézzel.

Az Angyalra mindez mély benyomást tett.

 • Csak két kéz… lehetetlen! És ez standardmodell?
  Túl sok munka ez egy napra – várj holnapig, és fejezd be őt akkor.
 • Nem – mondta az Isten.
  Már nagyon közel vagyok, hogy befejezzem ezt a teremtményt, mely szívem legkedvesebbje lesz.
  Meggyógyítja magát, ha beteg és egy nap tizennyolc órát tud dolgozni.

Az Angyal közelebb jött és megérintette a Nőt.

 • De olyan puhának alkottad őt.
 • Igen, puha – mondta a Mester. De erősnek is alkottam.
  El sem tudod képzelni, mit elvisel és legyőz…
 • Tud gondolkodni? – kérdezte az Angyal.

Isten azt felelte:

 • Nem csak gondolkodni tud, de érvelni és egyezkedni is.

Az Angyal megérintette a Nő arcát…

 • Mester, úgy tűnik a teremtmény ereszt.
  Túl sok terhet róttál rá.
 • Nem ereszt… ezek könnyek – válaszolta.
 • Az mire való? – kérdezte az Angyal.

És mondá az Isten:

 • A könnyekkel fejezi ki bánatát, kételyeit, szeretetét, magányosságát, szenvedését és büszkeségét.

Ez igen nagy hatást tett az Angyalra.

 • Ez csodálatos!
 • Valóban az.
  A Nő olyan erők birtokában van, melyekkel ámulatba ejti az embert. Képes kezelni a gondokat és nehéz terheket hordozni.

Magába tudja tartani boldogságát, szeretetét és véleményét.
Mosolyog, mikor sikoltani szeretne. Dalol, mikor sírni volna kedve, sír – mikor boldog és nevet – mikor fél.

Harcol azért, amiben hisz. Kiáll az igazságtalansággal szemben.
Nem fogad el NEM-et válaszul, ha tud egy jobb megoldást.
Átadja magát, hogy családja gyarapodhasson.

Elviszi a barátját orvoshoz, ha fél. Szeretete feltétel nélküli!

Sír, ha gyermekei győzedelmeskednek.
Boldog, ha barátai jól vannak.
Örül, ha születésről, vagy esküvőről hall.
Szíve összetörik, ha közeli rokona vagy barátja meghal.

De megtalálja az erőt, hogy elboldoguljon az élettel.

Tudja, hogy egy csók és egy ölelés meggyógyíthat egy összetört szívet.

Csak egyetlen hibája van:

Elfelejti mennyire értékes…

Isten tényleg tökéleteset alkotott a Nő által, rábízva azt a nagy feladatot, hogy a Földi létben, mint Isten meghosszabbított keze – teremtsen és cselekedjen. Óvja az Életet.
Egy gnosztikus írásból Jézus szavait idézem – aki így szólt a Nőkről:

Tiszteljétek a Nőt, mert ő a Világegyetem Anyja, és minden, ami Igaz az Isteni teremtésben – benne rejlik.
Ő minden jónak és szépnek az alapja, és ő az élet és a halál magja. Az ember léte tőle függ, mert ő annak természetes lelki támasza.
Fájdalommal ad néktek életet.
Homloka verejtékével felnevel, és haláláig csak gondokat okoztok neki.

Áldjátok és imádjátok őt, mert ő az egyedüli igaz barátotok és támaszotok a Földön.
Tiszteljétek és becsüljétek őt.
Szeretete megnemesíti a Férfit, meglágyítja kemény szívét.

A feleség és az anya felbecsülhetetlen kincsek, amelyeket Isten nektek adott.

Ahogyan a Seregek Istene valamikor elválasztotta a Fényt és a sötétséget, a szárazföldet és a vizet – a Nőben benne van az az Isteni tulajdonság, hogy a Férfiben szétválassza a jó és a rossz gondolatokat.

Azért azt mondom néktek, Isten után a legszebb gondolatotok a Nőé legyen és a feleségé – mert a Nő az a templom számotokra, ahol a legkönnyebben elérhetitek a tökéletes boldogságot.
Engedjétek, hogy ebben a templomban áthasson benneteket a Lelki erő.

Ne tegyétek ki őt megaláztatásnak.
Védjétek feleségeteket, hogy ő megvédhessen benneteket és családotokat.

Jézus

Nem attól vagy NŐ, hogy mások annak látnak téged – a fontos az, amit Te gondolsz magadról, és amit sugárzol magadból!

Az Isteni Öntudatra ébredt Nő, Önmaga tengelyébe állva egy biztos pontot képvisel a Világban.
Tisztában van az értékeivel, mindazzal a minőséggel, amellyel megjeleníti Önmagát.
Megengedi magának, hogy a – VAGYOK – állapotába helyezkedjen.
Élvezi a Lét örömét, s a jelen pillanatban él.
Nem akarja megváltoztatni a Világot. A Világ rendeződik köréje.

A természet ciklusát követve, a természet rendje szerint él. Aszerint irányítja életét, és maga is a természetesre törekszik.
Megengedővé válik az Élet változásaival szemben – pontosan tudja hol a helye, és mikor mit kell tennie.

Bízik Önmagában s a Felsőbb Isteni elrendelésben.

Elcsendesült pillanataiban Boldogasszonyhoz fohászkodik. Az Ő teremtő erejével éli meg mindennapjait.
A Szív a teremtő tere – és Szívének ereje, az erőssége. Ez által válik Teremtővé.
Magában hordozza azt a megtestesült Női Szent Erőt – amellyel Önmaga is Boldog Asszonnyá válhat.

Eljött az idő, hogy mi nők megismerjük a valódi női minőségeket – hogy sebzett részeinket felemelhessük a Fénybe.
A Női lét ragyogása az elsődleges, mert a férfiak erre az energiára kapcsolódva tudnak majd önmaguk teljességébe megérkezni.

A bennünk élő Istennői őserő megértése nem vallás – hanem gyakorlat dolga. 
A Női Lélek ismerete.
Nélküle a nők nem képesek saját belső ritmusaikat harmóniába hozni. Belső szemük elhomályosodik, és napjaik nagy része közönyben telik. Elfelejtik, miért vannak itt.

Amikor elszakadunk a Lélektől, félig lerombolt állapotban élünk, s a nőiség számára természetes erők nem teljesedhetnek ki.
Elszakadva a Forrásától ösztöneink és életünk természetes ciklusai elvesznek – mások elvárásai és saját egónk befolyása alá rendelődnek.

A bennünk élő Női Szent Erő – az egységes EGÉSZ része, s rajtunk keresztül találja meg az útját. Ha a nőket elnyomják, ő felfelé tör.

Szerencsére nem számít, hányszor kényszerítik a felszín alá, ő mindig felbukkan. Nem számít, hányszor hallgattatják el, tiporják le, szorítják vissza, hányszor bizalmatlanok vele – mert mindig felfelé tör a Nőkben.
Hiszek abban, hogy minden nő és minden férfi a tehetség adományával születik a Földre, azonban kevesen törődnek a tehetséges, alkotó Nők Lelkével.

Amikor megértjük, hogy a zabolátlan Női természet önmagában létezik, egy olyan erő bennünk, ami életünk legmélyét pezsdíti fel – akkor olyan úton indulhatunk el, amelyet korábban nem tartottunk lehetségesnek.

Az egészséges Nő erőtől duzzad, életereje hatalmas, ő az életadó. Tisztában van a területhatárokkal, leleményes, állhatatos és merész. Szeretete határtalan.

Amikor egy nő élete megakad, közönybe fullad, akkor felszínre tör a Női Szent Erő – s a Lélek teremtő működése folytán az érzelmek elragadják őt. Egyszerűen szerelmes lesz.
Minden nőnek eljön életének azon szakasza, amikor kitör belőle a zabolátlan Ősi Természeti Nő. Az Istennő.

Ha Ő a vezetőnk és tanítónk, akkor nem csupán két szemünkkel látunk, hanem a sokszínű intuícióval, a Csillagos Éghez vagyunk hasonlóak – milliónyi szemmel nézünk a Teremtett Világra.   

Területet építünk ki, magabiztosan és büszkén viseljük testünket, tekintet nélkül annak adottságaira és korlátaira.

Az intuíció és az érzékelés velünk született feminin erejére támaszkodunk, ciklusaink szerint élünk, és tudjuk hová tartozunk.
Méltósággal felemelkedünk, megőrizve Női Tudatosságunk – hisz ez a Nőiesség Forrása.
Ő minden, ami ösztönös, ami a látható és a rejtett világhoz tartozik.
Ő az alap.
Ő jelenti a gondolatokat, az érzéseket és az emlékezetet.
Mégis eltűnt hosszú időre – szinte el is feledkeztünk róla.

Az Öregisten emlékeztet rá, hogy egy Női Istenség bizonyítékai vagyunk. 

A sok ránk rakodott félelem, szülői hitrendszer, hogy mit illik és mit tanácsos tenni, az örökös megfelelési kényszer – nem teszi egyszerűvé a szabad, boldog életet számunkra.

Most az a legfontosabb, hogy a Nők természetes Lelki formája újra felszabaduljon, és érvényre jusson.

A tánc, a mesék, mítoszok óriási lehetőséget kínálnak nekünk, hogy újra visszataláljunk Nőiségünkhöz.

A mese a Női mélylélek ajtaján kopogtat.

A Nőt Isten a Napra bízta. A Nő a megemelkedett Férfi vezetése nélkül elveszett. Csak a Szerelmes Nő hordoz csillagot a szemében.

Nincs Nő, aki ne vágyna arra, hogy hercegnőként bánjon vele a Férfi.
És nincs Férfi, aki ne áhítaná nemességével és erejével kivívni a szeretett Nő ámulatát.

Ehhez azonban Hercegnővé és Lovaggá kell előbb válniuk.

A táncban tudjuk a legcsodálatosabban megélni a Női testünket, mellünket, csípőnket, kézmozdulatainkat, mosolyunkat és ősi ringásunkat – mindazt, amit édesanyja méhében már mindenki átélt.
Ezért tud mindenki táncolni, mert az ősmagzat vízben mindenki táncol és lebeg.

Amikor az Istennővel vannak együtt, a Fény sugárzik róluk. Hisz Nőnek lenni dicsőség.

Az igazi titok a Nők szívében rejtezik. A Nők képesek megváltoztatni a Világot!

Egy dervistől  azt   kérdezték, hogy  miért  tánccal  imádja  Istent.

Azért  – válaszolta –  mert Istent imádni annyit jelent, mint meghalni önmagunknak – a tánc pedig megöli az egónkat. Ha az énünk elhal, minden probléma meghal vele együtt.

Ahol az ego már nem létezik – ott a Szeretet, ott az Isten.


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?