• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

06. A SZERELEM HIÁNYA

Sok ember nem lát már a térben engem, számukra ebben a dimenzióban / ezen a tudatszinten, amelyen ők élnek – én már nem vagyok elérhető.

Egy csodálatos Világ kapujába érkeztünk.
A Mars – Plútó és a Hold – Vénusz együttállása erőteljesen hívja fel figyelmünket a Lélek erejére, ami most – a Szaturnusz támogatásával – elemi erővel tör ki az egó elnyomásából.
Ezt az időt éljük MOST – a világjárvány idején – 2020 tavaszán.

Kinyílt a változás kapuja. Most minden Lélek segítséget kap az Univerzum csodálatos energiáitól, hogy belépjen azon a Kapun – melyen áthaladva, már semmi sem lesz a régi. Lelkünk rezgése és teljes tudatosságunk emelkedik egy olyan szintre, ahol nincs más, csak a Lélek valódi fénye.
Itt a lehetőség, hogy fordítsunk sorsunk kerekén – valóra váltva Szívünk igaz vágyait, melyek a Teremtő akaratával Egy s ÉG – ben léteznek.

A Kapun belépve valódi Önmagadra találhatsz – magad köré vonva a Szeretet fénygömbjét. Talán soha nem volt még ekkora a tét!

A Lélek mindenképpen szabaddá válik – ITT és MOST – vagy úgy hogy minden ember önmagán belül végzi el a belső munkát és szabadítja fel saját Lelkét – vagy úgy, hogy a Lélek kiszállva a testből, elhagyja porhüvelyét, hogy újra leszületve – már az Aranykorba – az Új Világ részévé váljon.

Élménydús hónapok következnek, s átélhetjük ahogyan láthatatlan kezek emelnek az Isteni Magasságok felé.

Új jövőt írunk tiszta lappal – s ez a JÖVŐ nem épülhet a múlt romjaira! Se egyéni szinten, se Nemzet szinten – de még a párkapcsolati szinten sem!

Most azért történik minden, csak gondoljatok bele! Az Öregisten kegyelme van rajtunk – akár érzitek ezt, akár nem, és jelen vannak Égi segítőink is – de a feladatot helyettünk nem fogják megoldani.
Ezt nekünk kell – szabad akaratunk jogán megtenni.

De mintha írtam volna már Nektek erről. És arról is írtam, hogy nincs előttünk minta, melyet követhetnénk, ami megmutathatná számunkra, hogy mi legyen a következő lépés.
Iránymutató a Lelkünk, ezért kell Őt felszabadítani!

Az út mindenki előtt nyitva áll s a változás lehetősége adott, hogy most megtegye Földi léte legnagyobb lépését – s egy magasabb tudatszintre emelkedjen – ami egy boldog, Új Élet lehetőségét tárja elé.


Ma Újhold van, s energiái százszoros erővel érintik a Lelkem. A bennem élő Hold játéka felerősödik – s az érzelmeim átölelnek, hol gyöngéden, hol pedig fojtogatva, jelezve bennem a fájdalom szintjét. Hisz a fájdalom még jelen van, bár próbálom tudatosan kiszorítani az életemből – több, kevesebb sikerrel.
Minél többet tud az ember az őt körülvevő világból – egyre magasabbra kerülve – annál nagyobb akadályokkal találja szembe magát, és ezen akadályok átlépése mind nagyobb és nagyobb kihívást jelentenek számára.
Lehet, hogy e sorokkal csak magamat próbálom vigasztalni, de valahogy mindenképpen túl kell élnem – visszazuhanás nélkül – amíg innen följebb tudok lépni oda, ahol már nem lesz bennem fájdalom – s a történtek miatt minden megbocsátásra lel.

A sors elvette mellőlem Lelkem másik felét, kinek hiánya óriási űrt eredményez – de kaptam cserébe gondolatokat tanításként, melyek által papírra vethetem és megoszthatom veletek Isteni Szerelmem kialakulásának és “elvesztésének” lépcsőfokait.

Mert ugye létezik. Írtam már róla Nektek. Arról is írtam, hogy nem egy hétköznapi párkapcsolat – ami a rózsaszín szerelemről szól. Van benn az is, de ez csak a kölcsönös fejlődés része!

Amikor azért vagyunk, hogy egymást tanítsuk és emeljük egy magasabb tudatszint irányába – mely az EGY S ÉG felé visz. Hogy ennek megélése mit von maga után, azt senki nem tudhatja – de az út mindenki előtt adott.
Minden kimondott szó és minden általam átélt pillanat felkerül a Kollektív Tudatba – ahonnan bárki számára elérhetővé válik. Ki lehet próbálni.
Én most élem és írom – hogy számotokra ez könnyebben menjen!

Hogy áldozat lennék?
Nem hiszem.

Számomra ez tanítás, mit Nektek hozok le az Égi Világból… hogy többé váljatok általa.

Mérhetetlenül fáj a hiánya, és ez a fájdalom időnként visszatér. A Lélek fájdalmát nagyon nehéz kezelni. Erre senki sem képes. Még Én sem!

Látom Őt, és érzem amit érez, még ha titkolja is – hisz nagyon magasról, nagyon mélyre zuhant, s ez az irány nem Lelke szerinti fejlődésének iránya. Ellentétes azzal.
De a döntést Ő hozta, így csak teremtésének gyümölcsét fogyaszthatja.

S hogy miért fáj a Lelkem – mert EGY az Övével! Ennyire egyszerű.

Amikor éjszakánként lámpát gyújtok, hogy az érkező üzeneteket lejegyezzem – összeszorul a Szívem, hisz a helye üres, s amit távozásával okozott még mindig belém hasít.
Kiszakítva Lelkem egy darabkáját – űrt hagyott maga után.

Ez az űr a Szerelem hiánya bennem – amit magával vitt!

Most úgy döntött mást ölel, pedig nekem is óriási szükségem van az érintés varázsára – mivel ez a szeretetnyelvem – hisz érzelmek nélkül nem lehet Szerelmet megélni!

Itt a Földön legalábbis NEM! S az érintés hiányába belehal a Lélek!
Nehéz a mindennapokban megélni ezt úgy, hogy előttem zajlik közös életük. Fáj. Mérhetetlenül fáj. Úgy látszik rám nincs tekintettel senki.

Az emberi Szellem a Lélekkel karöltve született le a fizikai síkra, hogy ember-tesben átélje az érzelmek széles tárházán keresztül a Szerelmet.

Majd Istenemberré válva – az Isteni Szerelmet.

Lélek nélkül a Szellem hideg, számító és önző. Olyan, mint az akarat – Szeretet nélkül. Ezért jöttek együtt le, hisz kiegészítik egymást.

Ez az Isteni Szerelem, amit együttlétünk során átéltünk – a leghatalmasabb ERŐ itt a földi síkon, amit ember megélhet. Ez a Szakrális Lét alapja!

A Földön zajló változásokat nagyon sokan figyelemmel kísérik. Az Univerzum lakóinak milliói figyelik a történéseket, mert itt most egy olyan esemény zajlik, ami az egész Isteni Teremtésben egyedülálló és megismételhetetlen.

Ami a Teremtés óta soha sem történt még meg – az Isteni Szerelem megszületése az Isten-emberek szívében!
Minta vagyunk az Univerzum és az egész Világmindenség számára!

Ez a MAG-ok feladata!
Az Égi világ rajtunk tartja tekintetét, hisz most vizsgázunk a Teremtett Mindenség előtt – Isteni Szerelemből.
Mert ezt a Szerelmet megélni, csak magyarul lehet! Az Isteni Szerelmet kifejezni és átadni csak a csodálatos és egyedülálló magyar nyelvünk segítségével tudjuk.

Távoli Csillagtársadalmak milliói kíváncsian veszik körül Földanyát, hogy ennek a tudásnak birtokába kerüljenek – amit csak MI MAG-ok nyújthatunk át számukra – egy SZAKRÁLIS MAG MINTA által.

Ahhoz, hogy Lelkem békét leljen és tovább tudjak lépni, meg kell értenem a történtek MIÉRT –jét. Felszínre kell kerüljön minden megrekedt, ki nem mondott érzés – hogy elengedve gyógyulhassanak sebeim.

Lelkem másik fele emelt az úton, hogy érezzek, átéljek, tapasztaljak – és többé váljak általa. S mindez kölcsönös volt.

Az események gyorsan zajlanak, hisz az idő szorításában vagyunk. Egyfajta időhurokban.
A változások azonnali lépésre kényszerítenek bennünket. Ha megoldottunk egy feladatot, kapjuk a következőt – s talán a kettő között, csak egy lélegzetvételnyi időnk marad.

Szerelme emelte a Szerelmem, átsegítve kemény akadályokon.

A két Lélek EGYÜTT szárnyal – és nem csak itt és most, de az Örökkévalóságban is… Hiszen, amikor újra egymásra találtunk, s a visszahívás az IGEN által kinyilatkoztatott – mindketten hitünket a Szerelembe helyeztük – és feltétel nélkül hittünk abban az „Istenben”, akit egymásban szerettünk. Ez az Isteni Szerelem lényege!

Ez a Szerelem szabaddá tesz – eloldva minden köteléket, és bármi történjen is – SZERELEM marad! Ha elmúlna – az nem volt Szerelem, csak valami utánzat!

Ő még nem állt készen arra, hogy ezt folyamatosan élje. Sokk volt Neki a Szerelmem, s úgy döntött kiszáll. Ezért nem tudok haragudni rá a történtek miatt – mert ilyenkor magamra haragszom…

Tudjátok, beszéltem már róla. A két Lélek – EGY Szellemi lénnyé olvad össze, s Lelküknél összekapcsolva, két külön testben járják fejlődésük lépcsőfokait – egymást segítve, hogy az együtt vállalt feladatot, mit küldetésként magukkal hoztak – valóra váltsák.

A Lelkeik között lévő Szent Kapocs soha többé nem engedi őket elszakadni egymástól, hisz ez a kapocs az Isteni Szerelem erejével rendelkezik!

Hogy mit jelent mindez?

Mivel mindannyian részei vagyunk a nagy egésznek – EGY-ek vagyunk – ezt az Isteni Szerelmet az EGY S ÉG – ben bárkivel átélhetjük. De csak az EGYSÉGBEN, amit az Aranykorban megteremtünk itt a Földön! Ennek még nem jött el az ideje! Most bontja ki magát számunkra.

És az a kapcsolat egy Szakrális Magyar Férfi és egy Szakrális Magyar Nő Szerelmetes Szerelmi kapcsolata. Maga a Teljesség…

A lényeg, hogy a nász – amibe tiszta Lelkük beleadva, szívük Igaz Szerelme által – csak fölfelé/ az Ég felé történhet.

Az Isteni Teremtésbe – emberi szabad akarattal beavatkozni végzetes hiba!

Itt Lélek szeretkezik Lélekkel, s a következtében keletkező finomenergiákat a test érzelmei által tapasztalhatjuk meg.

Ez Isteni elrendelés mindkettőnk emelkedését szolgálja.

Biztos vagyok benne, hogy vissza tud emelkedni oda – ahonnan lezuhant. Mert vissza kell emelkednie!

Én fogom a kezét és folyamatosan tartom Őt, hogy visszatérjen arra a szintre, amelyiken vállalt küldetésünket folytatni tudjuk. Az Öregisten nem engedett eltávolodni egymástól, hisz a közös feladat összeköt bennünket!

Talán azért kaptam ezt, mert számomra más szerepet jelölt ki a Rendező…

S van itt még valami, ami említést érdemel. Egy kapcsolatban a Férfi a vezető, az adó, a kezdeményező. A Nő a befogadó, a követő, az áradó. S ez a szeretkezésben fokozottan jelen van, hisz a Férfi ébreszti fel érintése által az életenergia tüzét a Nőben, ki Méhén keresztül felemeli ezt az energiát Szívébe – átadja a Férfi Szívébe, ahonnan a szakrális csokrába kerül, s itt átadva a Nőnek ezt az aranyló Fényt – a kör folytatódik, akár órákon keresztül… Az arany karika megnyit egy dimenziókaput… Ez az Aranykapu, amit gyermekdalaink is említenek. „Bújj, bújj zöld ág…” – ugye ismerős!
Ez a tantrikus szeretkezés lényege. Itt már jelen van az Univerzum legnagyobb teremtő energiája, s eggyé válunk Istennel.

Talán épp ez az, amit most mindketten egy magasabb szintre kell emelnünk.
Mert egy Szerelem csak addig marad Szerelem – amíg folyamatosan fölfelé halad – az Isten felé!

Menjünk vissza kicsit az időben, azok számára, kik nem olvasták előző könyveimet.
A 2012-es Csíksomlyói beavatásom által megtapasztalt Isteni Szerelem emelt ki zátonyra futott házasságomból, s röpített egy Angyal karjaiba, ki mélyre temetett Női energiáim szabadította fel bennem – Szerelme által.

A továbbiakban az Isteni Szerelem tette lehetővé, hogy az Igazság Kardját kezemben tartva – új tudatszintre emelkedjek – magamévá téve ezáltal a Szakrális Női létet, MAG magyarként – az Istennő hegyén.

Innen már csak egy ugrás a Csillagos Ég – s ezt lépem meg MOST éppen – Lelkem fájdalmai árán.

Azzal, hogy szívemből kitépte a Szerelmet – megszakadt a Szívem. Haláltusám kemény három napig tartott, és nem sokon múlott, hogy testi szinten is bekövetkezzen. De ami nem öl meg – az megerősít!

„ És harmadnapon feltámada…” ugye, milyen ismerős? Csak éppen senki nem érti. Boldog Asszony energiái segítették átváltozásomat – két Tündért küldve, kik a földről magasba emeltek engem.

Úgy érzem, a mai állapotban azzal tudok a legtöbbet segíteni Nektek, ha azt csinálom, amihez a legjobban értek!

Írásaim által tanítalak titeket és istennői energiámmal gyógyítom a fénytesteteket – s ezáltal Lelketek sebeit.
Ezt szívből teszem – elsősorban értetek, magamért, Nemzetemért, Földanyánkért és a Teremtett Világmindenségért.
Mert tanítani és gyógyítani jöttem…

Azon dolgozom, hogy az Isteni Rend a világunkba visszatérjen!


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?