• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

XXII. Erényeink

Egy tanulságos párbeszédet osztok meg most veletek, melynek alapját egy megtörtént eset szolgáltatja.

Az ember egyetlen rangja a jelleme, akár férfi akár nő.
Te mit keresel egy férfiben? – kérdezte a nőtől a vele szemben ülő férfi.
A Nő egy pillanatra meglepődött, majd így felelt:
Tényleg tudni akarod?
Igen! – mondta a férfi.
Normál esetben, egyedülálló nőként, azt kérhetném a férfitől, amit egyedül nem tudok létrehozni, megélni, megteremteni. Nézd, felelősségteljes felnőtt életet élek. Fizetem a számlákat, háztartást vezetek, bevásárolok, a gyerekeimet nevelem. Mindezt egy férfi segítsége nélkül. Így jogosan kérdezhetném:
Mit hozhatsz te az életembe?
A férfi ledermedt, az arcán látszott, hogy egyből a pénzre gondol.
A nő ráérezve erre, elébe ment:
Nem. Nem a pénzre gondoltam, annál sokkal többre. Vágyom a Férfire, aki életem minden területén a tökéletességre ösztönöz. Akitől megkaphatom az érzelmi biztonságot. Aki Szeret és őszinte Velem. Aki nem csak a testemet stimulálja, hanem a lelkemet és a szellememet is. Arra az érzéki Férfire, aki megérti, min megyek keresztül Nőként – de elég erős ahhoz, hogy védelmezni tudjon. Akarom a Férfit, akit tisztelni tudok, mert a helyén van. Nem a tökéletest keresem, és végképp nem azt, akivel felszínesen élünk egymás mellett. És, hogy miért nem? A válasz pofon egyszerű, mert rövid az élet.
Sokat kérsz!– mondta a férfi.
Sokat érek! – válaszolta a nő.

Mi is a JELLEM?

Az ember erkölcsi tulajdonságainak összessége – az egyéniség magva. Azon tulajdonságok, melyek rányomják bélyegüket minden megnyilvánulásunkra – kifejezik viszonyunkat a Világhoz s az emberekhez. A jellem meghatározza cselekvéseinket, s magatartásunkat – így egész életvitelünket. Jellemünk – sorsunkká válik.

Az EGY ÉN IS ÉG

önálló alkat – azon lelki, szellemi és jellembeli tulajdonságaink, melyek mindenki mástól megkülönböztetnek bennünket.
Egyediségünket rejti – ami a Földön szerzett tudáson messze túlmutat.

Amikor ÖN TUDAT RA

ébredünk – gyakorlatilag olyan tudás birtokába kerülünk emberként, mely saját Isteni voltunk felismerését teszi lehetővé.
A Lélek megnyilvánul bennünk.
Az élőlények közül egyedül csak az embernek adatott meg – az öntudat.

Múlandó személyiségünket – amivel a fizikai síkon rendelkezünk – születésünk után magunk alakítjuk ki, a család s a társadalom elvárásai szerint, hogy itt a 3. dimenzióban létezni tudjunk. Ez az ego.

Észre vehetted már, hogy az életben vannak dolgok, amik szinte kérés nélkül teljesülnek és vannak olyanok, amik meg nem.

Volt már olyan, hogy gondoltál valakire, és ő pont felhívott téged telefonon?
Érdekesek ezek a véletlenek. Használd a vonzás törvényét tudatosan az életedben. A vonzás törvénye arról szól, hogy bármire is gondolsz – akár jó, akár rossz dologra – azt bevonzod az életedbe.

A gondolatok különböző érzelmi töltésekkel rendelkeznek. Az Univerzum elsősorban az érzelmekre reagál – mivel a gondolat is egy energia, rezgéssel rendelkezik. Rezgés a rezgésre válaszol.

Kérj!
Kérésedet úgy fogalmazd meg, hogy az Univerzum nem ismeri a NEM szót.

Képzeld el!
Lásd magad előtt, amit kívánsz. Színezd ki – tedd fényessé.
A KÉPzelet minden – egy pillanatkép az élet eseményeiben.
Ez is csak magyarul értelmezhető! Hisz mi magyarok képekben gondolkozunk.

Legyen hited!
Hidd, hogy amit szeretnél, azt megkapod.
Bontsd le magadban a korlátozó hiedelmeidet.
Figyelj a belső hangodra!

Cselekedj!
A mindennapi életben vedd észre a lehetőségeket.
Amit kértél, a megfelelő időben talál rád.
Fogadd el, amit kérsz, mert megérdemled.

Légy hálás érte – minden nap!

Hálát adok az üdvösségért,
Hálát adok, hogy várni fogsz.
Hálát adok, hogy minden sértést
Szívemből megbocsáthatok.

Igazából az emberek nem ismerik a hálát. Egyszerűen elhanyagolandónak érzik. Képessége számukra rejtve marad, ereje annyira idegen, hogy lényegtelennek tartják.
Fogalmuk sincs arról, hogy a hála a legnagyobb erő melyet, ha elsajátítanak, mindenek fölött győzhetnek.

Ha az ember folyamatosan hálát érez mindenért, ami körülveszi őt – világnézete pozitívvá válik.
Hálánk áradatában élve – Isteni Tudat önt el minket.
A hála ereje nyitja meg Szívünket, hogy Isten benne a helyét elfoglalhassa – így a hálánk által Isten képes bennünk lakni.

Elvárással nem lehet hálát felajánlani.
Ha Isten játékában játékosként részt akarsz venni – a játék alapfeltétele a feltétel-nélküliség.

A Hála a Szeretet gyökere.

A táguló Isteni Szeretet forrása.

A behatárolt földi szeretet mögött mindig van egy állandó vágy – egy elvárás. Az ilyen szeretet nem tud tágulni, nem öleli át és mossa el a korlátokat.

A határtalan Szeretet képes csak erre.
Ez a Szeretet csupa hála – mint ahogy az Isteni Hála is csupa Szeretet.
Ha a feltétel nélküli Szeretet a célod – el kell magadban ültetned annak a gyökerét – a hálát, hisz a hála mindenek feletti Isten szemében.
Ha a hála megszületik az életedben, Isten valósága képes lesz kinyilvánítani magát számodra itt a Földön.

Napunkat kezdjük Istennek felajánlott hálánkkal. Az őszinte hála, könnyeket fakaszt szívünkben és szemünkben.
A könnycseppek – az Isteni Jelenlét melegétől megolvadt jégkristályok az ember Lelkében.

Hálás vagyok, hogy élek és szerény emberi tudatommal mindezt átélhetem. Hálás vagyok azért, amim még nincs, de hálám által megkapom – és azért, amivé válhatok hálám által.

Aki képes Isten előtt letérdelni – képes bárki előtt állva maradni.

Képzeld el, hogy az élet egy játék, amiben öt labdával zsonglőrködsz.
A labdák neve: munka, család, egészség, barátok és tisztesség. Mindegyiküket a levegőben tartod, s ügyesen játszol velük.
Ám egy nap megérted, hogy a munka – gumilabda. Ha leejted – felugrik.
Viszont a többi üvegből van. Ha bármelyik leesik, megmásíthatatlanul megkarcolódik, elreped, vagy ezernyi darabra törik.

Csak akkor tudod megteremteni az EGYENSÚLYT az életedben, ha valóban megérted az öt labda leckéjét.

A HIT látja a láthatatlant, elhiszi a hihetetlent és eléri a lehetetlent!

A mi hitünk és cselekedetünk csak akkor lesz hiteles és követendő gyermekeink számára, ha nem csupán hagyomány tiszteletből vagy félelemből – hanem Szeretetből gyakoroljuk.
Meg kell értenünk a különbséget hit és hiedelem között.

A HIT – elméletek olyan elfogadását jelenti, melyek közvetlen azonnali igazolása – sem érzékileg, sem tapasztalatilag, sem logikailag – nem lehetséges. Ám ez nem zárja ki – hogy aki hisz, ne rendelkezne valami igazolással, mely hitét alátámasztja.

A HIT erőssége is különböző lehet.

Az az ember, akinek csak feltételezései vannak – még erős szükségét érzi a bizonyításnak.

Akinek van véleménye – már rendelkezik valamiféle igazoltsággal, ám ezt bármikor hajlandó módosítani.

A meggyőződés nagyon erős hit – s a HIT a tudás alapfeltétele.

A hiedelem – szélesebb közösség által osztott, ám sok esetben megalapozatlanul terjedő, tévesnek bizonyuló vélemény, azaz tévhit. Egy téves ismeret, ami félelmen vagy tudatlanságon alapul. Olyan meggyőződés, ami saját tapasztalaton nyugszik.
A hiedelem tulajdonképpen akkor alakult ki, amikor a HIT-et felváltotta a bizalom és a remény.
A hiedelmek legtöbbször közlések, előírások és tilalmak formájában nyilvánulnak meg.

Kövesd az álmaidat, amíg lehet, amíg ég a tüzed, amíg esély jelzi az utad.
Ne legyél veszteglő hajó, ami a biztonságos dokkban áll, és nem himbálja más, csak a “talán”-ok és “majd”-ok vize – a lagymatag apály.
Nem várhatsz egy egész életen át, hiszen a “majd” és “talán” nem teremt csodát.
Ha úgy érzed, hogy későn jött a szél, akkor is vágj bele. A hajónak a szél az élete – légy bátor, bonts vitorlát és higgy!

Az Univerzumnak RÁD van szüksége!
A Te Lelkedre – a Te Fényedre.

Nincs már szükség bohócokra, akik belül sírnak, kifelé nevetnek.
Nincs szükség hamis alázatra, eljátszott megadásra, eltékozolt életekre.
Nincs szükség még több elméleti tudásra, megmagyarázásra, olyan indokokra, amit érdekből kreálnak.
Nincs szükség kényszeres viselkedésre, arra, hogy újra és újra megerőszakold önmagadat és Lelkedet bezárd egy ketrecbe.

Igen… a Lelked egy ketrecben.
Bezárva.
Mert azt mondták, hogy sok vagy … más vagy … nincs rád szüksége a Világnak.

Engedd szabadon a Lelkedet, nyisd ki végre a ketrec ajtaját! 
Bocsáss meg a Világnak, és bocsáss meg magadnak! Aztán indulj az utadra, mert a Világnak RÁD van szüksége!

Gondolkozz, kérdezz, érts meg összefüggéseket, ismerd meg az Igazságot és tedd magadévá.
Beszélj róla, add tovább, mondd el!
Amikor hangodat hallatod, beszélj úgy, hogy Fény ragyogja be minden mondatod. Legyen benned hit, alázat és Szeretet.
Tudd, hogy ha elhatározod magad és elindulsz – bármi sikerülhet.
Az ERŐ Veled van! 🙂

Mind utazók vagyunk… Összekapaszkodunk azokkal, akikkel a Szívünk s nem a kezünk köt össze – mert tudjuk, hogy hitünk által odaérünk, ahová szeretnénk. Közben rájövünk, hogy csak az számít, hogy tudunk-e adni valamit magunkból – amitől a Világ jobb lesz! Tudunk-e Szeretni?

Jól vésd eszedbe:
A lelki, spirituális és karmikus út együttes megoldása, a Lélek-Tudat használata nélkül nem megy!
Szükségünk van az Égi segítségre!

Ha nincs bennünk tudatos test-Lélek kapcsolat s értelmünkkel nem vagyunk képesek magasabb tudatsíkokat használni, önmagunkat megismerni – elmondhatjuk, hogy hiába éltünk le egy Földi életet, mert nem léptünk előre semmit.

Hogy elveszünk vagy felkapaszkodunk az Örök Élet síkjára – az csakis Tőlünk függ. Saját döntéseink következményeit egyénenként viseljük.

A HIT olyan, mint a Nap.
Ha csak akkor hiszel, ha látod is

– nem éled túl az éjszakát.

Néha a sors megvárakoztat, nem kapod meg rögtön, amit a legjobban akarsz.
De ha türelmes vagy, és nem adod fel – elnyered méltó jutalmad!

Íme, egy újabb elem, ami nagy fontossággal bír az életben maradásunkat illetően.

Mit is jelent a TÜRELEM?

Önuralmat a sürgető vágyaink fölött és uralmat a cselekedeteink fölött.

A türelem az, amit számomra a legtovább tanított az élet.

Az Én-tudatra ébredésnek ára van – egy sok-sok türelemmel, lemondással és fájdalommal teli tanulási folyamat – egy kemény belső munka.
Ezt az utat mindenkinek végig kell járnia, csak így tud kijutni a körforgásból – máskülönben örökre benne marad, ám Lélek nélkül az ember elpusztítja önmagát.

Az Én-tudatra ébredt ember tudja, hogy a Mindenséget – benne a mi Világunkat is – egy Isteni Rendező Elv mozgatja.
Aki ezt megérti, az türelmesen vár, hisz tudja, hogy minden akkor érkezik, amikor a körülmények megérettek rá.
Minden úgy van jól, ahogy van, hisz a Teremtő Isten azt is látja, amit mi emberi tudatunkkal még csak föl sem foghatunk.

Aki türelmetlen az a folyamatok ellen cselekszik.
Hibát hibára halmoz, élete felborul, harmóniája kibillen. Egysége kétségekbe süllyed. Egészsége megtörik, és betegségek sokaságát vonja magához. Ha nem változik – meghal, és a körforgás újra indul.

Tudom milyen türelmetlennek lenni. Mindent tönkretesz: a pillanatokat, a napjaidat, mindent – mert már ott akarsz tartani, amire még meg sem értél.
Bízz abban, hogy van tökéletes időzítés, ami téged támogat, téged erősít, mert azt akarja, hogy el tudd viselni mindazt – ami reád vár.

Most a megpróbáltatások idején valóban megnyilvánulhat az emberi Lélek nagysága, de sok esetben önzés és türelmetlenség uralkodik a betegszobában – nem pedig a lelkierő.

Az élethez türelem kell. A csodához bátorság.
Csoda – amikor valaki elég bátor

ahhoz, hogy az életben türelmes legyen
– ám ez nagyon nehéz.

Sokan gondolják, hogy a türelem a gyengeség jele.
Ez tévedés.
A gyengeség jele sokkal inkább az ingerültség és a düh.

A türelem az ERŐ jele.

A türelem tulajdonképpen a Szeretet építő-művészete, egyfajta passzív alkotás, amikor a belőlünk áradó szeretet és bizalom éppen azáltal készteti változásra a másik embert, hogy nem szólunk bele az életébe, nem sürgetjük – egyszerűen csak várunk rá.

A Szeretet türelme

… a valódi türelem – a másik ember világnézetével, hitével és puszta lényével szemben tanúsított mélységes megértés.
Ez felismerése annak, hogy az élet sokszínűségének van valami sokkal magasabb értelme.

Túlságosan könnyen veszítjük el a türelmünket. Mert hajlamosak vagyunk a látszatra könnyebbik utat választani: az igazam van … a jogom van … az igazságtalanság ért … stb. ösvényét. Bizony nem mérjük fel ilyenkor, hogy a könnyű út ára sokkal nagyobb.

Egy ember a mai tudatszintjén nem ismerhet meg mindent. Nem tudhatja teljes pontossággal, hogy mi miért történik vele – de hiheti, hogy mindennek oka és célja van. Elhiheti azt is, hogy ami vele történik, az a javát szolgálja, s hogy el kell fogadnia az általa felvállalt szerepet.

Türelmetlenségünk sokadik oka a görcsös akarat. Az ember nem csak azonnal, de mindig elképzelései szerint szeretné a dolgokat elérni – és uralni.

Ez egy rossz szokás – tömény egó!
Egy gyenge jellem sajátossága az uralkodási hajlam.

A türelem az alázatból és a tiszteletből fakad.

A türelem egy szakítópróba.
Sok-sok megtapasztalás gyümölcse.

A béke, a nyugalom és a jóindulat irányába haladni csupán döntés kérdése. Fontos, hogy tudjunk egótól mentesen tanulni hibáinkból!

Vágytalanság.

Nehéz megfogalmazni, s az emberek nem értik a szó jelentését. Földi létünkben a vágy az, ami előre visz. Vágyunk valamire, kigondoljuk, teremtő erőnkkel megteremtjük és éljük a mindennapokban. Ez viszi előre az emberiséget. A lényeg az, hogy teremtésünkből ne birtokoljunk semmit. Amennyihez hozzájutunk, legalább annyit adjunk tovább – ha nem többet, hogy az egyensúly megmaradjon az életünkben. Mi se váljunk rabjává teremtésünknek, mert könnyen zsarolhatóvá válunk általa.

Ezt nevezem Én a vágytalanság állapotának.

Ettől félnek az emberek.
Azt hiszik, ha vágytalanná válnak – mindent elveszítenek.
Pont ellenkezőleg.
Ha lemondunk földi vágyainkról, minden Isteni erő a birtokunkba kerül – többet kapunk általa, mint gondolnánk.
Ez a legcsodálatosabb dolog a Világon!

Dicséretet bőkezűen adj – mindent alázatossággal fogadj!

A DICSÉRET visszaigazolás, hogy jó dolgot tettünk. Nő az önbizalmunk, ami a hibalehetőségek kizárását vonja maga után.
Gyermekkorban dicsérettel, egy önbizalommal telt, önálló embert építünk.

Az ember belsőleg nem egy felnőtt – csak magára erőlteti.

Gyermekkorban a döntés az érzés hatáskörébe tartozik, – azt választja a kisember, ami örömet okoz neki.
Felnőve, alávetjük magunkat az értelemnek és rabszolgájává válunk.
Ám azáltal, hogy a felnőttet értelem vezérli – még nem szűnik meg a gyermek léte.
Az érzések bent mélyen továbbra is élnek és megpróbálnak kitörni, vagy legalábbis túlélni, ami általában nagyon nehezen sikerül.

A dicsérettel formálunk, s aki azt hiszi, hogy ez csak gyermekkorban működik – az nagyon téved.
A felnőtt azt gondolja – őt nem kell dicsérni, pedig ha dicsérik, rögtön felébred benne a gyermek – akár kimutatja, akár nem.
S aki lát, nem csak néz – az észreveszi.

A túlagyazott emberi lények próbálnak keménynek látszani, és azt játsszák, hogy nincs szívük – de ezek vagy elmebetegek, vagy olyan mélyre rejtették szívüket, hogy ők maguk sem találják.

Az emberek nagy része felnőtt korban is dicsérettel „nevelhető” – sokkal könnyebben, mint kritikával vagy megfélemlítéssel.
A dicséret olykor többet ér, mint egy fizetség – és biztos, hogy hatása sokkal tovább tart az Egyéniségben.

Az ember saját valóságának kiterjedése …

… az alázatosság

– mely magába foglalja az összes Isteni tulajdonságot.
Hisz Isten a legmélyebb és legmagasabb tulajdonságában alázatosság – ami nem gyávaság és nem hamis szerénység – valódi Isteniség.
A bennünk élő Lélek – Belső Lényünk – fenntart, támogat, vezet, átalakít és formál minket – de mindezeket alázatossággal teszi. Ezért tudja az egó elnyomni Őt!

Meditációban csak alázatossággal tudunk a legmélyebb mélységbe merülni, és a legmagasabb magasságot megjárni.
Az alázatosságban van az Egység – s az Egységben az Isteni Valóságunk. Arra inspirál minket, hogy álljunk ki és harcoljunk az Isteni Igazságért!

Az alázatosság nem megalázás!
Egy fa sem aláztatik meg, amikor lehajol, hogy felajánlja gyümölcsét neked.

Az alázatossággal Isten Önmagát nyilvánítja ki az Ő módján – bennünk és rajtunk keresztül.

Ha nincs alázat – nincs fejlődés.
Viszont ha alázattal indulunk – belső tudást és belső bölcsességet kapunk.


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?