• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

5. MAGYARNAK LENNI

Magyarnak lenni – nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt!
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva –
Viselni sorsunk – ahogy meg van írva.

Sajó Sándor

A Szellem vizsgáját éljük jelenleg a Földön.
A fejlődés el fogja vezetni ennek a kornak a gyermekét egészen a Mennyek kapuja elé – és mégsem fog tudni oda benyitni, mert a Lelkében nem birtokolja azt az egyszerű erényt, ami ehhez feltétlenül szükséges: az ALÁZATOSSÁGOT.
Nem akkor vagy alázatos, ha térdre hullsz és megalázkodsz – hanem, ha bátran kiállsz a Rád bízott ügyért.

Elérkeztünk arra a pontra, ahol vagy feljebb emelkedünk vagy elbukunk.
A bölcsességet nem kapjuk – magunknak kell azt felfedezni egy olyan út által, melyet senki sem tehet meg helyettünk.

A szellemi ébredés minden Lélek számára új létállapotban való megjelenés lehetőségét nyitja meg. Megszűnik részére a tér és idő, természettörvény és anyag hatalmam – mindezeken felülemelkedik és uralja azt.

Ezért az egy pillanatért kell az embernek és a szellemnek oly sokat tanulniuk és számtalan megpróbáltatáson keresztül menniük – hogy ezzel a pillanattal el ne bukjanak.
Mert ha itt elbuknak – szárnyaszegetten lezuhannak, hogy elvakult szemeikkel, összeroncsolt Lelkeikkel újra kezdjék a lelki fejlődés fáradalmas országútján a zarándoklást.

A kultúra ‘csúcspontjára’ fejlődött mai emberiség jutott el erre a válaszútra – nagy tudásával, rengeteg ismeretével, kifinomult ízlésével és igényével.
Most vagy elfogadja Istent és képességeit az Ő céljának szenteli – vagy a tagadás szelleméhez csatlakozik s összes Isten Kegyelméből szerzett képességeit ennek szolgálatába állítja.
Előbbi esetben egy nem remélt boldog Világba jut – utóbbi esetben pedig alázuhan, s elölről kell kezdenie ismét a lassú, nehéz fejlődést.

Az emberiség eltávolodott a Szellemi céloktól, hogy a test vágyainak éljen – ám ezáltal nagymértékben sűríti maga számára a betegségeket, a nyomorúságot, a csapásokat és a szenvedést.
Mivel az ember nélkülözi Istent és a Törvényét – ezért egyre betegebb.
Szenvedései révén kellene észrevennie azt, hogy a Teremtés Törvénye szilárd fal, melybe bele lehet ütközni, de átmászni rajta vagy megkerülni azt – nem lehet.

Bár az önzés bizonyos fokig a lelki fejlődés eszköze volt –a „szellemi én” a „lelki én” megszűnéséből születhetik csak meg.
A lelki vágyak az ember anyag után való törekvései, a változás törvényének alárendeltek – így múlandóak. Csak Földi életünkre korlátozódnak. Fontos tehát megszabadulnunk tőlük.
A lelki törekvések egyre telhetetlenebbül vetik magukat a mulandó értékekre – minél többet vesz el valaki mástól, annál kínzóbb a vágy: még több után.
Aki lemond az ő egyéniségének kijáró elismerésről – az az ember megértette az idők jelétfelébredt benne a Szellem!”

A szellemi vágyak Isten leheletének boldogító kiáradásai.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy itt élhetek, ebben a csodálatos ékszerdobozban – a Kárpátok óvó ölelésében. Itt, hol zöldebb a rét és kékebb az Ég… S a madárdal szebben szól, mint bárhol a Földön.

Dicsőség egy olyan Nemzet fiának lenni, akit az utóbbi pár ezer évben egy nép sem tudott kitépni a Föld szívéből.
Gazdagabb vagyok, mint bármelyik más ország polgára, mert Magyarul beszélek – így Igazat szólok.
Mert, aki Igazat szól – az minden nyelven Magyarul beszél.
Az Igazság bennem van – mert az Igazsággal a Lelkemben születtem. Nemzetem az Égből való! – s ha hittel kérek segítséget, mindig megkapom.

Ha az ember az anyag világában is szellemi ember maradna, s életörömeivel az anyagot átszellemesítené – létrejöhetne a Kozmikus Egység s itt a Földön megszülethetne az Istenember.

De jelenleg még fájna az önmagunkra ismerés.
Ma még a legtöbb embernek a fizikai szint fáj. Ha majd a többség felsőbb osztályba lép – a Lélek fájdalmát érzékelik erőteljesebben.
S felismeri majd, hogy maga a fájdalom: Isten párbeszéde az Emberrel.

A megváltás nem csoportfoglalkozás, mert mindenkinek önmagát kell megváltoztatnia, mindenkinek magának kell megváltódnia.

Magyarnak születtem, magyar is maradok.
Szent Hazámért élek – ha kell, meg is halok.
Ringó bölcsőm fáját Magyar Föld termette,
koporsóm fáját is Magyar Föld növelje

Csillagvirág

Ma a Tejút – a Magyarság Égi Útja sötét. Elhomályosítják egy önző kultúra hamis csillogásai. Ezért nem láthatjuk, hogy a Magyarság útja messze az anyagon túlra vezet.

A Magyarok Istene – főként a mindent vezérlő Női Princípiumon keresztül naponta szólni próbál hozzánk, de mivel félünk a csendtől – a Belső csendtől – halk hangját folyamatosan elnyomja a Világ zaja.

És mivel nem értjük küldetésünk lényegét, nem érthetjük legszemélyesebb feladatainkat sem. Ezért a hazai TURUL szobrokról nem a TURUL Szent Ereje árad, hanem valami háborgó lelki energia.

Az erkölcsi tartás nélküli honatyák – eltörölve még a haza és nemzetárulás fogalmát is – egymást követően segítik világra a felelősséget nem ismerő és erkölcsi tartás nélküli magyartalanított generációkat.

Nagyon mélyre süllyedtünk, emberek!

Mai címerpajzsunk négy folyója nem egyéb, mint a minden korban megénekelt négy fő erény: Bölcsesség, Igazságosság, Bátorság és Mértékletesség – a Turul pedig nem más, mint maga a Főnix, aki saját szabad akaratából, önmagát marcangolva, önnön véréből táplálja gyermekeit – s valamennyi pusztulásból mindig újraéled.

A TURUL – a Földanya energiaközpontjait őrző-védő népek Szellemi Vezetője. Jelenleg hét nép fölött rendelkezhetne, de ezek a népek elfelejtették küldetésüket.
Természetesen MI Magyarok is e hét nép közé tartozunk.
Éppen ezért nagy e folyamatosan vizsgázó Magyarság felelőssége, mert itt található Föld – Anya Szívközpontja: az Égi Birodalommal való kapcsolatteremtés közvetlen lehetősége.
Ezért érkeztünk MI Lelkiségből vizsgázni a Földre.

Csak Magyar lehet az, aki tisztában van vele – hogyha ő jobbulni képes, akkor általa jobbá válik az emberi világ.

Jézus tanítása, az Örökkévaló Szeretet csak emberben élhet – rajtunk kívül nem.
S ahhoz, hogy meghaljon nem szükséges keresztre feszítenünk. Mert már akkor meghal, ha a pillanatnyi gondolatainkból elmarad – s elfeledkezünk Róla.
S amennyiben a MOST futó pillanatait hiábavalósággal el nem szalasztjuk – akkor ez a MOST, már itt a Földön ÖRÖKKÉVALÓSÁGGÁ válik.

A Magyar ember feladata a NEHEZEBB ÚT – hogy megtanuljon az élet futó pillanataira, azok történéseire spontán módon és tudatosan jól reagálni. Ily módon az emberi világot az Örökkévalóságba átvezethetjük.

Ez a magyarok küldetése.

Legnehezebb feladatunk, hogy őrző-védő népként naponta Szeretetben éljünk s békességet árasszunk magunkból és magunk körül.

Istenem, az Újkor ifjúsága egész ember lesz-e?
Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a Magyar ifjúság felett,
Hogy Jézusé legyen a szívük és a Hazáé az életük.

Kárpátia – Az utolsó szó jogán

vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?