• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

19. A SZAKRÁLIS MAGYAR NŐ

A testi szintre is lehozott lelki vágy a Szerelem. Ez a lelki vágy azonban örök Szellemi késztetés hatására keletkezik abban az emberben – aki engedi élni saját Lelkét.
Embernek lenni annyit tesz, mint EGET és FÖLDET összekötni.
Teremteni az Égi Törvény szerint – a Földi Világban.

Bolygónk emberisége vissza kell térjen eredeti szakrális működéséhez – de egy magasabb tudatszinten.
Mi Magyarok, magyarságunk által ezt egyszerűbben tudjuk megvalósítani, mint bárki más a Földön. Nyelvünkben hordozzuk az örök, EGY TUDÁST. Mert valamit EGYszerűen csinálni, annyit jelent nálunk, mint: ISTENIEN csinálni – mert magyarul (1) az ISTEN! Az Isteni mindig egyszerű!
Mi nem vallásokban hisszük Őt – hanem mindennapjainkban Együtt élünk Vele! Ez a TELJES EGYSÉG, a mi hitünk – a mi ÉLETÜNK!

Amikor a Magyar Asszony, – Nagy Boldog Asszony földi képében – nekiáll családjának kenyeret sütni, amit ÉLET nek neveznek és szentségként tisztelnek a magyarok – akkor a Krisztus tudat legszebb emlékezetéről tesz
tanúbizonyságot!

Szentelt IDŐ be – SZER t tart.

A búzaszem, amely magyarul szemet – mint testrészt is jelent, – jelentése a szakrális geometriában FÉNY.
A magyar nép a búzát „ÉLET”-nek nevezi. Mi az életet Fényből valónak tudjuk, sőt, ezzel tápláljuk családunkat, méghozzá asszonyi feladatként!
Ez az asszony azonban BOLDOG kell, hogy legyen! Boldogságát a kenyéren keresztül adja át családjának.

A mag – mint az ÉLET et továbbvivő – Krisztus képét mutatja egyik oldalán. Másik oldalán – hosszában végigfutó behúzódása révén – Női nemi szervet is formáz, – vagyis ÉLET KAPU t!

A mag rengeteg FÉNY-t hordoz magában – a nyári NAP tüzét – férfi energiát.
Ezt a magot nehéz malomkövek között porrá őrlik. Az Élet – meghal.
Halálában színe elhagyja – fehér lesz.
A Boldog Asszony vizet ad hozzá. A víz a Földi ÉLET, a NŐ i minőség. Csoda történik, mert a MAG rövid időn belül FELTÁMAD!
A FÉNY, az ÉLET, a NAP, a TŰZ – feltámad.
Dagadni, NŐ-ni kezd, mint a HOLD,  KEL-ni kezd, mint a NAP! Színe is lassan visszatér.

Boldog Asszony pedig belegyúrja szíve minden szeretetét családja iránt – Nőisége minden erejét és Föld Anya életenergiáját.
Ezzel megvalósítja a szakrális célt – az EGY S ÉG állapotát, a NAP – HOLD -at. Férfi és Nő egységét. A Földi ellentétek egységét – túllépve a polaritáson.
A KERESZT HORIZONTÁLIS SZÁRÁT.
A Magyar kenyér mindig KEREK!
Majd a Boldog Asszony megkereszteli – ősi Nap-keresztet rajzolva bele.

Kemencébe kerül, hol a Szent Szellem tüze által megkereszteltetik. Ha kisült, vízzel megmosdatja – ez a Szent-Lélekkel való keresztelés jelképe.
Így valósul meg a TEST-LÉLEK-SZELLEM EGY s ÉG! A Hármas Egység.
Föld és Ég egysége. A KERESZT FÜGGŐLEGES SZÁRA!
Ezzel eteti övéit Nagy Boldog Asszony, – aki MINDEN MAGYAR ANYA!

Válságban van Földi emberi rendszerünk, amit öröknek hittünk.
Hitünk erre a materiális létre korlátozódik. Ebben hiszünk!

Ám a Teremtés ÖRÖK, nem lehet elrontani!

Az akarnok emberi gőg, butaság, önzés és félelem által elrontott világot csak a NŐ tudja helyrehozni s a Teremtés Örök Rendjébe visszaállítani.
A NŐ – mint dimenziókapu.

Minden KAPU átjárót jelent két külön dimenzió, két külön Világ között.
Mint minden kapun, két irányban lehet közlekedni.

Amikor Lélek érkezik a túl világról hozzánk, hogy testet öltve közénk jöjjön – ehhez Anyát választ magának. Ez a születés.

Ha a Lélek időlegesen ki akar szakadni a test szorításából, és szabadon akar szárnyalni ott, ahonnan érkezett – ehhez SZERET Őt választ magának, hogy az EGY S ÉG állapotába kerülve elérje a Mindenséget. Ez a párkapcsolat.

Amikor a Lélek – útját befejezve – kilép a Földi létből, testét visszaadja az Anya Földnek, lelkét pedig a sirató Asszonyok vezetik vissza az Öröklétbe. Ez a halál.
Mert aki megszületik – az törvényszerűen meg is hal.

Ennek a dimenziókapunak az alakja igen beszédes. Olyan, mint a búzaszem. Ez a MANDORLA – amelynek képi jelentése FÉNY. A Teremtést jeleníti meg, ahol 1+1=3. Ismét a Hármas Egység energiája elevenedik meg!
Az Ember testén, amely Isten képére teremtetett – ilyen forma található a nemi szerven – mint Élet kapu, és a szemekben – mint Fény kapu.

A nőknek vissza kell térniük ősi szakrális működésükhöz – s rábízni magukat az Istennői vezettetésre. Mindez egy magasabb tudatszintre emeli őket.

A világ sorsa a Nőkön múlik!
Ezzel függ össze a jobb agyfélteke újbóli aktiválása és az emberi test energetikai működésének tudatos visszaállítása. A férfi – női energiák egyensúlya.

Szakrális Nőnek lenni Valódi Nőiség, amikor éled az Istennői minőséged, és ezt árasztod ki a nagyvilágba. Amikor igazán megéled az Egy-lélekből kiáradó Női minőséget.

Elfeledte a Lélek ezt a minőséget, hiszen oly sok fájdalmat okozott azoknak, akik tisztán élték ezt.

Az Istennői minőséget a férfiak meggyalázták, megtiporták, csak azért, hogy hatalmat gyakoroljanak a NŐ felett.

Ha te Nőként hitted és élted ezt a minőséget, de fájdalom, szenvedés, megvetés lett a vége, vagy éppen az életedet vették miatta – jó mélyre temetted el emlékeidbe a Szakrális Nőt.

Pedig Nő vagy.
Te vagy az Életnek forrása, egy kiapadhatatlan forrás vagy, hiszen rajtad keresztül áramlik a valódi Forrás. Az Isteni Szeretet Energia.

Isten szüntelen és végtelen szeretete vagy – Nőként.

Rajtad keresztül nyilvánul meg ez a Szeretet a világban.  Nevezhetjük ezt misztériumnak, bár valójában a Teremtésben ez egy teljesen természetes történés.

Amikor Nőként a helyeden vagy, és tisztában vagy azon képességeddel, hogy az Isteni fény hordozója vagy Szívedben és Méhedben, és hogy az Isteni Fény gyümölcseit önmagadban kihordani vagy képes – akkor már nincs kérdés előtted.

Mert a Nő, amikor a helyén van, teszi a dolgát – mert minden Nőben eredendően benne lakik ez a Tudás. S ez valódi hatalom.

Nem véletlenül félnek a még fel nem ébredett férfiak a Szakrális Nőktől.

Minden létező emlékszik a Forrás Szeretetére, és a Fényre – melyben feloldódik minden bánat, fájdalom, neheztelés, és minden alacsony rezgésű érzés.

Tudd, hogy semmi más nem vagy, mint végtelen Szeretet. A Szeretet energiája járja át a testedet, pont úgy, ahogy az egész Földet ez a Szeretet háló szövi át.

Mert a világot Isten Szeretetből teremtette.

Te gondoltál már magadra úgy, mint Isten Szeretetének földi megtestesülése?

A Női szakralitás nem más, mint folyamatosan tudtában lenni annak, hogy Isten Szeretete – a testeden, a szavaidon, az érzéseiden, gondolataidon, a teremtéseden keresztül nyilvánul meg a Világban.

Te hozod le ezt az energiát a Földre – s a szeretetlenséget Szeretetté vagy képes alakítani.
Ez óriási felelősség!

Gondoltál már rá?

A feladatod nem kevesebb, mint hogy Fényt vigyél a sötétségbe!

Amikor nyitva vagy, a Tiszta Szeretet esszenciája árad belőled, anélkül, hogy bármit is tennél.
Nem szükséges varázsigéket mormolni, bármilyen segédeszközt vásárolni, bizonyos színű ruhába öltözni – egyszerűen csak JELEN kell lenned a testedben, és hagyni, hogy ez megtörténjen.

Tudod, a mágikus Nő Te magad vagy, nem a körítés a lényeg – hanem a Lényed.

Amikor szeretetben vagy, bízol Istenben és bízol önmagadban.

Szakrális Nőnek lenni bizalom kérdése. Ez a bizalom tart itt a Földön téged.

Bizalom, hogy Isten Szeretete akkor is árad Rád, amikor te azt képtelen vagy érzékelni.

A bizalom teszi lehetővé azt, hogy Szívedet megnyisd és szélesre tárd karjaid, hogy rajtuk keresztül egyre több Szeretet jusson el azokhoz, akikhez kitárt karjaid elérnek.

Szakrális nőnek lenni lehetőség, hogy minél több Lélekhez eljuss, Fényt vigyél a Szívükbe, s ébreszd fel a bennük szunnyadó Szakrális Kódokat.

Ezt a hálót élettel megtölteni nem kis faladat. És most van itt az ideje.

Mindannyian egy Magasabb Terv részei vagyunk, és valójában mindennek elrendelt ideje van.

A Te ébredésed is pont abban az ütemben történik, ahogyan Te azt megtervezted magadnak.
Sem előbb, sem később.

Hittel járni az úton végig – hinni a tervben, a láthatatlan világban, Önmagadban.
Isteni Énedben! A Lelkedben.

Hogy megtapasztald, hogy Te is Isten vagy.
Egy vagy az Istennel, a Végtelen Szeretettel, és rajtad keresztül az Ő Fénye árad ki a többi emberre.

Nőként könnyebben kapcsolódunk ehhez az energiához, hiszen a Méhünk magában hordozza a Forrás magas rezgésű Szeretetét.

Talán még soha nem gondoltad, hogy a Méhed a Forrás szeretetével van telve, hogy a Méheden keresztül válsz Istennővé itt a Földön.

Szakrális nőnek lenni áldás – egy lehetőség a felemelkedésre.
Lehetőség, melyet te hozol az emberiség számára – hogy újra önmagára találjon.

A SZAKRÁLIS NŐ MI-NŐ-S-ÉG-E
Lévai Sándor festménye

A Szakrális Nő – testi szinten energetikailag működő, lélek szinten szabad, szellem szinten pedig tudatos.

Férfi és Nő szakrális működése is csak egymáshoz képest értelmezhető.
S e szakrális működés áldozatot jelent – annak vállalását, hogy nem csak Én vagyok, hanem MI vagyunk.

Különleges létboldogság kulcsai élnek a Te magyar szavaidban és ősi Szereidben. Ha elcsendesedsz és elkezded a szíveddel hallgatni szavainkat – Isteni megoldásokat találsz… mindenre.
Most meghívlak egy könnyed sétára… ódon Magyar tudásvilágunk tisztaságába és Igazába.

Az egész világunk egy nagy Energiatenger.
Minden energia és mindannak, ami létezi – a széked, a kocsid, a pénzed, a házad, a tested… a Természet, az Érzelmek, az egész Univerzum… – egyféle hullámtermészete van. Minden egyféle rezgés… amit az Univerzum láthatatlan Törvényei tartanak egybe.

Hogy is hívtuk a régiségben a Teremtőt: Isten… Östen… ős-ten-ger… Tengri Úr, Szerelmetes Öreg Öste. Ör-eg – mint égi őr.

A SZER szó az ősmagyarban törvényt (is) jelent. A láthatatlan Törvényeket – melyeket Föntről hoztunk magunkkal, s melyek Szívünkbe íródtak.
Ha szerelem és szeretet gazdag életet akarsz élni – be kell tartanod őket. Gyakorlásukból csodálatos szabadság születik meg. Hidd el, tudom, hogy mit beszélek. Hiszem, tudom és ezt élem magam is.

S hogy miért fontos a HIT?
Hittel csatlakozik a lényed a Világhoz. Akkor is, ha nem tudatos. Az emberi Lélek tudattalanja egy óriási világ.
Itt vannak a pokol és a Mennyország képei, az Ősök minden tudása a boldogságról és a szeretetről – és a boldog családról, Férfiről és Nőről. Ami az édesanyai Szívvel kezdődik.

Őseink egyik tanítása: legyen minden asszony boldog!
Csak így lehet az egyén, a család és a társadalmunk is örömteli, fejlődő, élő és gazdag. Eleink már a szentségek megfogalmazásánál is tanítottak.

Nem „Szűz”-nek, „Könnyező”-nek hívták a legmagasabb Női minőséget… hiszen ahová a figyelmedet irányítod, pont olyanná kezdesz válni.

Ha mi Nők boldogok vagyunk, akkor adni vágyunk.
Megosztani vágyunk ezt a belső ragyogást a világgal. Ajándékozni szavainkkal, érintésünkkel, törődésünkkel, mosolyunkkal és szeretetünkkel…

Ki nem látott még szerelmes Nőt?
Őseink tudták, hogy ez a gazdag női belső ragyogás – tartósítható anélkül, hogy külső, szerelmes fókusztól – férfiembertől függne.

A valódi Szerelem a szeretet legmagasabb hőfoka.
Ezt őrzi legszebb magyar szavunk – a szerelmetesség. Mindannyian átéltük… és szomjazunk rá újra és újra. Az Öregisten a Világot Szerelmetes Szerelemből Teremtette.

A valódi szerelem nem csupán a testi vágyaink lángja – ami elmúlik. Persze, ha nincsen lelki kapcsolódás a hétköznapokban, és nincsenek közös élmények, akkor hetek kérdése, és üressé válik a legszebb élet is.

Mennyi szirupos filmet néznek az emberek, számtalan érzelmi pótcselekvés és emberi játszma uralja a kapcsolatokat, mennyi többletzabálást okoz a szerelem hiánya. Megkeseredett és haraggal teli, feszült lelki állapotokat.
Több mint egymillió cukorbeteg hazája vagyunk.

Miért is szomjazzuk újra és újra ezt az édes érzést?

Mert a szerelemben megszűnnek a korlátok, az egész Világ lehetőségekkel ragyogóvá válik, mert a szerelemben bármi lehetséges. Tele vagyunk erővel, lelkesedéssel és örömmel.
Az igazi szerelem testi fényfürdőjében pedig – akár tudsz róla, akár nem – egyesülsz pár pillanatra a Szerelmetes ŐsTengerrel!

Mikor szerelmeskedtél utoljára, kedves olvasóm?

Nem a puszta szexre kérdezek, bár az is egy édes megkönnyebbülés… A Szerelmeskedésre. mivel szerelmeskedni csak Szerelemben lehet! A nevében is benne van.

Az emberi lét, egy Isteni (fejlődési) lehetőség – állati ösztönbe oltva. Lássuk be, hol ez, hol az az erősebb…

A szerelmeskedés ott kezdődik, hogy alázattal kinyitod a szíved egy másik emberi lény felé, akire üde és játékos Ősharmóniával rábízod magad.


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?