• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

MESE AZ EGÉSZ ÉLETÜNK

…és erre azt mondta a király a kiskondásnak: ha kiállod a három próbát, neked adom aranyhajú leányomat és fele királyságomat...

Most vagy soha!

Minden rezdülésében mesébe illő pontossággal hozza elénk az élet azokat a próbatételeket, amelyek elé a király állítja a kiskondást – a Legkisebbet a legkisebbek közül. Mind, kivételes erejű gyógyító, sorsfordító esemény, isteni erőket mozgató, lelki felemelkedést szolgáló próbatételek!

Lássuk csak, mit is üzen a mese?

A kiskondás elindul szerencsét próbálni. Nekilát, hogy megtapasztalja – vajon működik-e az ő életében is a szerencse.

Izgul? Aggódik? Félelmek gyötrik? Pszichiáterhez rohan? Á dehogy! Fütyörészve indul útnak, és nem visz magával semmi egyebet – csak hamuba sült pogácsát.

Nem McChicken szendvicset nagy adag sült burgonyával és kólával. Nem lóg a füléből az mp4-es lejátszó és nem tart mobilon forródrótot a szegény édesanyjával.

Azonban azt biztosan tudja, hogy amit otthonról hoz hozományként – pont elég lesz majd ahhoz, hogy a szerencse rámosolyogjon. Hatalmas szívet hoz otthonról, szerénységet, nagylelkűséget, szolgálatkészséget – magyarul: Áldott.

A mai – vaskori ember lenézi és megveti – töklámpásnak titulálva őt. De eggyel nem számol a vaskori oxidálódó feje: méghozzá azzal, hogy a kis töklámpás bátorságot, kitartást és józan paraszti észt is hoz ám magával. Nem is keveset!

De ne fussunk ennyire előre – nézzük meg mi is történik vele útja során!

Megy, mendegél a kiskondás, majd a szekérúton egy csapat hangya keresztezi útját. Megvárja, amíg áthalad előtte a kis sereg. Észreveszi ám, hogy a sor végén ballagó kicsi, sánta hangya bent ragadt egy kerékvágásban.

Megsajnálja, segít neki kikecmeregni a gödörből és az övéihez tereli. A kis sánta hangya hálásan megköszöni a nagylelkűségét és egy sípot ajándékoz a kiskondásnak. Ha bármikor szüksége lenne segítségre, csak fújjon bele és ők a segítségére sietnek.

Te észrevetted-e, hogy a hangyabolyban is, amely az utadat keresztezi, vannak kicsi, sánta hangyák? Segítettél-e valaha, valamikor nekik, csak azért mert együtt éreztél velük? Vagy vállat rándítottál talán, hogy ez az ő problémájuk, és nem a tiéd?

Újból útnak ered a kiskondás. Mikor kiér az erdőből, egyszer csak felröppen előtte egy csomó madár, egy viszont vergődik a fűben. Sehogy sem tud elrepülni. Megesett rajta a szíve, kézbe vette, simogatta, melengette – szeretetével meggyógyította. Kirepült a madár a kezéből és azt mondta neki:

– Hallod-e te kiskondás. Jótett helyébe jót várj. Itt egy síp, tedd el, s ha bármire szükséged van, csak fújd meg – mi ott termünk s a segítségedre leszünk.

Te észrevetted-e, hogy a tovasuhanó madárrajból, mely előtted röppen föl életed vándorútján, marad néha egy-egy a földön – vergődve, fázva, szeretetre éhesen? Ölbe vetted-e, melengetted-e, hogy újra erőre kapjon? Vagy úgy tettél, mintha észre sem vennéd és emelt fővel tovább mentél?

A kiskondás hosszú vándorlás után elért a tengerhez. Ahogy nézi a hullámok játékát, észreveszi, hogy egy kis hal vetődött a partra. A kis hal segítségét kéri – mire ő megsajnálja s beveti a tenger vizébe. A kis hal köszönetképpen így fordul a kiskondáshoz:

– Jótett helyébe jót várj. Itt van egy síp. Ha bajba kerülsz, csak fújd meg s én megsegítelek – majd eltűnt a habokban.

Te észrevetted-e, hogy az élet tengere gyakran partra vet fuldokló halakat? Megszántad-e őket segítve rajtuk, hogy ismét lélegzethez jussanak? Vagy talán hátat fordítottál nekik? – hogy ez az élet farkastörvénye, neked mi közöd hozzá?

A kiskondás beér a királyi palotába, ahol elszegődik szolgálni. Közben a király, eladósorban lévő aranyhajú lányáért, messze földről sok kérő érkezik. A király három próbatétel elé állítja a gazdagabbnál gazdagabb urakat – de mind elbuknak a megmérettetésben.

Nos, gondol egyet a kiskondás és megkéri a királyt – hadd próbáljon ő is szerencsét.

A király ekkor megparancsolja neki:

Eredj a szérűskertbe, ott van három kazal köles. Szedd ki nekem abból a magot szemenként, de úgy, hogy a köles is kazalban legyék és a szalmája is kazalban maradjon!

Töpreng a kiskondás, mit is csináljon, majd gondol egyet, előveszi a hangyák sípját és megfújja. A sípszóra annyi hangya érkezett, hogy meg sem lehetett számolni őket. A hangyakirály vezetésével reggelre kazalba rakták a kölest úgy, ahogy a király parancsolta.

Másnap reggel a király újabb parancsot ad a kiskondásnak:

Van nekem három lányom, akikre napnyugtáig vigyáznod kell, de nem szabad szem elől tévesztened őket.

A lányok álmot szórnak a kiskondás szemére, ők pedig madárrá változva, elbújnak előle. Amikor felébred, megijed ám! Nyomban előveszi a madarak sípját és belefúj. Jön is a madárkirály egész seregével, hogy segítsenek. A madarak meglelik a madárrá változott királykisasszonyokat a Hold karimája mögé bújva.

Harmadnap a király beleveti gyűrűjét a tengerbe, s kiadja a kiskondásnak, kerítse elő a gyűrűt. Eszébe jutott a harmadok síp. Belefúj, s a halak királya íziben ott terem a tenger összes halával együtt – s megkeresik a gyűrűt.

Ekkor így szól a király a kiskondásnak: – Kiálltad a három próbát, neked adom a legszebb aranyhajú lányomat és a fele királyságomat.

Megtartották a lakodalmat és máig is boldogan élnek, ha meg nem haltak…

A magyar népmesék ősrégi tanításokon alapszanak. Az önzetlen szolgálat, a kegyelem, a részvét – óriási energiákat mozgatnak meg. Nem csak régen volt ez így, és nem csak a mesében!

Az Arany-korban, ahová igyekszünk – így él az ember. Már ma alkalom nyílik számodra, hogy gyakorold és megtapasztald hatását. Soha nem tudhatod, hogy a másoknak végzett önzetlen szolgálat – még a legkisebb is – milyen váratlan segítséget nyújthat neked, kihívásaid idején.

Ne a sánta hangyától, a földön vergődő madártól vagy a partra vetett haltól várd vissza a segítséget! Nem azoktól kapod vissza a segítséget, akiknek Te segítettél. Azoknak nem áll módjában visszaadni neked.

Van az Univerzumnak egy Igazságos Törvénye, mely kimondja, hogy minden szívből jövő cselekedet feljegyzésre kerül, és alkalom adtán, amilyen szívjósággal te adtál, akképpen kapod vissza – mások kegyelméből.

Nem más, mint maga a hangyák királya (FÖLD elem), maga a madarak királya (LEVEGŐ elem) és maga a halak királya (VÍZ elem) fogja a seregeit felvonultatni szolgálatodra.

Az aranykori mese, aranykori üzenetet hordoz!

Egymás kegyelméből élünk! Merj nagylelkű, gyengéd, odaadó, Szerető Szívvel élni. Tudom, hogy hatalmas bátorságra van hozzá szükség – de a Törvény – az Törvény! Ha így éled az életed és elhagyod a vaskori nézeteidet, valamint önző és birtokló viselkedésedet – az élet kivirágzik körülötted.

Nincs szükséged ehhez sem pénzre, sem diplomára, sem aranyra, sem földi javakra… csak hitre, bátorságra és szeretetre!

Ez a HATALMAD, EMBER!
Ne engedd megtéveszteni magad!

Ha elindulsz az úton, az Univerzum mindenben támogat, de ki kell állnod a gondolataidért, az igazságodért és a lelki felszabadulásodért!

Ha Férfi vagy – teremts és mutass utat, de fogadd be a kreativitást! A szíveddel láss és ne csak a fejeddel! Légy gyengéd, tudj áldani és simogatni. Tudj könnyet ejteni és vigaszt nyújtani, ha kell! Ilyen Férfiakat szeretnénk!

Ha Nő vagy – fogadd be a teremtés erejét az életedbe és a testedbe! Légy szerető édesanya, óvd és áldd meg mindkét kezeddel azokat, kiket a gondjaidra bízott az Isten. Mosolyogj és szeress! Segítsd a Férfit a teremtő útján és ne vedd ki kezéből e szerepet. Ehhez ő jobban ért! Te csak aranyozd be a napot, adj életet és hozz Fényt! Ilyen Nőket szeretnénk!

Nézz szét, és keresd magad körül a sánta hangyát, a vergődő madarat és a partra vetett halat. Találsz eleget, kin tudnál segíteni! Egy biztos – segítséged nem marad viszonzatlan.

S EZ MÁR NEM MESE! EZ MAGA AZ ÉLET!

Csak fújj bele a sípodba. Kérj segítséget! Az Ég seregei állnak melléd, hogy segíthessenek – vedd végre észre! Tudd, hogy szívfrekvenciád segélyhívó hangjára megmozdul Ég és Föld!

Az Öregisten kegyelme árad Rád!


a címlapkép forrása az Internet / Sulinet Tudásbázis


szeretettel, Emese
Please follow and like us:
Címke , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?