• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

14. A LEGMAGASABB SZINTŰ SZERELEM

Azaz – találkozás a Másik Felünkkel.
Közhely, de nehezen megfogalmazható érzés ez.
A tényleg Nagy Ő.

Már legalább tíz éve foglalkoztat ez a téma – és hét éve élem – mely igencsak megosztja az embereket: ki hisz benne, ki elveti, van ki éli és van, aki hitetlenkedve fordít hátat neki.

Valahonnan mélyről jött elő a bensőmből – sejtjeimben éreztem, hogy kétség sem férhet hozzá. Mindig is hittem az Igaz Szerelem létezésében, s tudtam, hogy létezik valaki – akivel ez itt a Földön átélhető.

Ez az egész Ikerlélek kapcsolat furcsa és új még számunkra.
Sejt szinten van róla sejtésünk – de nincs hozzá kézzel fogható minta. Azt most írjuk a jelenben – itt és most – tapasztalatainkon keresztül. Aki bátor és fejest ugrik az ismeretlenbe, kitárva Szívét – erős hitre van szüksége – de amit megtapasztal általa, az mindennel fölér!

Ikerlélek kapcsolat – egy romantikus szerelmi kapcsolat, vagy ezzel együtt egy elsöprő erejű, több életen átívelő út része?
Ha nem a végső egyesülés – akkor mi célja ennek a kapcsolatnak?

Honnan ered ez a mély, nagyon erős ösztönös belső vágy, ami életeken át azt a bizonyos elveszett felünket keresi?
S ki az bennünk, aki úgy érzi, hogy önmagában nem teljes – csak egy fél?
Nagyon sok a kérdés, ami felmerül ennek kapcsán.

Az intuíciók segítettek a meghallgatásra talált imák ösvényén. Követtem megérzéseimet és bíztam az Isteni időzítés egyetemes Törvényében – mely mindig működik.

Atlantiszban, mint egy magasabb frekvenciájú tudatállapotban, ahol Szeretet rezgésen működött a civilizáció – az Ikerlángok együtt voltak – képesek voltak egy testben létezni. Ám valami elromlott, megbomlott a harmónia… süllyedt a tudatállapot.

Az Ősbizalom megsérült és alászállt az ókorba… ahol tovább merült az EGYLÉLEK, és csak hasadt. Nem csak lélekhasadás történt- tudathasadás is. Mert amikor a lélek kettéhasadt – abból a magas rezgésű tudatállapotból is lehasadt.
S ahogy távolodott a Forrástól – egyre nőtt a Lélek fájdalma és félelme.

A mindenható Isten nem teremtett férfit és nőt, csak Szellemet, aki az Ő képére és hasonlatosságára, mint két erő egy lényegben lett alkotva.
Egy adó “férfiúi” és egy befogadó “női” erő; egy értelemmel, akarattal és szeretettel felruházott Szellem, aki tudatával bírt rendeltetésének, szabad akaratának és kettős erejének.

Éppen törvénytaposó magatartása miatt kellett az erkölcsi süllyedés során az embernek, mint egésznek kettéválni. Az eredetileg összetartozó duálból – két féllé vált. Így lett férfi és nő. 

A férfi asszony nélkül, asszony férfi nélkül nem képez egész embert, mert fél erőből egészet nem lehet, de egészből két felet lehet alkotni – de tökéletlent.

A Duál Egység mindenben kötelező törvény.
Az egész világmindenség létrejövetele, fejlődése, a természet működése – ebben a Törvényben teljesedik ki. 
A férfi sorsa a nő, a nő sorsa a férfi, és mégis fennhéjázó gőggel és alattomos ravaszsággal közelednek egymáshoz.

A teljes megértés, a legtisztább házastársi Szeretet és a Lelki benső eggyé olvadás csupán az egymásra talált Ikerlelkeknél található fel.
A duál törvény Isten egyik legnagyobb kegyelmét fejezi ki és a visszatérésre mutat utat – a Szeretet által. Ez tartja össze erős kapoccsal Isten tiszta gyermekeit. Ez fűzi őket Teremtőjükhöz.
Ez az, ami a két erőt összeköti – és a teremtőerőt fejleszti.
Ez az a szál a Női szellem kezében, amivel magához láncolhatja a Férfit, jóváteheti egykori hibáit, s felemelheti magával oda, ahonnan lezuhantak. A Teremtőhöz.

Az Univerzum teremtő energiájához – az életet örökké újrateremtő szexuális energia áll a legközelebb.

A Szent Házasság – vagyis az Ikerlélekkel és az Isteni minőséggel való maradéktalan újraegyesülés nem egy titok, melyet csak a beavatottak ismerhetnek.

A Szent nászra felkészítő időszak, életünk egyik legmélyebb átalakító korszaka. Ez a bátor szívek útja, ami teljes elköteleződést és százszázalékos odaadást kíván.
Ez nem egy gyakorlat vagy egy rituálé – ez egy elmélyült, tudatosan megélt, időigényes életmód. Mindent megkövetel – mindazt, ami vagy és mindazt, amivé válni szeretnél.

Az ember evolúciójának következő lépcsője, hogy a Férfi és a Nő EGYütt, Szent Szövetségben, meghittségben és elköteleződésben élje meg a legmagasabb Isteni minőséget.
Ez egy különleges Szellemi Út – sok csodával és örömmel.

A Szerelem Szava minden Földi szorításnál erősebb akarat.
Ami ezután következik egy megállíthatatlan, mélyülő örvény, ami így vagy úgy, de mindenkit megéget, aki a közelébe került.

Találkozik két ember, akik mások számára teljesen átlagosak, de egymás számára cseppet sem azok. Mert van valami megfoghatatlan kisugárzás, valami varázslat – ami rendkívülivé teszi őket egymás szemében.

És azt a bizonyos kávét bárki ágyba hozhatná, mégsem lesz ugyanaz az érzés. Mert nem a kávén múlik, hanem a kézen, amelyik a csészét nyújtja feléd… amelyben nem kávé van, hanem az Ő Lelke.

A legmélyebb szinteken tudjuk megtapasztalni önmagunkat – egymáson keresztül. Ez nagy kihívás elé állít.
Az egymással való kapcsolódás olyan szinteket érint, ami már túl van a puszta szexualitáson – ahol érzékelni lehet a megélt mélységeken át Istent.

Akik egy téves felismerés általi kapcsolatban vannak – az Isteni Gondviselés beavatkozik, és eltávolítja őket egymástól. Nehéz megérteni a történéseket, mert minden, ami végbemegy az a racionális elme által felfoghatatlan.

Ez egy türelemmel megélt folyamat, amelyben nincsenek kapaszkodók, minták. Nincs rá recept. Elengedem a hamis énképem, elfogadom a történéseket –feladom és rábízom magam az Isteni vezetésre.

Kinyílt a Szív-kapu. Új jövőt írunk, tiszta lappal. Ezt vártuk évezredek óta. Megnyitom Szívemet kettőnk jövőjének, Öregisten áldása van rajtunk s most elérkezett az idő, hogy ezt éljük.
Hogy EGYütt éljük.
Ez a szerelem – testi szinten – kiéget belőlünk minden évezredek óta megrekedt, megkövesedett fájdalmat és félelmet.
Lélek szinten az EGY S ÉG – Lelkünk egyé válása történik meg.

Önmagad Lelkét akkor vagy képes képviselni, ha tudod, ki az az ÉN – s nem kevered Lelked szükségleteit vágyaid elvárásaival.
Válj vágytalanná!

Soha ne add fel Lelki értékeid – becsület, irgalom, jóság, önzetlenség, őszinteség – egyetlen emberi vagy anyagi kiváltságért sem – mert ezzel önmagad Lelkét tagadod meg.

A Nő és a Férfi csak együtt létezik.
Szerelmet, boldogságot csak együtt érhetnek el. Szárnyalni csak együtt tudnak. Egymás mellett – egymással.

A Férfinek a stabilitást kell megtanulnia, hadvezérré kell válnia – ezért a Nő próbára teszi a türelmét, a kitartását, a megbocsájtó és józan ítélőképességét – vezetőhöz méltó döntési frekvenciáját emelve ezzel.

Ezzel szemben a Nőnek vissza kell adnia az irányítást, és újra bízni a Férfiben – türelmesnek és befogadónak lenni.
Mert a Nőnek nem teremtő energiája van eredendően, hanem gyógyító – amely lágy, simogató, magába fogadó, szeretetteljes.

A Nőnek újra fel kell fedeznie Méhének csodáját, a Méhének bölcsességét, titkát és erejét. Mert a Női Méh a Szent Kapu – amin keresztül az élet áramlik. Csatlakozási átkelő a Forráshoz.
Az a Férfi, akit Nője elzár a kaputól – a rideg pusztára, a kietlenségbe kerül.… és hát mindenkinek megvan a saját átkelő helye.
Így jutunk el a Forráshoz, az Ősforrás Szívébe, az eredetbe.
A Mennyországba… ahol azon az energiahálón létezünk – amit Isten és Istennői tudatnak hívunk.
Az Ikerlélek jelenség a Szeretet evolúciója… hiszen az Ősbizalmat a valódi, kötetlen Szerelemmel lehet kizárólag visszaállítani.

Azért kaptunk Szívet, hogy a Szeretet erejével feloldhassunk mindent, ami gátat szab Lelkünk szabad áramlásának.

Egyszer megkérdezte valaki: Mi a fontosabb – szeretni vagy szeretve lenni?

Erre mit mondhatnék…

Mi a fontosabb egy madárnak, a bal vagy a jobb szárnya?

Hogy hová vezet mindez?

A Fénytest felébresztése az Ikerlángok között a Feltámadás energiáját hordozza magába – ez annyit jelent, hogy együttlét során a Nőnek a legtisztább nyílt állapotában – az eggyé olvadás ebben a Szakrális Térben valójában akkora erő van, hogy képes akár a halotti létből egy újraélesztési folyamatba felemelni a társat.

Ez egy olyan mély alkímiai folyamat, amit mi még nem értünk. Ez messze meghaladja mindazt, amit emberi agyunkkal felfoghatunk.

Ebben a nászban van egy felelősségünk – ezzel már nem csak magunkat gyógyítjuk, hanem az egész emberiséget. Ez nagyon fontos felismerés!

Amikor ebben a tudatban szerelmeskedünk – ott jelen van minden magasabb dimenzió segítő energiája. Egy Új Világot teremtünk, s ezt az Isteni boldogságot nem lehet a tudatosság folyamatos megélése nélkül megtartani!

Itt nincs semmi titok. Most lehetőség van arra, hogy mindezt tudatosan megtapasztaljuk.

Szívembe írtalak és megjelöltelek Szerelmem örök pecsétjével…
de szabad Vagy mégis.
Nem azért szeretlek, hogy egyetlenem legyél,
s hogy végre magamhoz kössem csillagsorsodat.
Istent csodálom Benned.
Puszta létedben a Teremtés szépségét ízlelgetem…
Mehetsz vagy maradhatsz kedvedre – imámban őrizlek,
s míg élek áldani fog a Lelkem…

„A szerelmet a Földön túlról hozza magával az ember, ezért is nevezik szentnek ezt az érzést. Bizony a Földön csodaszámba megy az, ha valaki biztosan rátalál a párjára. Az igazira, akivel Lelkében és testében ugyanegy, akiket, a példaszó szerint, egymásnak teremtett a nagy természet”… írta Krúdy Gyula, aki meglehetősen jól megfogalmazta ezt a kötődést.

A találkozásuk csak akkor valósulhat meg, ha mindketten felkészültek rá.

Amikor mindketten a spirituális felébredés egyazon szintjén vannak. Ideális eset, de ez a ritkább. Lelkeik felismerik egymást.

A jellemzőbb az, amikor először a Nő szívében ébred a felismerés. Az öröm és az a megfoghatatlan boldogság, amelyre nehéz szavakat találni.
Mert olyan földöntúli az érzés, melyet talán ahhoz lehet hasonlítani, mikor egy kisbaba a világra jön – maga a Csoda.

Amikor szikrák pattognak, ha egymás szemébe néznek, ha megérintik egymást, lángol a szívcsokra – ahonnan mérhetetlen energiák szabadulnak fel.
Izzók robbannak széjjel és elromlanak az elektromos készülékek.

Az a bizonyos kémia, amiről mindannyian hallottunk – és szerencsés esetben már át is éltük egyszer-kétszer – ez esetben minden eddiginél intenzívebben működik. A Hazaérkezés biztos tudata, az, hogy nincs többé más, megérkeztem… magyarázatok nélkül is értjük egymást.


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?