• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

6. KÖR FORGÁS

Küldetésünk lényege a MAGról és a vényről
– a TEREMT és tükrében.

A MAG az időben szunnyad – álma a vény.
Pont úgy, ahogy a Férfi álma a Nő.
A Férfi magja látható – a Nő magja rejtett.
Amikor az idő felébreszti a magot, az álom beteljesül – s a valóságba lép.

Amikor a MAG felébred – megszületik a vény.
A MAG feláldozta magát az álmáért.

A vény önfeledt örömmel a kapott kódok alapján életre kelti a magot egy másik formában. Az élet újra megmutatja magát.

A TERMÉSben ott lesz a MAG újra – amely a MAG és a Növény együttes információját, tapasztalatát, életét tárolja. Az új-életkódokat. A magot a négy elem kelti életre – NAPFÉNY, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ.
A MAG a négy elem eszenciája.

A Férfi az Arany-Nap – a Nő az Ezüst-Hold.
A Nap és a Hold nászából indul az új Élet.
A két mag kapcsolata – a Szerelmetes Szerelem következtében létrejött fogantatás.
Ekkor a külső és a belső – a látható és a láthatatlan világ találkozik.
A két MAGból MAGZAT lesz.

A növény NŐ.
A Nő, aki növeszt, befogad, táplál, kihordja a magzatot a testében. Ez a külvilág számára látható.
A Férfi, aki a Nőt eltartja, táplálja, óvja, körbeveszi ez idő alatt. Ez a Világ számára láthatatlan.
A Nő figyelme a magzatra irányul – a Férfié a Nőre. Ők hárman egy EGYség.

A Nő a látható Hold – a Telihold, a Férfi a láthatatlan Hold – az Újhold.

A Nő megszüli a Gyermeket – a TEREMTÉST – az új Napot vagy az új Holdat.
A Nő önmagát adja a Gyermeknek – szeretetével körbeveszi. A Férfi önmagát adja a Nőnek – szeretetével boldoggá teszi. Létrejött a Szent Család – Atya, Fiú, Boldogasszony Hármas Egysége. Az Égből hozott Szentháromság.

A Gyermek a Nőből él. Amilyen boldog a Nő – olyan boldog a Gyermeke.
A Férfi is táplálja a Gyermek boldogságát azzal, ahogy a Nőt boldoggá teszi.

Ez a Boldogasszonyság lényege!

A szellemileg androgün – Férfi és Nő a Földön felvállalja a saját neme szerinti szerepét – elfogadja magával egyenrangúnak és tiszteli a másik felét. TEREMTŐ Férfiként vagy Nőként él.

Az ilyen fa jó gyümölcsöt terem – az ilyen Férfi és Nő Gyermeke boldog és egészséges lesz.

A NEMZET, a nemek – Férfi és Nő – együttélési mintája, annak megtestesülése és élettere. A benne lévő „nemz” szó az utódnemzés módját fejezi ki. Ahogyan a MAGZAT a MAG ok egyesülési mintája – megtestesülése.

A Nemzet közös családmodell. Ezért próbálják manapság mindenáron a nemzetet eltiporni, hogy teret adjanak a liberális korcs eszmék megvalósításának – meggyalázva ezzel az Égi erkölcs törvényeit.

A Magyar nemzet a MAG minta, amely az alap mintája a Földön a Férfi – Nő kapcsolatnak – a nemek kapcsolódásának.
Szemlélteti, hogyan kapcsolódik a két MAG, és hogyan él, növekszik a két Növény – amíg a TERMÉS/MAGZAT be nem érik.

A MAG által megőrzött szunnyadó őstudás – az emberiség közös öröksége, melyet genetikájában, nyelvében, hitében, történelmében, kultúrájában, szokásaiban és emlékeiben hordoz.

Ez az ősi család-modell, mely most az Aranykor küszöbén újra életre kel. A magot felébreszti az idő – hogy azt a megőrzött, alvó tudást átadja a Világnak és kiárassza Kárpát haza Szívéből a Boldogasszonyság ősi kódjait. Ez a mi feladatunk. Mindannyiunkké.

Amikor a Nemzet Magjának magmintája: az uralkodó és az uralkodónő felébrednek, egymást felismerik, egymásban önmagukat és Istent – és szerepüket felvállalva a kapcsolati alapmintát megélik – akkor nemzik a NEMZ ETET.

A NEMZET(t) MAGZAT pedig 9 hónap múlva megszületik.

Egyenrangú büszke Férfiak és Nők, Asszonyokat szerető Férfiak, Gyermekeket szerető Boldog Asszonyok – és Boldog Gyermekek hazája.
Ez Magyarország elhívása!

A Magyar Nemzet az emberi fajfenntartás Szeretet és öröm alapú kollektív alapmintája – hivatása a nemek őseredeti szerepének, a harmóniának a helyreállítása.

Ez a Szeretet Ősvallásában vállalt szerepe – ez a Boldogasszony hitének lényege!

ARANY NAP – EZÜST HOLD

Csípős, téli reggel, szikrázó napsütéssel. December elsejét írtunk. A reggeli Nap-üdvözlés alkalmával ismét csoda történt – már sokadszor az életemben.

Beléptünk az év utolsó hónapjába. Átvillant tudatomon – mint egy rövidfilm – mindaz, ami az utóbbi időben történt. Nagyot léptünk előre. Hála telt szívvel néztem a Napba –hálát adva mindenért.

Vakító fénnyel tekintett vissza Rám és választ küldött nekem – egy erős impulzust, mely a Lelkem is átmelegítette. Hasonló csodát láttam, mint 2011-ben Bösztörpusztán.
Ott két Napot láttam az Égen.
Most viszont a Nap mögül lassan előkúszott az Ezüst Hold és szemeim előtt násztáncot jártak.

A Nap-korong széle pulzált, áramlott belőle az Isteni Fény, mint éltető energia. Az Ezüst Hold csak úgy volt – állt mellette, mint Nő a Férfi mellett – s magába fogadta a Fényt…

Az Arany Nap és az Ezüst Hold – együtt vannak jelen az Égen az idők kezdete óta.
Kéz a kézben haladnak, és soha nem válnak el egymástól.
A Hold a Nap mögé bújik, s csak az láthatja, aki bele tud nézni a Napba.
Nézni a déli szikrázó Napot – addig nézni, amíg a Nap leveti sugarait – s mögötte felbukkan az Ezüst Hold.
Ennyire egyszerű.

Ám csak annak mutatja meg magát – aki méltó rá!


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?