• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

22. Lelkünk kemény

Lelkünk kemény, mint a gyémánt;
egy-egy parányi kis oldal kicsiszolásához néha több élet is kevés.

Találkozásunkat felsőbb hatalmak rendezték. Számomra ez akkor érkezett el, amikor már nem vágytam a nagy Ő-re, nem volt szükségem másra, önmagamban mindent megtaláltam, amitől boldog lehetek. Úgy éreztem, elérkeztem arra a szintre, hogy már fél lélekként is tökéletes egésznek érzem magam.

A boldogságot, a békét a saját bensőmben találom, és nincs szükségem kívülről senkire és semmire ahhoz, hogy boldog legyek.

Az ikerlélek akkor jelenik meg a színen, amikor mindkét lélek elérte a magány tetőfokát.

Volt egy világnézetünk, amivel nagyon kevesen értettek egyet. A társ, e tekintetben mindkettőnknél érdektelen és elutasító volt. A lélek ilyenkor nagyon szomorú, és a magányt fájdalomként éli meg.
Miért nem ért meg engem pont az az ember, aki szeret?
Miért maradtam a hitemmel és a nézeteimmel egyedül?
Mit is jelent kettőnk közt a szeretet?
Birtoklást vagy szabadságot?
Ezek a kérdések merültek fel bennem, keresve rájuk a választ. Tökéletesen boldog szerelmi házasság el sem képzelhető azok között, akik nem tartoznak össze lélekszinten egymással. És mégis, a kiegyenlítődés törvénye ezeket az össze nem tartozó feleket is sokszor összekapcsolja egymással a hibáik, a mulasztásaik révén; sokszor nagy bűnök kiegyenlítése és szeretetté való átváltoztatása céljából.
Vagy azért, hogy mindegyik lélek tanuljon, tapasztalatot szerezzen, hogy még erősebben életre keljen benne a vágy, hogy keresse-kutassa az ő lelkéhez tartozó felet.

Az Égiek segítenek, ha kérem őket, utat mutatnak nekem. Megértettem, hogy kettőnk találkozása nem csupán a saját boldogságunkat szolgálja, hanem egy magasabb cél elérése érdekében, a Mindenség szolgálatában – a Teremtőtől elrendelt sorsfeladatot hajtunk végre.

Még nagyon kevesen vagyunk, így az információink is hiányosak. Sok mindent nem tudunk még az egymásra talált lelkek feladatáról, mivel az Égiek ezt nem közlik velünk.
Nem tudjuk, mi történik – csak és kizárólag a hitünkre támaszkodhatunk. Ebben a káoszban hit nélkül nem lehet előre haladni, csak Istenbe vetett hittel, csak Krisztusra tekintve.
Senki nem adhat tanácsot, egyedül a lelkünkre – magasabb Isteni Énünkre – hallgathatunk. Ez a mi kétszemélyes játékunk.

Annyit viszont tudok, és határozottan érzem, hogy ez a szerelem kettőnk között a lelkünk nagy szerelme, és ehhez az érzéshez nem fogható semmi, még az eddig tapasztalt halálos szerelem is pici ponttá törpül mellette. Az első naptól kezdve érzem, hogy mi soha nem fogunk elválni egymástól, még halálunk után is együtt leszünk. Ha ez mégis megtörténne, és a lelkünk valamilyen oknál fogva nem egyesülhetne, ez óriási űrt eredményezne, mindkettőnkben egy elviselhetetlen hiányérzet keletkezne. A két lélekfél együtt dönti el, hogy felvállalják-e e küldetést. Én úgy érzem, ebbe nem sok beleszólásom van. A születési képletemben lévő Sárkány nagyon sok mindent megmagyaráz. Születésem előtt vállaltam egy feladatot – a Mindenségért, a Legfőbb Jóért – s egyben azt is vállaltam, hogy ezt a küldetést, itt a Földi létben szabad akaratommal nem írhatom fölül, mert ezzel veszélyeztetném az Isteni tervet.

Azt, hogy fontos feladattal érkeztem, már évek óta tudom, s hogy szabad döntésből segíteni jöttem a változásokat. Egyre jobban körvonalazódik feladatom, folyamatosan kapom az Isteni sugallatokat, s kezdek egyre jobban rálátni összességében az egész folyamatra.

Benső énünkből ez a rezgés, ami egymás felé hajt bennünket, a vágy alakjában jut kifejezésre. Egyre jobban érezzük, hogy egymáshoz tartozunk. A szeretetnek egy olyan megnyilvánulási formája ez, aminek nem tudunk nevet adni, melyet, ha az emberi tudatunkban nem is ismerünk – lelkünk minden esetre ismer. Ez az érzés kiegyenlíti vágyainkat egymás iránt. Én tisztában vagyok vele, hogy éppen fejlődésünk törvényét töltjük be. Ez az egész folyamat mindkettőnket a beteljesülés felé terel. Óriási változásokon megyünk keresztül, boldogságról-boldogságra, eredményről-eredményre egyre feljebb emelkedünk. Teljes érzelmi harmóniában vagyunk. Én úgy érzem, Isten hangja tisztábban hallatszik és Isten akaratát egyre pontosabban megérzem. Tudom, hogy erőt adunk egymásnak, és együtt könnyebben győzzük le a még bennünk lévő sátáni elveket, melyek mindkettőnket a boldogtalanságba vonzhatnak. Lelki ikertestvérem a tükörképem, önmagam fordított mása. Ami belőlem hiányzik, az benne mind megvan, és ez fordítva is igaz, ami belőle hiányzik, azt az űrt én töltöm ki. Kölcsönösen tanítjuk egymást, folyamatosan tágítjuk a másik látókörét, egymást kiegészítő energiáink összjátékával. A mosoly elmaradhatatlan együttlétünk során, hisz minél fejlettebb egy lélek, annál derűsebb. Hogy mi tartja fenn köztünk a teremtő feszültséget? – engem az érzelmeim, Őt az esze mozgatja. Én képviselem a vizet, bolygóm a Hold, Ő a tüzet, bolygója a Nap. Vonzalmainkban, ellenszenvünkben, ízlésünkben és szépérzékünkben is rokonok vagyunk. A zenei ízlésünk is megegyezik. A szavakon túl, mindkettőnket ugyanazok a nemes célok vezérelnek. Érzéseinkben is egyek vagyunk, mély közösségünk leginkább a szenvedélyes szerelemben ad hírt magáról. Képesek vagyunk arra, hogy önmagunkként szeressük a másikat. Soha nem versengünk egymással és nem fogjuk vissza egymás fejlődését. Szándékosan nem bántjuk egymást, hisz a másik fél ellen elkövetett sérelem, a bántónak sokkal jobban fáj. Bármi történik is, nem tudunk haragudni egymásra. Bár a viták csak edzenek, minden egyes konfliktus csak tovább erősíti lelkünk szövetségét, mely egymáshoz közelít és felfelé tart. Nem kételkedem abban, hogy oka volt a találkozásunknak, hisz lelkem mélyén tudom, hogy életünk célja az Isteni rendelés betöltése. Fejlődésünk záloga, a kettőnk között ébredő teremtő feszültség egyensúlya.


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?