• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

2. MAG – TUDAT

Áldom a sorsot, hogy Magyarnak születtem, s hogy otthonom e Kárpátok által átölelt kis ország – mely , ma még, csak önmagával határos.

Magyarnak lenni most – legvégső alázat,
Mit Isten kér tőlünk, saját Istenünk.
Magyar honfitársam szeresd a Hazádat
S békét, boldogságot újra elnyerünk!

Lévai Sándor

Minden nép gyökere és lelki kultúrája – a saját Isten-képe.
A Magyarság már nagyon hosszú ideje szellemi kómában van, és amíg nem tér vissza Teremtő Istenéhez – addig nem lehetséges Szellemi Felemelkedése.

Egyedül csak az Öregisten tudja, hogy a Mennyei Királyság mikor fog a Földre alászállni – de addig is arra kéri törekvő gyermekeit, próbáljanak létrehozni legalább egy aprócska szigetet, melyet Ő földi Mennyországnak nevezhet.

Mi igaz magyarok tudjuk, hogy ez a feladat reánk vár – hisz Őrzői vagyunk Földanyának – s hogy benne ez az aprócska sziget, a Kárpát Haza.
Ez a földi Mennyország! – mely a mi magas rezgésű otthonunk.
Sok Atlantiszi, Lemúriai (… és így tovább) őrzi itt a tudást és számtalan Fényküldött született le ide – hogy segítse a felemelkedést.

Ezért kapar mindenki, hogy megszerezze talpalatnyi földünket s minden kincset mi a föld alatt s a föld felett található, s lakóit rabszolgasorba hajtva – uralkodjon a Világ felett.
Mert aki Föld Anya szívcsokrát uralja – az uralja a Világot!
Ezt jól tudják elleneink is – viszont egy valamit elfelejtettek: hogy

a MAGok elpusztíthatatlanok.

Életeken keresztül védtük ezt a Földet. Vérünktől ázott rögök, elporladt csontjainkból kinőtt virágok, több tízezer éves építmények, a szétszakított Kárpátok Égbe kiáltó csúcsai között s a Földön elrejtett bizonyítékok – mind őrzik emlékét egy büszke népnek, mely Égi származású.

Ők a Nagy Vadász – Nimród unokái. Ők a szkíták. Ők = MI.

Lássuk, mi is a szkíta népek alaptermészete és jellemvonásai – dióhéjban. Magadra ismersz?

BÁTORSÁGEGYENESSÉGÖNFELÁLDOZÁSNYÍLTSÁGJÓZAN SZERETETAZ ADOTT SZÓ TISZTELETE
– az ármánykodás, a kufárszellem és a hízelgés megvetése.

Erényünk a HUN – Szkíta Aranytükör Törvény.
A szkíta népek, SZERtartás keretében kerek aranytükörbe néztek – ami az Öregistent jelképezte. Aki a tükörbe nézett, az Öregistent jelképező Nap arcába tekintett.
Istenük arca helyén saját arcukat látták meg az aranyban.
A SZERtartás lényege az volt, hogy elgondolkozzon az ember a cselekedetein. A lelkiismerete senkinek nem hazudik, azt nem lehet félreérteni vagy elferdíteni szándékosan – mint a megírt törvényeket.
Ez volt az Aranyszabály.
Ezért volt igazmondó a szkíta tükör.

Jézus Király – a szkíta lelkiség hagyományainak továbbvivőjeként és betetőzőjeként nyilvánította ki magát, s ez egész tanításán arany fonálként végighúzódik.
A XVII. századi orosz-zsidó-rabbi, bennünket Jézus népeként azonosított, és így fogalmazott rólunk:

„A magyarok a Názáreti Jézus vallásának egyetlen követői.”

A magyarság nem Róma jóvoltából lett keresztényszkíta-keresztény – hanem közvetlenül Istentől.

A szkíták esetében a szívbe „írott” erkölcsi törvények egy belülről jövő pozitív beállítottságot jelenítenek meg. Ez az Isteni Ős Kinyilatkoztatás első kézből történő elsajátításából táplálkozik, melynek betartása az adott néplélek magától értetődő alapvető magatartásmodellje volt.

Az Aranykor hajnalán, a szkíta bölcsességen keresztül jön le a Teremtés Forrásából egy Üdvtörténeti program – amely csak szkíta utód Királynak szólhat!

Magyarnak születtem. Áldom ezt a sorsot:
Dicsőség, szegénység Égi végzetét…”

Sajó Sándor

Egy büszke nép, melyet ez idáig sem tudtak letörölni a Föld színéről.
Él itt egy nemzet, aki büszke lehet Égi származására – és Kozmikus küldetésére.

S most szóljunk e Szent küldetésről, melyet minden Földi nép közül éppen a Földi Magyarság tagadott meg a legjobban.
Mert a Magyarsággal elfeledtették azt az alapigazságot, mellyel őt a Mindenség útjára bocsátotta:

A-ki hivatott, de nem él ezzel a képességével
– az alacsonyabbra fog süllyedni, mint aki nem hivatott.

Ezt csak az érti, aki az Isteni nyelvet beszéli!

Magyarul Magyarázva: Akinek a Fényt kellene terjesztenie, de megtagadja ezt – az alacsonyabbra fog süllyedni, mint az a sötétség, ahová a Fényt el kellett volna hoznia!

A cél az volt, hogy a MAG népe felejtse el a Fényt és felejtse el a küldetését. Ugyanis, ha elveszejtik a Fény központot – nem tud a Kozmikus Fény terjedni a Földön.
Egykoron az Ősi próféciák megírták, hogy elsőként a MAG népe fog felemelkedni – és a Fény innen fog kiáradni a Világba! – s a Szeretet Kék Madar ebből a kalitkából röppen majd ki – utat mutatva az emberiségnek s az egész Univerzumnak.

Hogyan érték el ezt az agymosást?
A saját módszereikkel.

A népet elzárták az Igazságtól – a korrekt tájékozódás forrásától, múltját elhazudták s hazáját darabokra tépték. Pénzügyileg is támogatták azokat, akik félrevezették az embereket.
Kik átlátva mindezen ellenálltak – egyszerűen félre lettek állítva. Sokakat el is tüntettek.
Meghamisított történelmünk, amit az iskolába tanítanak, tagadja azt az Isteni Kozmikus Eredetet, amely egyáltalán értelmet adhatna a Magyarság Földi létének.

Isten által elhivatott Szent Küldetés áll előttünk! E küldetést be kell teljesítenünk!

A Kárpát Hazának fel kell emelkednie és világító toronnyá válva, a Teremtő Fényét közvetítve segítenie kell az eljövendő ARANYKOR megteremtését.
E Szent Küldetésre jelölte ki a Teremtő a MAG népet – itt és szerte a nagyvilágban.
Aki kardot fog, az kard által vész el! Nem léphetünk fel erőszakosan!

Az egyedüli fegyver a kezünkben a Krisztusi Szeretet.

E Szeretet olyan fegyver, amely senkit sem sebesít meg, ám aki befogadja – azt erősíti.

Egy csendes, eltökélt EGYSÉG jelenlétében való fellépés az egyedüli lehetőségünk – az eljövendő valóságunk megteremtésében.

Ehhez pedig, a Teremtő által, miden segítséget megkapunk.

E Nemzet Szívében egy maroknyi kis csoport azon dolgozik, hogy az Aranykor alapjait lerakja. Mert ugyebár így szólt az üzenet: a változás Kárpát – Haza SZÍVÉBŐL fog kiindulni
De még nagy a sötétség.

Hogy mikor ér véget az éjszaka és kezdődik el a nappal?

Ha egy Férfinek az arcába nézel és felismered benne testvéredet és egy Nőnek az arcába nézve, felismered nővéredet.
Amíg erre képtelen vagy, mindegy, hogy hol áll a Nap – továbbra is éjszaka van.

Ez a feladatunk!

Megváltani önMAGunkat.
Felismerni, hogy Isten magja bennünk van – Önmagunk legbensőbb Lényegeként.

Tudni, hogy annak az idő és formanélküli EGÉSZnek az elválaszthatatlan részei vagyunk – amelyből minden létező származik.

„ Kell lenni a Mennyben valahol egy helynek
hol a fájó Szívek gyógyításra lelnek.
Szívét Nemzetemnek elküldeném oda –
Apám, kegyelmeddel térjen onnan vissza!”

Kiss Kata zenekar

Csodára vágytok, pedig a legnagyobb csoda Ti magatok vagytok, mert Isten megadta nektek azt az egyedülálló képességet, hogy EGY-é válhattok az Ő természetével.

Ne hallgass rám – hallgass tiszta Magyar Lelkedre!

A Magyar egy szakrális nép – mint a tibeti, az ősi egyiptomi, az etruszk, a sumír, a kelta, a maja, az inka, a hopi, a sziu, és még sorolhatnám.

Ez azt jelenti, hogy egész Földi létét magasabb csillagerők irányítják.

Egy ilyen erőkre hangolt népet lehetetlen egy sémi vallásossággal és indo germán bürokratikus államszervezettel összekötni.
Mert, ha összekötik – akkor meghal. Másképp nem is történhetne.
Még, ha teste él is – lelkileg halott.
És ez már nagyon régóta tart!

Minden Magyar – ha normális – ezt a konfliktust pszichéjében érzi.

Géza-István – nemzetárulóink óta – folyamatos önfeladás jellemző a Magyarokra, akkor is, ha voltak kisebb kivételek az uralkodók sorában, a hanyatlást ők sem tudták megakadályozni.

Ez az Önmagunktól való elidegenedés folyamata koránt sem úgy ment végbe, ahogy ezt tanítják a történelemben – hogy Istvántól kezdve csak úgy egy csettintésre nyugati mintájú társadalom lettünk és beállt mindenkinél a teljes amnézia.

A Kárpát Haza perifériáján – Székelyföldön, Beregben, Délvidéken – lakó Magyarság őrzött a tudatában szakrális elemeket, ami az Égi Eredetével függött össze – még 700 évvel István után is. Nagyszüleim is még meséltek nekem.

Megszüntették Isteni nyelvünk írott formáját, a rovásírást – ránk erőltetve a latint, melynek betűkészlete alkalmatlan a Magyar nyelv hangjainak a jelzésére.

Igazából a Rákóczi-szabadságharc után állt be a Magyarságnál a teljes amnézia – az ősi eredet emlékének teljes elvesztése!

Utána már csak 100%-ban a nyugati eszmék alapján magyarkodó uralkodó osztályt és értelmiséget láttunk, kik képtelenek voltak megtalálni azt a vezérfonalat, mely feloldja a Lelkekben dúló harcot és feszítő ellentmondást. Vagy talán nem is akarták megtalálni?

Ez a belső lelki harc Kölcseytől Petőfin át egészen Adyig jól látszik!

Nem véletlen, hogy Kölcsey himnusza lett a nemzeti himnusz, mely nem más, mint egy sémi isten előtt való leborulás – a velejáró el nem követett bűnök miatti vezekléssel együtt.

1920-ra pedig teljesen természetes módon jött létre Tria non, azaz a HÁROM NEM – ébresztő emberek! – mert ekkorra a Magyarság már háromszorosan tagadta meg az eredetét:

Géza-Istvántól kezdveaz Égi Magyarságot, a Szíriuszi energiákat

A felvilágosodás korától a Földi – hun – etruszk – sumír eredetét

A Kiegyezéstől kezdve –Önmaga Isteni Eredetét. Lelkileg is materialista lett.

Milyen különös, ugye? – Napkelte előtt Péter is HÁROMszor tagadta meg Jézust! És mi is MOST NAPKELTE ELŐTT állunk!

A környező népek ezalatt a semmiből – szabadkőműves hátszéllel – dicső múltat teremtettek maguknak és bizakodóan tudtak a jövőbe nézni.
Az élet, ami egy dinamikus rendszer, mindig annak adja a kezdeményezés jogát, aki pillanatnyilag a legdinamikusabb – függetlenül attól, hogy az a szándék az adott kor erkölcsi ítélete szerint jó vagy rossz.

A magyarság értelmisége pedig – az a lángoszlop, melynek vezetnie kellene a népet tűzön – vízen át az ARANYKOR felé – kivétel nélkül mind fogott ember.
Ők már gyakorlatilag a módszerváltás előtt vagy alatt – eladták a Magyar lelküket egy tál lencséért – hogy ne tegyék szóvá családjuk, környezetük és az egész ország lepusztítását.

Olyan mélyre süllyedtünk, hogy innen már nincs tovább!
És itt a mélypont csúcspontján megszólal Lelkünkben egy hang – egy olyan belső rezgés, amely nem Földi eredetű: EMLÉKEZZ, HOGY HONNAN JÖTTÉL!
Hisz minden tudati megfordulás alapja a Lélek Ősemlékezetének újbóli megjelenése.

Ez a hang persze már évezredek óta itt rezeg, de erre a Földi életösztön őrületében a magyarnak mondott emberek eddig nem figyeltek oda – mert elhitték, hogy más népek társadalmi, erkölcsi, vallásos, tudományos és ezoterikus normái szerint élve, a bennük lévő mély lelki űrt be tudják tölteni.
De mára már kiderült, hogy ez nem lehetséges!

A Magyarság felemelkedésének energiái teljesen más forrásból jönnek. Éppen azért, FONTOS, hogy az említett három alapvető fázison – a Szíriuszi Kozmikus Központtal való kapcsolata, a Magyarság utolsó 13000 évének ismerete s a Belső Isteni Fény helyreállítása – mindenki végigmenjen, azaz újra Magyar legyen!

Amíg ez nem történik meg, gyakorlatilag senkinek nincs joga arra, hogy MAGYAR nak nevezze magát – legfeljebb vágyhat rá.

Ezért minden olyan magyarság-mentő próbálkozás, amely a módszerváltás óta futószalagon jön elő a nemzetinek mondott ötletgyárakból – már akkor halott, mielőtt még kigondolták volna, mivel teljes tudatlanságról tanúskodik.

És ha ennyi év kudarca nem volt még elég, gondoljunk csak arra, amit az egyik nagy Magyar Mágus – Jézus – mondott az Őt abszolút nem értő sémi környezetben: „Keressétek először Isten országát, az Ő Igazságát és minden más megadatik néktek”!

És, hogy ezen évezredeken át ismételt sorok eredeti értelmét visszaállítsuk, ismét Magyarul Magyarázok, mert ez csak magyar nyelven mondható el és értelmezhető – a Teremtő Isten nyelvén.

A Mágus szavai azt jelentik: Először fedezzétek fel saját belső Fény – Magotokat – és így meg fogjátok találni a Kozmikus Magyarságot!

Ez a felfedezés pedig fokozatosan megváltoztatja az ember teljes személyiségét.
EGY ÉN is ÉG e által vezetve él tovább – megszületik a Szív és az Elme harmonikus EGY S ÉG e, a rég vágyott, de soha el nem ért egyensúly – a poláris Világunkból hiányzó halhatatlan láncszem: a MAGYAR!

És ha ez az EGYSÉG létre jön, az az ember, aki már valóban MAGYAR rá lett felfedezi, hogy tulajdonképpen csak egyetlen Valóság létezik.
Egy bizonyos MAG állapot, egy MAG Világegyetemben, ahol nincs tér és nincs idő – csak maga a Végső Valóság – melyből minden kiindul és oda is tér vissza.
A tapasztalat és a tudás a Mindenség Lényei számára csak a MAG Világegyetemben áll össze Teljes Tudatossággá.

És hosszú évezredek után most jött el újra az idő – azon tiszta Magyar Lelkű emberek számára, akik a Felemelkedés lehetőségét, a Szent Hármasság, azaz a Gondolat, a Szó és a Tett egységét hittel megragadják és mindennapjaikban élik,- hogy megkezdjék csodálatos utazásukat a Végső Valóság felé…

Isteni ÉN, ki bennem él – VAGYOK, AKI VAGYOK
Szívemből nyert hatalmammal, Istennel EGY vagyok.
Hitem pajzsa körbeölel, utam ezzel járom
Igazságom Istentől jön s EGGYÉ lesz a három.”

Istené a testem, Istené a Lelkem,
Istené a Szellemem…
Egységben létezem Teveled Istenem.

Magyarnak az a Lélek születik, aki már képes önmagát felajánlani – képes Tanítóvá válni.
A magyar ember Lelke érettségizik: odaadásból, együttérzésből, feltétel nélküli Szeretetből. Magyarnak lenni tehát a Lélek állapota. Hitvallás.

Esély, amennyiben élünk vele.
A világon elsőként itt szólal meg a Lelkiismeret Hangja.

MAGYAR: aki az EGYISTEN hitű, érdek nélküli Krisztusi Szeretet követője és megvalósítója.
Akkor is MAGYAR, ha nem itt él, nem a mi nyelvünket beszéli, s ha a bőre színe más.

Növekedj hát TE MAGAD is – ki e sorokat olvasod – bölcsességben, odaadásban, Szeretetben, igyekezz Önmagadat oly módon megvalósítani – hogy az lehetőleg senki élő kárára ne váljék!

Elérkezik az IDŐ, amikor a nagy népek porba hullva, megszégyenülten, kényszeredetten és feszengve kénytelenek lesznek megtanulni MAGYARUL, s a Kárpát Hazában, a Földanya Szívközpontja aranyló aurájának oltalma alatt kibontakozik az a hatalomtól és hitrendszerektől Független Szellemiség, aki bárki szemeiben, minden korban felismerve Krisztust, a Bölcsesség ISTEN –ANYA oltalma alatt az emberi világot a TEREMTŐ ISTENHEZ vezeti.

HITISTEN TUDAT URALOM – s ami ezt irányítja a SZERETET.
Ezzel induljatok el az úton.

E Földön, mint Magyar Háromság – e hármas eszmény lengedez,
A nagyvilág s egy csöpp kis ország meghitt ölelkezése ez.
Magasságoknak zengetője, mint hármashangú Égi kar –
Isten parancsa száll belőle: Légy ember, áldott – s légy Magyar!

Sajó Sándor

vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?