• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

15. AZ UNIVERZUM EREJE

Az univerzum ereje – Levél a szeretetről
– avagy a Szeretet tudományos magyarázata.

Albert Einstein, szeretett lányának címzett levelében így ír az Univerzum legnagyobb erejéről, a Szeretetről:

Amikor a relativitás elméletét indítványoztam, nagyon kevesen értettek csak meg, amit pedig most felfedek az emberiség előtt, az ugyancsak a világ félreértéseibe és előítéleteibe fog ütközni.

Kérlek, addig őrizd meg e levelet, ameddig csak szükséges, évekig, évtizedekig – ameddig a társadalom eléggé fejlett nem lesz ahhoz, hogy el tudja fogadni azt, amit alább kifejtek.

Létezik egy rendkívüli erő, amelyre, legalábbis máig, a tudomány nem talált formális magyarázatot. Ez az az erő, amely mindent magába foglal és irányít, ami az Univerzum minden egyes jelensége mögött áll, és amit még nem azonosítottunk.
Ez az Univerzális erő a Szeretet.

Amikor a tudósok az Univerzum egyesítő elméletét megfogalmazták, megfeledkeztek a legerősebb láthatatlan erőről.
A Szeretet a Fény, amely bevilágítja azokat, akik adják, és azokat, akik kapják.
A Szeretet gravitáció, mert az embereket egymáshoz vonzza.
A Szeretet erő, mert megsokszorozza a jót, és esélyt ad az emberiségnek arra, hogy ne pusztuljon bele saját vak önzőségébe.
A Szeretet kibontakozik és megnyilvánul. A Szeretetért élünk és halunk meg.
A Szeretet Isten és Isten a Szeretet.

Ez az erő mindent megmagyaráz és értelmet ad az életnek.
Ez az a változó, amelyet túl sok ideje megtagadtunk, lehet azért, mert félünk a Szeretettől, mert ez az Univerzum egyetlen energiája, amelyet az emberi lény még nem tanult meg kénye kedve szerint irányítani.

A Szeretet leírására egy egyszerű helyettesítést alkottam meg, az egyik leghíresebb egyenletemben.
Ha elfogadjuk azt, hogy a Világot meggyógyító energia kifejezhető a Szeretet és fénysebesség négyzetének szorzatával, akkor arra következtethetünk, hogy a Szeretet a létező legerősebb erő – mert nincsenek határai.

Ha azt akarjuk, hogy fajunk túléljen, ha fel akarjuk fedezni az élet értelmét, ha meg akarjuk menteni a Világot annak minden tudatos élőlényével – akkor a Szeretet az egyetlen válasz.

Talán nem vagyunk még készek Szeretetbombát létrehozni, egy elég erős szerkezetet, ami elpusztíthatná a bolygót romboló gyűlöletet, hiúságot és kapzsiságot.

Mindezek ellenére, minden egyén magában hordoz egy kicsi, de erős Szeretetgenerátort, amely energiája arra vár, hogy kiszabadítsák.

Amikor megtanuljuk felajánlani és elfogadni ezt az Univerzális energiát – drága gyermekem – akkor ki fogjuk tudni jelenteni, hogy a Szeretet mindent legyőz, hogy bármit túlél, mert a szeretet az élet esszenciája.

Mélységesen bánom, hogy nem tudtam kifejezni mindazt, ami a szívemben van, ami egész életemben csendesen dobogott érted.
Talán túl késő bocsánatot kérni, de mivel az idő relatív, szükségét érzem elmondani neked, hogy Szeretlek – és Te juttattál el a végső válaszhoz!

Édesapád

Albert Einstein

forrás: világháló

A Föld a Szeretet iskolája.
Érzelmi életünk meghatározója a Szeretet. Ha nem tudok szeretni, nincs semmi, ami az életet boldoggá tehetné számomra.
A Szeretet adja meg az élet értékét, eleveníti meg a vágyakat és ébreszti fel a jó tulajdonságokat az emberben. Irányítja lépéseinket.

Boldog ember az, kinek a bölcsességből, értelemből és tudásból kevesebb jutott – de annál több a Szeretetből.

Önmagunk szeretete – Isten iránti hálával kezdődik.
Istentől a Szeretet által nyerhetünk tökéletességet.


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?