• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

21. A NŐI SZENTSÉG

Tudatosan élem a Női Misztérium beavatásait. Visszatért életembe az a Női Őserő – amit egykoron birtokoltam. Egyre erősebben érzem.

Születésem óta tudom, hogy más vagyok, mint a többi ember.

Van bennem valami – amitől félnek.

Nem tudtam, mi ez – csak azt éltem meg, hogy többnyire egyedül maradtam. Magányos voltam és kirekesztett.
Családom nőtagjai is inkább bátyáimat szeretgették – elválasztotta tőlem őket a bennem lévő különleges energia, amit nem értettek. Lelkük ugyan jelzett, de tudatuk nem érzékelte azt.

Féléves koromtól emlékszem a történtekre. Visszatérő rémálmok gyötörtek, amit gyógyszerekkel próbáltak elnyomni bennem. Környezetem tehetetlen volt.

Most, hogy már rálátok az egész életemre – mint egy hömpölygő folyóra – lassan visszatérnek emlékeim. Képek villannak fel előző életekből is – s a bennem élő Istennő emlékezik…

Ez az Erő óriási felelősséget jelentett mindig is számomra – ezért Lelkiismeretem felügyeletére bízták az Égiek.

Nem is lettem nagy ember, sem ismert, sem gazdag. A csili-vili világ luxus létében nekem soha nem volt részem.
Sok minden kimaradt az életemből – amit már így utólag nem is bánok.

Visszaemlékszem, hogy hányszor megbántottak, megaláztak és fondorlatos retorikai manipulációval döngöltek földbe – míg én szólni sem tudtam, egy szó nem sok, annyi sem jött ki a számon.
A Lelkem valahogy nem engedte, hogy játszmák soraival elveszítsem méltóságomat – és az ő szintjükre süllyedjek.

Valahogy hiányzott belőlem az egó – aki, megvédi magát, elismerésre és hírnévre vágyik, aki kiharcolja magának azt, ami neki jár, akár még úgy is, hogy átgázol másokon.

Vagy talán már a kezdetektől Isteni Énem irányította őt?

Ha belegondolok – az agresszív egó vezetése alatt – a bennem rejlő Erővel óriási pusztítást vittem volna véghez. Elsősorban a Szívekben és a Lelkekben. Sok embernek ártottam volna – ami már nem fér bele egy magasról jött Lélek Földi életébe.

Így nem lett egy sokatmondó, mozgalmas életem, nem hívtam fel magamra mások figyelmét s nem lettem én a középpont – éltem az átlagember csendes, megszokott életét – és közben Szerettem.

A bölcs keveset beszél – lényével hat és tetteivel.
S aki Szeret – az nem magyaráz!

Egész életemben a Lelkem vezetett, s döntéseimet szívből hoztam meg. Azt tettem mindig, amire a Szívem is igent mondott!
Nagyon mélyen – tiszta Szívből tudtam Szeretni – ám ezzel sokan visszaéltek.

Spirituális változásom ezt az Erőt kiszabadította a palackból – s a Szerelem szárnyán Egyéniségem kivirágzott. A Szívemben lángra gyúlt Szerelmet nem tudtam titkolni – nem lehetett többé visszazárni a palackba.

Éltem a Szerelmet – vagyis próbáltam.
Először azzal, ki férjem volt – de ő nem értett meg. Hogy is érthetett volna, hisz saját magát sem értette. Az együtt töltött évek alatt semmit nem tanult – hiába lett sikeres és gazdag, belül üres volt és kiégett.A magammal szemben felállított érték nem valósult meg, így egyszerűen megváltoztattam a valóságomat – egyedül mentem tovább, bízva abban, hogy megtalálom azt az embert, aki visszatükrözi ezt az értéket.

Az energia örvénylett és egyre csak nőtt, és széttörve a korlátokat Szerelmet keresett. Imáimra a válasz egy Angyal képében érkezett – ki Szerelme által kibontotta bennem a mélyre temetett Női energiákat.
Olyan elnyomott érzéseket szabadított fel – amiről tudomásom sem volt.
A Lelkem mélyén eltemetett Ősi Tudás kezdte kibontani szirmait – kinyíltam, mint egy virág.

A Kékségben – az Istennő hegyén ’16 decemberében egy Szertartás keretében felszabadítottam magamban a Női minőséget.
Azóta tart folyamatosan Női oldalam tisztulása és gyógyulása, melyben PÁR OM irántam tanúsított határtalan Szerelme döntő szerepet játszik.

A természettel karöltve történik átváltozásom – itt és most. Emberi elmével felfoghatatlan mennyi élet-energiát veszítek egy-egy alkalommal.
Számos inkarnáció sebei gyógyulnak általa. Fordulhatnék orvoshoz is, de mivel tudatosan élek – így nem teszem, mert a kezelések elvágnának minden további fejlődéstől.

Tudom, hogy saját Nőiségem gyógyításával az inkarnációkon keresztül felsorakozó Női felmenőim gyógyulását is lehetővé teszem – és lányaimét is, az életemmel példát mutatva nekik – hisz követhetnek engem.

Életemben élem e Női Misztérium csodáját. Átélt érzéseim átadására még a csodálatos Magyar nyelvünk is kevésnek bizonyul. A történésekre nincs Földi magyarázat.

Ahogyan az energiák gyógyítják és alakítják Női bensőmet –fölépítve egy szivárvány-hidat Szívem és Méhem között – az maga a CSODA, s talán emberi ésszel fel sem fogható. Ennek semmi köze a szexualitáshoz.

Szeretjük egymást, egységben és harmóniában vagyunk – minden lehetőséget megragadunk, hogy Szeretetünket egymás iránt kifejezzük, így a „szeretkezés” szinte egész napra kiterjed.
Egy érzelmileg feltöltött mozdulattal vagy pillantással képesek vagyunk felébreszteni az extatikus szenvedélyt egymásban.
Ezt a szenvedélyt nem csak a Szerelemben vagy a Szeretkezésben lehet megélni, hanem bármely olyan tevékenységben, amit Szívvel-Lélekkel tudunk csinálni.

Ez hozza meg számunkra az emelkedést, és visz közelebb az Isteni Énhez.

Gondoljunk csak arra, hogy a szenvedély nélkül nem születhet meg egy jó könyv, nem játszható el egy zeneszám és nem élhető az élet.

A szenvedély TŰZ – a belső erő és belső irányítás energiája – a kundalini.
Amikor a szenvedély, a Szerelem és a tudatosság egyszerre van jelen – a szeretkezés mélységes és szeretetteli meditációvá válik.

Egy leheletfinom és szeretetteljes érintés gyakran többet ér ezer szónál, egy szenvedélyes ölelés a megfelelő pillanatban pedig szinte minden szót fölülmúl. Ezek a csodálatos kis bensőséges gesztusok egyszerűen annyit fejeznek ki: SZERETLEK.

Ahol a szerelmesek teljes harmóniában vannak egymással – ott a kommunikáció szinte szavak nélkül megtörténik.

Tiszteljük és Szeretjük egymást – szeretkezés közben energiát cserélünk és engedjük az erőt áramolni az Univerzumban – mintha nyitott áramkörök lennénk.

A tantrikus masszázs csodálatos módja annak, hogy szex nélkül lelki és finomenergetikai szinten szeretkezzünk. Kevés ilyen szerelmi tapasztalat van, mely lehetővé teszi a kommunikációt lényünk minden szintjén.

Ilyenkor Szívem dobbanásai összekapcsolódnak Méhem Szent Terével – s azt érzem, hogy a pulzáló lüktetés áthalad a kapun.
Finoman, észrevétlenül készíti az Otthont egy új Lélek számára, ki szellem síkon már bejelentkezett, és álmaimban is megmutatta magát.

A Női Szakrális erők felszabadítása a jelen időszak legfontosabb feladata – hogy mi Nők visszafoglalhassuk méltó helyünket a Társteremtői folyamatban.

Az Ősi Tudás megelevenítése régóta várat magára.

Évezredek óta a Nap kapuja felszenteli az útjára induló Lelket az inkarnáció belépési pontján, és őrzi sorsunk kódjait, irányát és küldetését.
A Hold ezüstös korongja a metafizikai víz elem őrzője a Lelkünkben – életünk ritmusainak teremtője.

Őseink szakralitással áthatott hétköznapjait átjárta a Nap Isten és a Hold Istennő tisztelete.

Minden papnői kultúrában a szentség jelenlétének csendes áhítata hatotta át az Újholdak és a Teliholdak éjszakáit. Ilyenkor a Nők kicsit visszavonultak, hogy a Lelkük mélységeivel találkozhassanak.

A Hold, mely a női test, és a női Lélek érzékeny tükreként vezet bennünket – ezüstlámpást gyújt az éjszakai Égbolt sötétjében.

Isten csodát alkotott! A Női test intelligenciája felülmúlhatatlan.

El tudja engedni azokat a mérgeket, fölösleges fizikai és érzelmi terheket, amelyeket összegyűjtött a hónapban – hogy helyet adjon valami újnak. Hiszen tölteni, csak üres korsóba lehet!

Az élet megújult magja egy ponton áttöri a burkot, kiszakad, és felajánlja magát a Telihold teljességet ígérő fényében.

A Telihold kereksége lélekfénnyel járja át a női Lelket – aki tudja magáról, hogy most áll leginkább készen a befogadásra, a teremtésre.
Valami itt a teljességébe érkezik. Valamivel gazdagodik – akár testben, akár lélekben – és a kincs, amit az a hónap adni képes – megmutatkozik.

Lassan fordul az élet köre, és megtanulja elengedni a meg nem élt lehetőségeket. Minden holdhónap apró örvényének körét rajzolja meg, s így fejlődik a Női Lélek – az Istennő bölcsességének Kozmikus fényében.

Ima a Nőiességért
Nőiesség Fénye, tiszta szeretete!
Tölts el Engem kérlek, hogy egységbe legyek.
Amit itt vállaltam – emberként, mint Lélek,
Teljesüljön Apám Akaratod Vélem!
Elfogadom Magam Női Szent létemben,
Harmónia árad Nőiességemben.
Boldogasszony kérlek – segíts Nővé válnom,
Beteljesíthessem magam e Világon.
A Hold Szent Ereje segítsen most ebben –
Női Energiák – töltsetek fel Engem!
A Mén.

A Nő a történelem fonalán elszakadt a szakrális csokrától érzelmileg és mentálisan – a Méh levált az Én-képről, különálló lett. A Méh – tudat elnyomásba került.
A Nőben meghasadt a benne élő Istennő, aki a benne élő – feleség, anya és papnő – Hármas Egysége.
A női egység meghasításával, sérült a férfi kollektív energia is, és a vágy egymás iránt – férfiben és nőben is – elfojtásra került.

A Nő forrása a Méhe, mely együtt lüktet a Szívével. Amikor a Nő eltávolodott önön forrásától – a Szív és a Méh különvált.
Felborult az archetípusok egyensúlya: feleség – anya – papnő. A Hármas Egység a Duális Világból a polaritásba zuhant.

Valójában magát az emberiséget vágták el a Szeretet Szellem Forrásától – ez pedig az Ősi Gyógyító Szerelem, mely egyesíti a Férfi és Női energiát, és képes új világot teremteni.
Az Ősi Szerelem – energia, és annak megnyilvánulása a szerelmeskedésben egy Ősi Gyógyító és Teremtő Aktus.

A szerelmeskedés lefokozása szándékos volt, egy Lélek ellen elkövetett tudatalatti támadás. A Férfit és a Nőt is elvágták a Forrással való kapcsolódás útjától.
Hosszú folyamat, amíg a Nők ráébrednek önön csodájukra, mire ki kristályosodik a Női tudat – miszerint lénye Istennő, és nem pedig a „megtestesült gonosz, aki elcsábítja áldozatát, a férfit”.
Lassan áll be az egyensúlyi állapot…

A Nő ébredése – egyben a Férfi ébredése is.

A Nő méhe az Univerzum – mely életerőt ajándékoz a Mindenség gyermekeinek: nőnek, férfinek és gyermeküknek egyaránt.
A Méh az Anya, aki világra hoz – a Méh a Feleség, aki társa és szeretője az ő férjének – a Méh a Papnő, aki a spirituális tudatosságban éli Fényküldött minőségét – Lélekfeladatát.

Az a Férfi, aki el van vágva a Méh energiájától, Lelke mélységeiben mintha az Univerzumtól lenne elvágva. Első lépésként a Nőnek kell visszatalálnia önön forrásához, hogy abból megajándékozhassa a Férfit.

A Méh a Szent Kehely – a kapu Ég és Föld között.

A Lélek a Méhben építi templomát, hisz a Méh ad otthont a testbe sűrűsödő Léleknek.
A Méh kapu a Férfi és a Nő között.

Szakrális csodájának szándékos eltitkolása és lejáratása, a teremtőlét egy szeletének megvonása az emberiségtől.

A Méh a Kozmosz levetülése az anyagban. Benne áramlik a Teremtő Erő, az Isteni Fény – az Istennő pedig megtartja azt. Így Férfi és Nő együtt teremt…

A szerelmeskedés csodája az EGYLÉLEK állapot megnyilvánulása az Anyag szintjén. Ennek egyik gyógyító energiája a tantra.
A tantra az életerő energiát gyógyítja, a kundalinit.
A Szerelem tantrája a Szellem és a Lélek gyógyítói minősége.
A tantra a Lélekkapcsolódás magasabb Szerelemrezgés szintű megélése.

A Szerelem energiája a legősibb Szeretet forrása a Léleknek.
A tantrikus szerelmeskedés – Lélekgyógyítás.
Valójában a fénytest ébresztése és töltése, ilyen módon tehát az Ősi Tantrikus Papnők nem testi – szexuális kielégülést nyújtottak a hozzájuk érkezőknek.
Az ősi tantra-gyógyítók gyógyították a fénytestet, és a fénytest szerelemrezgéseit emelték – ám a szerelmeskedés az ősi társadalmakban mindig Lélekpárok között történt meg.

A Lélekpárok kizárólag együtt – ketten egyben – élték meg a szerelmeskedés intimitásának csodáját.
A Nő Méhe a tantrikus energiaforrás. Ezért van az, hogy többnyire a Lélekpárok Női minősége gyógyítja az Ikerlélek pár kapcsolódást a jelenben…

Visszarendeződik a Méh-tudat – a Nő saját öngyógyító fénymunkájától, Lelke mélységeinek feltárásától és Lelkének, Szívének, Méhének spirituális gyógyításától.

Ha meg szeretnéd változtatni a Világot – szeress egy Férfit igazán.
Találd meg azt, akinek a Lelke a Tiédhez szól.
Aki lát Téged, s aki elég bátor ahhoz – hogy szeressen.

Fogd a kezét és vezesd finoman tűzhelyed melegéhez, ahol biztonságban érezheti magát.
Hagyd megpihenni és égesd el tüzedben terheit.

Nézz mélyen a szemébe, lénye mélyébe – lásd ott felmenőit
s az összes harcot, amit távoli helyeken a rég-múlt időkben átéltek.
Lásd a fájdalmukat és a bűntudatot.

Lásd ítéletek nélkül, majd engedd el.
Tudd, hogy menedéket keres nálad.

Engedd, hogy beleolvadjon a megtartó pillantásodba – csak hagyd, nem kell visszatükröznöd a benne dúló viharokat.

Ha meg akarod változtatni a Világot, akkor szeress egy Férfit.
Szeresd Őt igazán.

Ülj előtte Női erőd teljes szépségében, sebezhetőséged tudatában, a benned élő kislány ártatlan játékosságával.
Mert Méhed van, édes és mélységes kapu,

mely átölelve – hazavezeti Őt.

Engedd, hogy védelmezzen, dőlj bele a karjaiba és bízz benne, hogy megtart, akkor is, ha előtte már ezerszer ejtettek is el.

Hidd el, hogy Ő képes rá.

Köszönd meg létét és tiszteld benne a MAGot,
amiből Új Világot Teremthettek.
EGYÜTT.


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?