• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

3. AZ ISTENI TEREMTŐ NYELV

Nem akarok néma lázadó lenni
Kell nekem a hang, kell nekem a szó.
Azért lettem Magyar, hogy ki tudjam fejezni
Azt, ami más nyelven el nem mondható.

Lévai Sándor

Az anyag és a Szellem egyesülése itt a Földön – a legizgalmasabb fejlődés kezdete.

Az ember része a legsűrűbb anyagvilágnak, másfelől az Isteni Szellemiségnek – személyével és egyéniségével kötve össze a kettőt. Így válik az ember feladatává az, hogy Szelleme által emelje fel az anyagot – átszellemítse azt.

Az ember valódi lényege, a Gondolkodó lakhelye a mentális világ ötödik szint­jén van.
Ez az értelem.

Itt muszáj egy pillanatra megállni, ugyanis megdöbbentő a magyar nyelv azon érzékenysége, ami a modern tudományoknak és a pszichológiának ellentmondva – amely az egyes lelki és értelmi funkciókat oly élesen szétdarabolta és szembeállította – milyen pontosan jelzi az asztrális és a mentális világok közötti közelséget.

Az ÉRTELEM és ÉRZELEM szavak között ugyan­is csak egy betűnyi a különbség. És megint Magyarul magyarázunk – az Isteni teremtő nyelven.

Ha tovább játsszunk a szavakkal, azt látjuk, hogy ezek a szavak az ÉR-T/Z + ELEM részekből épül fel. Az ÉR szócska megtalálható az elérmegért, felér, érez, érzékel igékben, a vér – a fizikai élet hordozója –, ér – mint a vér szállítója –, érzékérzékelés főnevekben, s ez bizonyítja e fogalmak rokonságát. Mindezek a magasabb régiók közös ELEMEIT adják.

Ha MAGyar vagy tudd, hogy
Isteni nyelven beszélsz
– mindentudó nyelven.

Az ÉR mindent elmond lényünk három dimenziójáról.
Testedet érintem, Lelkedet érzem és Szellemedet értem.

Három féle módon tudlak megérinteni.
Kezemmel hozzád érek – megsimogatva téged,
érzéseidet átérzem és
az értelmes gondolataidat megértem.

Ujjaim ugyanazt üzenik, mint az érzéseim és a kimondott gondolataim.
Három síkon Szeretünk – mert testté vált Szellemek vagyunk.

És ez a három sík csak Együtt létezik. Érted?

Erős, gazdag vár vagy, de az Örök Törvényt
Amit Isten rád rótt, vállalnod kell önként.
Hogy beteljesüljön győzelmes Végzeted –
A Fény gyermeke Te vagy – emeld fel a fejed!

Ősi himnuszunk utolsó sorai is arra utalnak, hogy a MAGYARSÁG nagy feladattal jött a Földre.

Ránk lett bízva a Föld bolygó. Feladatunkhoz segítségül kaptuk Földanya Szívközpontját, a Kárpát-medencét s a világ legősibb nyelv-elemeit tartalmazó gyönyörű nyelvet – amely emberemlékezet óta fénylő és megronthatatlan. Kristályként ragyog a népek zűrzavarában.

Csak egy nyelv van – és ez a Magyar.
Ez a nyelv a mai műveltséget kiérlelő Ősnyelv. Ősisége meglepő.

Olyan, mintha a Magyar nyelv egy egységes EGÉSZ lett volna – mely szétrobbant, és szilánkjai szerte a világon beleálltak a nyelvekbe.

Ez a nyelv az emberi (Isteni?) logika csúcsterméke. Logikus és tökéletes felépítése fölülmúl minden más nyelvet. Gyakorlatilag beszéd közben az agy kivetíti saját működését.
Minden Magyar a kettes számrendszer szerint gondolkodik. Aki egyszemű – a Magyar azt mondja: félszemű. Ha fogadalmat teszek – fél térdre ereszkedek.
A félnek komoly jelentése van, s így a kettes számrendszerben a fél és az egy, valamint az egy és a kettő aránya azonos.

Számtalan olyan szót használunk, ami egy-gyel kezdődik és legkevesebb kettőt jelent: együtt, egyensúly, egyenlet, egység, együttérzés. Mindez egy fontos belső nyelvi rendről tudósít.

A szavak maguk bizonyítják, hogy a Magyar nyelvben Ősi Tudás van. Ez a tudás többféle: csillagászati, térbeli és időbeli. A nyelv az, aminek segítségével a legmesszebbre elláthatunk a múltban.

A Magyar nyelv távoli és magányos. Pontos megértéséhez más nyelvek tanulmányozása rendkívül kevés.
Lényegében saját öntőformájából került ki.
Kialakulása oly korszakokra tehető, amikor a mai nyelvek többsége még nem is létezett.

A Magyar nyelv messze áll magában. Egyetlen darabból álló terméskő, melyen az idő viharai karcolást sem ejtettek.
Ez a nyelv a Szellemi Függetlenségnek legrégibb dicső emléke.

A Magyar nyelv eredetisége csodálatos tünemény. Aki ezt megfejti, az az Isteni Titkot fogja boncolgatni.
Valójában annak is az első tételét:

Kezdetben vala az Ige, és az Ige az Istennél vala.
És az Isten vala az Ige.

Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom,
a szüleim nyelvét a gyermekeim hangján elveszni nem hagyom…

Örökségünk…

A Világot beszövi a Mágia
– teremtő MAGyar nyelvünk mindent elmond róla.

Isteni létezőkként mindnyájunkban benne van ez a mágikus tudás és erő, amivel naponta élünk s olykor visszaélünk. Így koránt sem mindegy, milyen a mögöttes szándék, ami útjára indítja – a Szeretet vagy a gonoszság.
Aki mágiát alkalmaz – a penge élén táncol, hisz ha nincs egyensúlyban, Lelkének pillanatnyi állapota dönti el cselekedetei előjelét.

A MágiaIsteni Erő,

s ezen erővel az események befolyásolásának módszere, valamely jó célból. Akik mágiát végeznek – lemondva önnön vágyaik kielégítéséről, életüket egy magasabb rendű cél megvalósításának szentelik.
Belső tisztaságról tesznek tanúbizonyságot és nem törekszenek hatalomra sem dicsőségre.
Emberi nagyságuk valódi ereje abban rejlik, hogy a birtokukban lévő erőket sohasem fordítják saját használatra.

Ezzel ellentétben a fekete mágia egy gonosz és önző szándékkal művelt cselekedet. Ilyenkor az ember a sötétség természetfölötti erőit idézi meg, és szertartások során olyan erőket ébreszt fel ezzel, amely egy önös célt szolgál vagy akár egy másik személynek is árt. A szerelem, dicsőség, pénz megszerzésére vagy éppen az ellenségtől való megszabadulásra irányuló praktikák – teljes mértékben a fekete mágia bűvkörébe tartoznak.
Maga a pénz, önmagában is egy fekete mágia…

Mivel számunkra megadatott a Teremtő MAGyar nyelv – használatával egész életünket beszövi a Mágia. Teremtünk minden szavunkkal, tettünkkel – akár tudunk róla, akár nem. Már gondolataink is teremtő erővel bírnak, ha ezt szavakba öntjük – ereje hatványozódik. És így teremtünk magunknak jövőt – mert amit előhívunk, az valóra válik. És nagyon nem mindegy – mit teremtünk!
Aki nem ismeri a sötét oldalt, nem tudja a Fényt használni – hisz nem tudhatja, hol a határvonal a kettő között.
Teremtéseinkért csak és kizárólag mi vagyunk a felelősek.
Ki – ki a saját életében.
Így csupán Te vagy a felelős azért, ami Veled történik.

Elmém egyedüli irányítója én vagyok, miként elméd egyedüli irányítója te vagy. Gondolatainkat magunk választjuk, így senki sem vehet rá bennünket arra, hogy mást gondoljunk, mint amit akarunk.

Amint saját magamon is megtapasztaltam ezt, tanításaimmal összhangban kezdtem élni. Figyelemmel kísértem szavaimat és gondolataimat, s következetesen megbocsátottam magamnak, amiért nem vagyok tökéletes. Magamat adtam és mindent megtettem, hogy hiteles legyek –

beszédem tükrözze gondolataimat,
és úgy éljek, ahogy beszélek!

Ez nagyon fontos! Ettől válok hitelessé.
Bíztam magamban s a világ egyre barátságosabb hellyé kezdett válni számomra. Igyekeztem kevesebbet kritizálni és bírálni magamat és másokat.
Nem olvastam újságot, nem néztem TV-t, így kizártam életemből a borzalmakat. Felhagytam a pletyka szintű beszélgetéssel és csodálkozva tapasztaltam, hogy sok emberrel már nem tudtam beszélgetni – nem volt mit mondanunk egymásnak.
Ekkor felismertem, hogy a gondolatcserének más formái is léteznek.

Tudatalattink hatalmas erővel rendelkezik. Sosem bírál, elfogad mindent, amit mondunk, és elképzelésünk szerint alakítja az eseményeket. Szeret annyira bennünket, hogy teljesítse valamennyi kívánságunkat.
De azért van választásunk.
Ha a veszteségre irányulnak gondolataink, nyilván veszteni akarunk. A megpróbáltatások végtelen sora vár ránk, ha csak nem állunk készen gondolataink, szavaink és nézeteink pozitív irányba fordítására.

A jó, ha útjára engeded – legyőzi a rosszat.
Ahogy a Fény legyőzi a sötétséget. De csak, ha útjára engeded.

Mint, ahogy a tiszta tükör útjára engedi a Napfényt, és oda tükrözi, ahová irányítod.
Fakult tükörben elvész a Napfény – igyekezz hát, hogy tiszta tükör lehess – amilyennek Isten teremtett Téged.

Benned is ott van az erő – használd!


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?