• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

11. Az ÖTÖDIK ELEM

Hatalmas, Égi Fényben ragyogó, tiszteletet parancsoló Kapu előtt állsz.
Készen állsz, hogy belépj?
Érezd, a Kapu mögött a Végtelen Mindenség vár. Ez az út a Te utad, a Csillagok csak az irányt mutatják. Az utat megismerni, felfedezni, bejárni, megélni – Neked kell!

Új minőséget, új életet teremtünk az által, amit a tudatunkban elültetünk. Ezért fontos, hogy FÉNYT VESSÜNK! – mert ez által FÉNYT ARATUNK!

Négy elem harmóniája teremti a Földi létet – tűz, víz, levegő és föld – ám kell hozzá az ötödik elem, mely a négy elemet egy magasabb dimenzióba emeli. Ez a SZER ELEM.

Sokáig kerestem a kérdésre a választ – Mi a Szerelem?
Ahogy szükség van a földre, a vízre, a levegőre és a napsütésre – úgy szüksége van a világnak a Szerelemre, mint ötödik elemre. Nélküle minden – semmit sem ér…

Nem látod, nem foghatod – még csak be sem szippanthatod. Mégis a tested összes molekuláját átjárja rezgése. Jöttét a Lelked ismeri fel elsőként.

Az Ő Lelkével összefonódnak s immár együtt suhannak szelíden a végtelenben. És várnak… Várják azt a pillanatot, amikor a két ember tudata ráébred a kettejük gyümölcsére… Valahogy így kezdődik, így születik a Szerelem – az Ötödik Elem.

Oly sok ölelésen vagy már túl. Tudod, hogy ez mit jelent számodra. Ez az érzés csalhatatlan. Elveszel a tekintetében – s olyan mélységeket fedezel fel magadban, amikről eddig csak álmodtál… Bőröd bizsergése elárulja érintésének jelentőségét.

Az energia hullámok először még dacolnak egymással, majd lassan hangolódnak s már együtt lüktetnek – mint a tenger hullámai a vihar után.

Lényének sugárzását a messzi távolból is érzed. Ugyanígy érzel, amikor a tenyered a tenyerébe simul és tudod, hogy jó helyen vagy. Amikor vállán pihenve hallod szuszogását és beszippanthatod bőrének illatát.

Az a tér, melyben Ő létezik… csak az számít. Bárhol is legyen. A legcsodálatosabb ebben az egészben, hogy Önmagad tudsz maradni, miközben felfedezed a Lelkén keresztül a világodat – ahogy kiteljesedsz benne és Ő benned. Teret kapsz és adsz, mert a Szabadság az Igazi Szerelem ismertető jele. Az Igazi Szerelem kölcsönös. A beteljesedés kitölti az űrt – és már nincsenek kérdések…

Nem a távolság az, ami elválaszt két embert, és nem a fél Világ.
Csakis a Lelkek közti univerzumnyi szakadék. Az, ha két ember közel van, és mégsem hallják meg egymást.

Az érmének két oldala van. Ha egymással szemben állunk Te az egyik oldalt látod, Én a másikat. Mindketten mást látunk és mindkettő igaz, hisz egyértelműen látszik. Ahhoz, hogy EGY-é tudjunk válni és egyetértésben haladni az úton, időnként meg kell fordítanunk azt az érmét, hogy láthassam Én is a Te igazságodat és Te is érts meg engem, ha éppen mást látok.

C8H11NO2+C10H12N2O+C43H66N12O12S2

Ím, a SZER ELEM képlete! Dopamin, szerotonin és oxitocin hormon vegyület – ami felelős a Szerelem kialakulásáért.

Az oxitocint boldogsághormonnak is nevezik. Ez a csodálatos molekula a hipotalamusz révén kerül a vérbe.

A testen látható és érzékelhető hatások bárki számára megfigyelhetőek – bizsergés, csipkedés a mellbimbókban, bepirosodik és megduzzad az ajak, csillogóvá válik a szem, kisimulnak az arc vonásai, egy kellemes, lebegő lelkiállapotba kerülünk általa s egy belső nyugalmat sugároz kívül és belül egyaránt.
Növeli az összetartozás, a kötődés érzését – ez felelős azért, hogy első pillanatra szerelmesek leszünk a megszületett gyermekünkbe. 

A legfontosabb jellemzője ennek a hormonnak az, hogy ez egy nagyon szégyenlős. Abban a pillanatban, ahogy valami zavaró tényező fellép, az adrenalin szint megemelkedik a testben és az oxitocin tovaszáll – és idő kell neki, amíg újra elkezd termelődni.

Ezért fontos megteremteni a biztonságos környezetet minden oxitocin vezérelt tevékenységhez. Például szülés esetén vagy szeretkezés közben.
A szerelmes embernek magasabb az oxitocin szintje.
Ha nyitottak és tudatosak vagyunk a testünk folyamataira, csodálatos változást élhetünk meg kívül és belül egyaránt. Az első lépés ezen az úton pedig az önmagunk elfogadása. 

A tudósok próbálják a Szerelmet kémiai reakciókkal leírni – mi azonban tudjuk, hogy ezek az érzelmek túlmutatnak a fizikai síkon. A Szerelem az Isteni Világ fénye, Lelkünk éke – ami értelmet ad az életünknek. A szerelmes ember – emberfeletti erőt érez magában. Arca ragyog, szemében csillagok és évekkel látszik fiatalabbnak.

A gyermek első tapasztalása a Világban szülei szerelme – ami által megfogan. A SZER a szívből eredő Fény – ami ETET, azaz táplál és gyógyít!

Aki SZERELMES, azt feltölti az Égi Fény, mindent derűsen és bizakodón lát, tehát ez a SZER ELEM – FEL EMEL az Égbe.

Az igazi GYÓGY-SZER – az az energia, amit a Szívünkből áramoltatunk szeretteink irányába. 
A MAGyar nyelv a Szerelem nyelve és olyan tudást tartalmaz, ami választ ad kérdéseinkre. Érdemes elmerengeni azon is – miért ír az összes jóslat a Magyarok Szeretetének Erejéről, ami példával fog állni a Világ népei előtt…

Mostanában beszivárgott egy új Szerelem-energia az emberek közé. Nem Földi Szerelem-energia, nem a megszokott érzetű. Kevesen élik még meg. Az elme nehezen fogadja el, de ha elfogadja, csak ezt keresi majd…

Ez a feltétel nélküli Szerelem. A felek leteszik egymás elé azokat az értékeket, ami nélkül egyetlen emberi kapcsolat sem lehet működőképes: Szeretet, elfogadás, tisztelet, őszinteség, bizalom, gondoskodás, együttérzés, figyelem, tapintat – és szabadság. Egyszóval a Szerelmet megélni valaki iránt úgy – hogy nem akarod szereteted börtönébe zárni.

Amint az ember a bensőségnek és meghittségnek eddig a pontjáig eljut, hogy valakivel úgy tud beszélni, mintha saját magával beszélgetne – amikor Lélek és Lélek között semmi hamisság és alakoskodás nincs, mert a Szív – Szívhez szól… Ez a legtisztább Szerelem!

Rajtad áll, hogy ez a Szerelem rád talál-e.

Hogy továbbra is rabja maradsz saját elméd gyártotta szerelem érzeteidnek, vagy szerelmese akarsz lenni a Szerelemnek.

Most elmondom kedvenc mesémet a Csillagtitkokból – a Kehely Szövetségéről.
Valahányszor szomorú vagyok e nagy sötétség láttán, ami az emberi világot uralja – mindig elolvasom. A sorokat olvasva megelevenedik előttem minden, s a képekben Égi Otthonom vélem felfedezni. Úgy érzem e történet kicsit Rólam is szól. Látom a képeket, hallom a hangokat, s a Szeretet átjárja egész lényemet. Az érzés – semmihez sem fogható…
Csukd be a szemed – és emlékezz. Talán Te is felismered a pillanat varázsát…– s hogy mi E-mese lényege, találj rá Te MAG ad, kedves olvasó.

Rég történt – talán még a Nagy Nimród idejében. Mikor még az emberek szívükben érezték, értették és élték az Isteni Rendet. Mikor még tudatában voltak Isteni Teremtő Erejüknek – és éltek is vele. Mikor még a kétség nem lépett az EGY s ÉG helyére és a fél-elem nem csinált fél embert az Isten Emberből. Mikor a sötétség urai még gyengék voltak, s nem volt erejük megtörni a Tiszta Szívűek Szövetségét – és irányításuk alá vonni az embereket.

Ki emlékszik már erre? – Pedig most mégis emlékeznünk kell kicsit. Fontos!

A Nagy Nimród király idején sok Szövetség köttetett. Szent Szövetségek. Széttéphetetlenek. Olyan erősek, melyek téren és időn át összekapcsolták azokat, akik ebben az Ősi Szövetségben egyszer szabad akarattal szívükben összekapcsolódtak. Kehely Szövetségnek hívták.

Akik élték – a szívükben tudják ezt ma is. Nem is tudják – inkább érzik. Igen, ez jobb szó rá. Mert sokszor nincs tudati szinten, hanem sokkal mélyebben, s még annál is mélyebben szunnyad – a tudat alatt valahol – hiszen csak így tud életről életre fennmaradni. Mélyen a Lélekbe kódolva.

A Kehely Szövetséget egy Nő és egy Férfi kötötte. Párban voltak, szívüknél a Szerelem Szent Tüzével szorosan összekapcsolódva, hogy a bennük áramló női és férfi energiák tudjanak közös Teremtő Erőként megnyilvánulni a világban.

Ez a tűz, ez a közös teremtő erő kellett a küldetés teljesítéséhez. A két Fél, mint két félkör egy ponton – középen – teljesen összekapcsolódott, s így alkottak egy – egy félkört kifelé. Ez volt a Kehely Szövetség ősi szimbóluma. Egyszerre jelent meg benne a teljes EGY s ÉG és a kifelé való nyitottság, mint egy olyan Szent Tudás, ami egyrészről erősen összefogta a szerelmeseket, másrészről segítette, hogy ősi tudásukat – a Küldetést, amit a Teremtő akaratából a Nagy Király rájuk bízott – át tudják adni a külvilágnak. A két fél-kör egyesítve egyúttal védelmet is jelentett a Kehely Szövetség párosának.

Az angyalok és a felemelkedett Mesterek különös gonddal választották ki a Párokat. Figyelembe vették nem csak a mögöttük lévő megélt életek tapasztalatait, de az előttük álló leszületések feladatait is, a fejlődés irányát és persze a leszületés helyét is.

Emberi ésszel szinte felfoghatatlanul sok szempontot kellett figyelembe venniük! Ez a tervezés csak Fentről lehetséges, innen a földről nézve lehetetlen és érthetetlen.

Első ránézésre maga a Kehely Küldetés is lehetetlennek tűnik. Azok a Párok, akik végül vállalták csak szívük erejében bízhattak és a mindent fölülíró Szerelemben, ami összekötötte őket – a Kezdetektől fogva. És itt van a titok! Hogy megértsd, miért vállalták minden nehézség ellenére.

Mert ők nem egyszerű Szerelmes Párok voltak. Azokból sokat látott már a történelem. Itt másról volt szó… Egy nagyobb Erőről!

Ezek a Párok különlegesek voltak. Nem a karma sodorta és tartotta össze őket vagy egy múló fellángolás. Ők a kezdetektől EGYek voltak.

A Titkos Tanítások szerint mikor Isten a Teremtés pillanatában Szerelmes Erővel kibocsátotta magából a Fény-sugarakat – sok sugaracska azonnal ketté vált. Ne kérdezd miért, most hosszú lenne elmagyarázni. De így történt. Ők öröktől fogva és örökkön örökké összetartoznak. EGYek voltak – és újra EGYek akarnak lenni.
Egy szent pillanatban – amikor elérkezik az idő – azok lesznek.

Egy ponton kapcsolódnak, de közben életről életre járják a fejlődés útját – néha együtt, de néha bizony külön. Ha külön, az kicsit fáj, hisz a másik felük Szívük mélyén mindig hiányzik. Ez a hiányérzet egyben viszont iránytű is lehet a kezükben.

A két Lélek nem találkozik minden létidőben, s bizony olyan is lehet, hogy hibáznak és elbuknak egy-egy próbán. A fejlődés Kozmikus Törvénye szerint – csak akkor vehetik fel a Kehely Küldetést, ha teljesítették a legfontosabb egyéni feladataikat és a fejlődésben olyan közös pontra jutottak, ahonnan már mehetnek EGYÜTT tovább. Ez sokszor évszázadok kérdése.

Az Égben ez nem számít – ott nincs idő…

Az ilyen egy ponton összetartozó Ős Lélek-párokból válogatták ki a Kehely Szövetség tagjait. Csak ezek a Párok esküdhettek fel a Szövetségre, hiszen csak ők tudtak ebben a különös varázslatban teljesen együttműködni: egy ponton – a Szívüknél egyként, de kifelé nyitottan –képesek voltak arra, hogy tudásukat és képességeiket szabadon áramoltassák a külvilág felé.

Lelkük egy ponton lényegében EGY volt. Ezen se a leszületések, se a tér, se az idő s az esetlegesen külön megélt tapasztalatok sem tudtak változtatni. S elszakítani sem tudta senki azt. Ami Isteni szinten megszületett – azt emberi szinten felülírni nem lehet! Mert a Törvény így szól: Amint Fent – úgy lent! És nem fordítva.

A Kehely Szövetséget szent időben, szent helyen kötötték meg. A Szerelmesek egymás kezét szorosan fogva indultak el a Tündérek Szigetére, melyre egy vékony palló vezetett át. Alatta óriási mélység tátongott, alul sebesen zúgó, vadul hömpölygő vörös iszapos folyóval.

Úgy kellett átmenniük a pallón, hogy nem nézhettek le a mélybe, nehogy leszédüljenek – ezzel bizonyítva tudják-e uralni félelmeiket. Az egyik fél mindig előre ment, néha a Férfi, néha bizony a Nő. Aki elsőnek átment a Tündérek Szigetére, megállt a pallóval szembe és mélyen a másik szemébe nézve Lelkének erejével segítette át a pallón társát. Így segítette át a félelmein, nehogy egy rossz pillanatban meginogva lezuhanjon a mélybe.

Mikor mindketten a Szigeten voltak újra szorosan megfogták egymás kezét és többé nem eresztették el. Így mentek a Tündér Sziget belsejébe a fehér és rózsaszín tavirózsákkal tarkított apró tavacskák között vezető kacskaringós ösvényen.

Amerre a szem ellátott színes virágok pompáztak – a Sziriusz, a Vega, a Capella és az Antares csillagainak fényes tudását idézve. Mire a Pár végigment az ösvényen – szívében feltöltekezett ezzel az Isteni Tudással.

A Szertartást vezető rangidős Mágus Pap hófehér ruhában várta a fehérbe öltözött Párt a sziget közepén elhelyezkedő arany tulipánokkal díszített hófehér kör alakú Kápolnában. Ég felé törő kupolája teljesen átlátszó volt, így éjjel a Csillagok és a Hold, nappal a Nap fénye teljesen beragyogta a kis Kör Kápolnát. A Kehely szertartások idejét pontos számítások előzték meg, hiszen a Nap és a Hold – a Férfi és a Nő – kettős erejének áldásával kellett megtörténnie. Telihold napján végezték Istenanya áldásával a delelő Nap áldása alatt. Ha a Telihold éppen délre esett – ott mindig egy különleges küldetés indult útjára…

A Szertartás kezdetén a Mágus kezébe vette a Szent Kelyhet, melyben a Világ kezdete óta az Örök Élet Italát őrizték Nimród Birodalmában s a Szerelmeseknek nyújtotta. Először a Nő, utána a Férfi ivott belőle.

Végül a Mágus mindkettejük fejére öntött egy kicsit a Szent Italból, hogy az lassan végigfolyva testükön, sejtszinten töltse fel és emlékeztesse majd őket, hogy a Kehely Szövetség köztük megköttetett. Örökre.
Életről életre, újra és újra él. Időn túli. Téren túli. Egón túli. Épp ezért emberi akaraton túli. Tehát sérthetetlen.
A Kehely Örök Szövetségét, a Szerelem Szent Erejét csókkal pecsételték meg, mely csók, ha újra egymáshoz vezeti egy adott létidőben a Párt – bekapcsolja az Ősi kódokat s Ők lassan emlékezni kezdenek arra, honnan jöttek, miért jöttek s hogy örökre összetartoznak.

Emlékezteti Őket, hogy mostantól EGYÜTT kell Nimród Király Fény-nyilait szórniuk a Világban, hogy a sötétséget legyőzve a Szeretet Törvénye újra átvegye az irányítást a Földön… s a Szerelem legyen újra az egyetlen Teremtő Erő!

A Kehely Csillagkép az Örök Szerelem szimbóluma az Égen!

Csillagtitkok

Beszélgetéseim Istennel egyre közelebb visznek Önmagamhoz. Tisztábban látom át az élet törvényszerűségeit s a felismerések egyre határozottabban mutatnak rá arra – mennyi mindent nem tudok még e teremtett Világról.
Így magáról a Szerelemről sem.

Esett már szó a páros együtthatásról – a Duál Egységen belül, mint a teremtés alaptörvényéről – így érteni fogod, amit a továbbiakban a szerelemről írok.

A Teremtés világa a párosság alaptörvényén alapul, egyszóval a különböző minőségek együttműködésén.
Az eltérő minőségek alaptermészete, hogy kiegészítsék egymást. Csak a mi világunk nevelt arra, hogy a különböző minőségek versengenek és szemben állnak egymással.
A páros együtthatás – a kiáradás és befogadás egyszerre és egyenlő arányban történnek.

Amennyiben egy másik ember irányába megnyilvánuló Szeretet befogadásra és viszonzásra talál – a Lelkierők összekapcsolódva együtt hatnak. Ebben a közös erőtérben már nincs harc és ellentét. Az erők nem valami ellen, hanem valamiért szövetkeztek.

Minél tisztább a Lélek, annál világosabb szellemiséget képes befogadni, és annál éberebb lesz az egyéni tudat.
A Szeretet szellemi ideájának a Lélekben kell megfogannia– ezt követően születhet csak meg a közös erőtér.

Ez a páros együtthatás – vagy hármas egység.

A Duál párok azonos forrásból származó, a dualitás rendje szerint szétvált energetikai tudatok. Mivel forrásuk és alapmintázatuk ugyanaz, örök vonzásban vannak s keresik egymást a végtelenben.
Az egyik a szellem síkjáról közelít, a másik az anyag rendjéből.
A Duál Egységben fontos a különbözőségek és hasonlóságok kölcsönös együtthatása – egyenlő arányban!

Abban a pillanatban, amikor csak az egyik érvényesül – átalakul a párosság polaritássá és megjelenik az ego.

A dualitás a komplementerek találkozása.

1 + 1 = 3
ahol 3 = 1

A polaritás kettészakadást – míg a dualitás együttműködést, összhangot és harmóniát jelent.

A Szellem és a Lélek együtthatása teremti az erőt és ez a megszülető hármasság a HARMÓNIA. Itt a kettő egymással és egymás által létezik.
A kölcsönös együtthatásban nemesítik egymást. Így jön létre a három s az eredmény, az új érték – a TEREMTÉS.

Áthatják egymást saját minőségeikkel – így a két elem eggyé válik.

A párosság közös értelmű – Kép Más. Isten képmása!

A polaritásban a kettő két eleme vagy azonos, vagy ellentétes – vagy kioltják egymást vagy egymás ellen hatva, egyik legyőzi a másikat.
Az elkülönült kettő az egység tagadása – Más Kép.
Nem az Isten képe!

Amit az emberi elme paradoxonnak vél első ránézésre,
valójában nem más, mint egy Magasabb Igazság
– amely a polaritás Földi világában ellentétnek tűnik.


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?