• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

7. A SZÍV TEREMT Ő EREJE

Sokáig azt hittük, hogy a gondolkodás központja az agy, ám mára kísérletek is igazolják, hogy nem így van. Testünk minden szervét információkban gazdag energiamezők veszik körül. Az egyik szerv különösen nagy erőteret hoz létre, ami mintegy 2,5 méter átmérőjű, amely az egész testre hatással van. Ez a szerv a SZÍV.

A Szív és az agy összeköttetésben állnak. Az agy nem önállóan cselekszik, hanem a Szív jelzései alapján. A Szív osztja szét az információkat, amit az érzelmek továbbítanak.

Az AGY egy igen kifinomult, érzékeny műszerünk, mely valamennyi kívülről jövő ingerhatást a legpontosabban érzékel. Nos, hogyan is képzelhetnénk, hogy ez a bármely hatások által befolyásolható, érzékeny szerkezet, amelyen az összes Dimenzió és minden Szellemi Erő akadálytalanul áthatol és befolyásolni képes – az Örökkévaló Tudatunkkal való kapcsolattartás központi szerve lehet?

Egyértelmű emberi igény, hogy amennyiben egyáltalán kapcsolat lehet Isten és az Ember között, avagy a Szellemi ÉN-ünk/Lelkünk és testünk között – azt semmi, de semmi ne befolyásolhassa!

Mivel az agy az EGÓ kiváló eszköze, a magasabb Szellemi kapcsolattartás eszköze nem lehet!
Ahhoz, hogy az Embert, mint Isten Szentlelkét a Földi élete során Szabad Akaratában semmi ne zavarja meg, kellő védelemmel ellátott szerv kell – amelyik mozgásban van.
A TÜDŐ lassú mozgása az „éteri szintet” játszva kivédi, ám működésébe minden érzelmi vihar bezavar.

De van az emberben egy olyan tökéletes szerkezet, mely bármikor zavarmentesen képes a magasabb Szellemi utasítások vételére, mely vételt csupán az emberi Szabad Akarat bírálhat felül.
Ez a szerv a SZÍV, mely éjjel-nappal, ébren is és álmunkban is viszonylag gyors mozgással dobog. Ily módon senki emberfia és semmiféle Dimenzió az emberi Szabad Akaratunkba nem szólhat bele.

Életünkben csakis az válhat valóra, amiben a Szívünk mélyén hiszünk. Hasonló hasonlót vonz.
Ami energiánkkal azonos hullámhosszú – az valósággá válik az életünkben.
Vagyis a meggyőződéseink valóra válnak, amennyiben Szívből kívánjuk, hiszünk benne és érezzük a megvalósulás boldogságát Szívünkben.
Minden Erő és minden Hatalom Belőlünk fakad. A külvilág saját bensőnk tükre, s a rendelkezésünkre álló legnagyobb erő a SZERETET.

Aki nem becsüli meg a szeretetet, amit kap
annak koldusává fog válni!

Isten egyszerre Férfi és Nő – azaz androgün. Ám az embernek nem adta meg a kétneműség Isteni sajátosságát, mint ahogy a halhatatlanságot sem.
Az Isteni lényeg két személyben – Férfiben és Nőben formálódott meg.
Tehát a Férfi és a Nő együtt hasonlítanak Istenre, külön-külön csak fél istenek – az egyik felük már Isteni, de a másik még állati, a nemek különválása miatt.

Popper Péter

Mert ha igazán Szeretlek, meglátom benned azt, Akit Te is csak ritkán látsz.
Ha viszont Szeretsz, szereteteddel olyan titkokat tudsz kihozni belőlem – melyekről én magam sem tudtam.

A Vízöntő korában a Szeretet adja az Isteni Tudás és az ÉGY S ÉG alapját.
Ám Isten ezt a Tudást két részre osztotta és vigyázott arra, hogy minden leszületéssel csupán az egyik felét birtokolhassuk.

A Teljes Tudást mindig két egyenlő fél rejti. Az egyik fél a Nő, a másik fél a Férfi.
Mindkettő rejtély a másik számára és legtöbbször nem is értik egymás működését. Nem is érthetik, hiszen mindkettőjükre a Tudás fele jut csupán.

A másik fele mindaddig titok marad – míg készen nem állunk rá, hogy megkapjuk.
Akkor állunk készen – amikor bennünk a Szeretet Hatalma legyőzi a hatalom szeretetét!

Akinek melletted a helye, azt a Vonzás Törvénye úgyis odarendeli – és akkor is melletted marad, ha nem kapaszkodsz bele.
Valaki vár valahol – érted született le, mert hozzá tartozol. Aki mindenkinél erősebben Szeret Téged, s akiért a halálon is átkelnél – csak hogy megtaláld.

Mert lángolni csak azok a tüzek tudnak – amik Fent megírattak…

Lelkünket az építi fel, amivel tápláljuk. Mindenki maga dönti el, hogy mivel foglalkoztatja gondolatait s neveli jellemét.
Ahogy az ember Szívében gondolkodik – olyan Ő.

Az emberi élet a múlt és a jövő két pontja között játszódik le. Mindannyian a rejtélyes múltból az ismeretlen jövő felé tartunk.
Az alakulásban lévő sors a jelenben zajlik. MOST. Így önmagunk felszabadítása az egyetlen esélyünk.
A félelem legyőzése nélkül nem válhatunk sorsunk uraivá, és vakságunk megszüntetése nélkül nem láthatjuk meg a Lét titkait.

Több száz inkarnációval a hátad mögött bevállalsz egy újabb Földi vándorutat, hogy tapasztaljon, fejlődjön a Lelked. Elfelejted Isteni származásod és fizikai testet öltve, újra leszületsz. Tehetetlen vagy és kiszolgáltatott, függsz egy szülőpártól, akire rábíztad magad.
Te választottad őket, hogy utad során segítsenek Neked földi feladatod beteljesítésében.
Félsz.
Egyedül vagy egy zord világban – s tőlük függ további léted.

Hétéves korodig élsz Isten tenyerén, nyitott csatorna vagy a Forrás irányába, ahonnan életerődet meríted. Környezeted általad töltődik.
Ahogy növekedsz, kialakítod magadban az önvédelem eszközeit, hogy megvédhesd magad. Rálátsz a játszmákra, és Te is elkezded alkalmazni őket.
Az érvényesülés újabb aspektusokat épít köréd – saját védelme érdekében. Megtanulod manipulálni a környezetedet, elérni vágyaidat, feljebb jutni – ha kell, akár másokon keresztül.
Belekeveredsz tisztességtelen játszmákba, megszerzed magadnak, ami hiányzik, megtanulsz hazudni, kifogást is találsz, hogy miért ne maradj tisztességes.

Bántasz és megbántasz másokat pusztán azért, mert úgy érzed, neked van igazad, hogy Te különb vagy náluk. Véded a határaidat és sértve érzed magad, ha a másik ember letapossa az elgereblyézett határvonalad.
Versengesz másokkal. Ki a jobb? Ki csinálja jobban?

A megszerzett javak fölött uralkodsz és óvod, hogy senki el ne vegye.

S a Szeretet? Mára már az is értelmét vesztette, hisz a mai ember nem tud szeretni. Birtokolni és uralni igen – de szeretni nem!

A legtöbb ember a birtoklási vággyal téveszti össze. Amint az embert eltölti a szeretet/ szerelem érzése, azonnal birtokolni kezd.
Magabiztosan állítja: barátom! feleségem!, gyermekem! – ezzel igazolva érzi magát, hogy elvárásokat támaszthat eléjük – és ez számára teljesen magától értetődő.
Olyannyira azonosítja a szeretetet a birtoklással, ha megérzi, hogy valaki nem birtokolja, kezdi azt hinni, hogy nem is szereti igazán.

Az Igazi Szeretet nem birtokol – lényege az adás, nem pedig az elvétel. Kötetlen, és nem vár viszonzást.

A birtoklási vágy a szükségletekből táplálkozik. A birtokvágyó ember túlságosan összpontosít arra, amit meg akar kapni. Alig gondol mindarra, amit adni lenne képes.
Az emberek szükségleteik rabjai – a Szeretet pedig egyszerűen nem szükség! Szépítheti a kapcsolatát és nevezheti Szeretetnek – ám ez csak függőség. Hazugság minden pontja.

Most állsz a szakadék szélén és gondolkozol.
El merj-e elrugaszkodni a sziklafalról és fejest ugrani az ismeretlenbe? Vagy maradj meg a komfortzónádban, ahol ugyan biztonságban érzed magad, de lassan maga alá gyűr a káosz.

A szakadékban szembesülsz az összes aspektusoddal, ami hozzád tartozik, melyeket eltaszítottál magadtól, letagadtad, mert szégyelled őket. Félelem, gyűlölet, ítélkezés, harag, irigység, utálat, megvetés, és még sorolhatnánk.

Ezek a sötét oldalaink, melyek nagyrészt uralják Földi életünket. Ha letagadjuk és eltaszítjuk őket, fogolyként tartanak a markukban bennünket, nem tudunk szabadulni a szorításukból.
Minél inkább letagadjuk létezésüket, annál inkább megjelennek démonként a mindennapjainkban. Ha akarjuk, ha nem.

Fájdalmas a felismerés, de a szakadékon való átjutás, pont ezt a célt szolgálja. Hozd föl Lelked mélyéről ezeket a letagadott negatív tulajdonságokat, melyek életed során egód védelmét szolgálták. Nevezd meg őket, emeld a tudatodba.
Szeretettel változtasd meg a múltat, köszönd meg, hogy eddig Téged szolgáltak és bocsáss meg magadnak érte.
Kérj bocsánatot azoktól, akiket bántottál. Bocsáss meg azoknak, akik bántottak Téged!

Ne másokért bocsáss meg
– a saját Lelked nyugalmáért tedd!

A megbocsátás a Szeretet előszobája. Fontos tudni, csak ha önmagad szereted, tudsz szeretni másokat is. Ha önmagad elfogadod, el tudsz fogadni másokat is, olyannak, amilyenek.
Ez a feltétel nélküli Szeretet alapfeltétele. Ha ezeken mind átdolgoztad magad – ami fájdalmas és hosszú folyamat – kifényesítetted Lelked csiszolásra váró felületeit, túl vagy a nehezén. Már csak azt kell megértened, miért történik mindez.

Szeretni jöttünk a Földre. Szív nélkül üres marad minden.
Mindegy kinek hiszed magad, mert a Belső dönti el a dolgokat – ahol az ego vezet, ott nincs Szeretet. A Szeretet mindenkié, és aki felfedezte már a Lelkében – az mindent megtalált, ami valódi és örök érték az életében!

Zavarodott világunkban tarthatatlanná vált az élet. Mindenki keresi a kiutat e megborult világ zsákutcáiból, ahol az egykoron működő Isteni-rend káosszá változott.
Az Istentől elszakadt ember kifordult önmagából és keresi, kutatja a kiutat ebből a helyzetből. Keresi magában a középpontot, a hurrikán szemét, ahol béke és nyugalom honol. Keresi magában az Istent – akit elveszített.

Véget ért egy 26000 éves ciklusa a Földnek, a kör bezárult s a végből egy Új Kezdet lett.
A Földön élő emberiség ITT és MOST óriási lehetőséget kapott arra, hogy eddigi életeiben összegyűjtött karmáit letegye, Isten-emberré váljon, és végre elinduljon Hazafelé.
Oda, ahonnan származik.

A Földre új energiák érkeznek, melyek segítik az embert ebben a változásban. Jelenleg harc folyik a Földön a Lelkekért a Fény és a sötétség erői között. A sötétség a régi energiában tartja az embereket, ám a földre érkező új energiák nem szolgálják tovább a régi hitrendszereket.

Elérkezettnek látszik az idő, hogy az emberiség döntsön. Felébred, változik és az Új Világban folytatja – amit megálmodott, vagy a komfortzónájába ragadva a régi energiákban marad, betegséget vagy balesetet teremt magának és úgy dönt, hogy elhagyja a bolygót. Megteheti, hisz Ő dönt a Szabad Akarat jogán.

Kevesen vannak, kik mindennapjaikat élik az új energiában, de már gyúlnak a lángok, hogy mutassák az utat a többieknek, hogy igenis meg lehet csinálni – és érdemes.

Szembesülsz az életed cselekedeteivel. Sőt!
Előző életek villannak fel benned s az érzésekkel és látomásokkal nem tudsz mit kezdeni. Fájdalomként éled meg azt, aki vagy.
Tisztán látod magad: ki vagy és mit tettél! A fájdalom tüze leéget rólad mindent, csak a csupasz Lelked marad. Így tekints Önmagadra.
Akkor vagy igazán Te. A romokat le kell bontani, mielőtt építkezel.
Ha eléred azt, hogy Isteni éned átvegye az irányítást egód fölött, már ki tudod mondani: Legyen meg a Te akaratod Istenem, ne az enyém!
Ehhez minden segítséget megkapsz!

A Lélek leszületik, hogy fejlődjön, tapasztaljon – és ezáltal egyre többé váljon. A Lélek útját járni, önmagunkat megismerni, nem csak lehetőség – hanem kötelesség!
A személyiség csak egy ruha, amit a Lélek magára öltött jelen életére, mégis sokan csak ezzel a ruhával foglalkoznak: szépítgetik, csinosítják.
De elgondolkodtál-e már azon, hogy KI az, aki tulajdonképpen e ruhát viseli? Állj meg egy pillanatra a hétköznapok rohanásában, fordulj szembe a tükörrel és jó mélyen nézz a saját szemedbe!
Figyeld – ki néz vissza rád, és cselekedj!
Tedd meg az első lépést egy Új Élet irányába! És Szeress!

Akkor Szeretsz jól, ha nem is tudsz róla, hogy Szeretsz. A földbéli szeretet csupa kívánság. De ezt nem tarthatjuk többre az emberi akaratnál.

Akkor Szeretsz jól, ha nem kérdezel, hanem vársz, hogy akarnak-e szólni, és ha mégis kérdeztél, nem követeled a választ.

Akkor Szeretsz jól, ha tudsz hallgatni. Hallgatni, amikor ha szólnál, bántanál vele. És hallgatni, amikor a csönd szebb a szónál – amit kimondanál.

Akkor Szeretsz jól, ha meghallgatsz másokat, és nem csupán a füleddel hallod a hangok zenéjét, hanem a Szíved is érti a szavak mély muzsikáját.

Akkor Szeretsz jól, ha tudod, hogy mindenkinek sok munkája van a Szeretettel. Értsd meg az embereket és fogadd el Őket – ennyi elég is lesz.

Akiket rád bízott az Ég, engedd repülni. Szeresd őket szabadon! Ajtód ne falazd be előttük, s ablakod tárd szélesre, hogy mindig láthassák a Világod.

És egész életedben kísérd Őket a Szíveddel.

Nézem a sok embert, valamit keresnek,
Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek!
Hiába a sok dísz, gazdag, szép ajándék,
mikor más célt szolgál mögöttük a szándék.
Pénzbe mért szeretet, anyagias vágyak,
görbe tükrei egy eltorzult világnak.

A mosoly, az öröm, egymás ölelése –
önző világunkban vajon nem kevés-e?
Vajon hová bújt el az Igazi Érték?
A Szív gazdagságát sosem pénzben mérték.
Figyelmet és időt kéne többet adni –
s minden körülményben EMBERNEK MARADNI!

Aranyosi Ervin

vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?