• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

A KŐTÁBLÁK TITKA – avagy a 10 Parancsolat üzenete

Az emberi létezés a Teremtés óta nagy változások tanúja és résztvevője. Megélhette Istennel a teljes Egységet – és saját döntése okán az elszakadást is.
Amikor az Öregisten látta, hogy szellemi kapcsolat nélkül csak botorkálunk e sötét Földi labirintusban – segítő kezet nyújtott számunkra, hogy visszataláljunk Önmagunkhoz.
Ezt azonban a fizikai ember szintjén kellett megtennie.

A Bibliából ismert parancsolatokat az ember azért kapta, hogy értelmi és érzelmi fejlődése ezen iránymutatások mentén haladjon, és oly módon vezesse őt, hogy alkalmassá váljon arra, hogy önmagában az Istenember kódokat újra kinyissa.

Ezek a parancsolatok örök érvényűek, így a mai világban is megállják helyüket – de értelmük szellemi szinten csak Szívünk által nyer igazi iránymutatást!

Fogadja hát mindenki hite és szeretete szerint.

A két tábla a Szeretet Törvényének két fő tartó pillérét tartalmazza. Földi feladatunk, hogy e két Törvényt megismerjük, betartsuk, és e szerint éljünk. Az ember számára ez jelenti a két szárnyat, melyek, ha harmóniában együtt mozognak – az ember kiemelkedhet a mocsárból és visszaszállhat Égi Otthonába. Oda – ahonnan származik.

Az I. tábla öt törvénye az Istennel szemben betartandó kötelezettségeinket tartalmazza.
Szeresd a Te Istenedet – teljes Szívedből, teljes Lelkedből és teljes elmédből.

A II. tábla öt törvénye embertársainkkal szemben betartandó kötelezettségeinket tartalmazza.
Szeresd felebarátodat – mint Tenmagadat.

Amennyiben e két Törvényt betartod, a maradék nyolc elveszti lényegét – mivel, ha Szeretet van benned, azokat nem tudod áthágni. Viszont, hiába tartanád be a nyolcat – amennyiben az első két Törvénynek nem teszel eleget – minden összedől.

S most vegyük sorba a Törvények iránymutatásait a Szeretet Rendjén belül:


Első Parancsolat – EGY S ÉG TUDAT

Én Vagyok a Te Istened, ne legyenek más isteneid énelőttem!

Isten üzenete: Ne hidd azt, hogy kívülálló vagyok, ne helyezz ki magadból – hiszen BENNED ÉLEK! Ha különállóként tekintesz Rám, fél-elem irányít. Nincs szükséged arra, hogy félelmek között élj. Csak az EGY S ÉG ben találod meg Önmagad – s Magadon keresztül Engem. Ha megtalálsz Magadban – EGY leszel VELEM!

Amennyiben képes vagy Isteni voltodat elfogadni és életed irányítását rábízni, az Egység-tudat felé vezető úton nem lesz szükséged másra – csak erre a tudatosságra. Az Isten Tudat vezet téged.

Második Parancsolat – BÖLCS ESS ÉG

Én Vagyok a Te Istened – ne alkoss magadnak képet Énrólam!

Isten üzenete: Ha Önmagadban érzel Engem – ismersz. Ha kívül keresel, érzékeid megtéveszthetnek. Nincs szükséged arra, hogy téged bárki megtévesszen, és az ő hitét fogadd el saját igazságodként. Az IGAZ kép Rólam – Te Magad vagy! Isteni KÉP-MÁS! Ha felismered – ez a Te bölcsességed.

A bölcsesség nem más, mint Isteni Éned megnyílása Benned. Mely már nem kép – hanem a VALÓ.

Harmadik Parancsolat – BÉKE

Én Vagyok a Te Istened – ne élj vissza az Én nevemmel!

Isten üzenete: Ha érzel Engem Magadban – benned isteni Békém lakik. Ez a Béke mindig tud magáról, és nincs szüksége bizonyosságra. Ha megnyilvánulsz szent Békém által, Bennem teszed, s Én Általad cselekszem. Ekkor nevem Én mondom ki – a Te száddal!

Ha nem érzed Istent magadban, nevével csak külső megerősítéseket keresel – ám ha Ő benned él, nincs szükséged arra, hogy az elismerést és a bizonyosságot másokból kikényszerítsd.
A Békesség – elismerni Isten létét mindenben, bizonyosságok nélkül is.
Ezt a HIT teremti meg.

Negyedik Parancsolat – TISZTELET

Én Vagyok a Te Istened – az ünnepnapot szenteld meg!

Isten üzenete: Tisztelettel adózz Teremtődnek és Önmagadnak azzal – hogy megtiszteled a Teremtés csodáját!

A tisztelet azt jelenti – teljes Lényeddel meghajolsz és elismered a Létezést, mit a Szellemi Fény alkotott. A teremtés csak az alkotás elmélyült szemléletében tud kiteljesedni. Ha nem állsz meg egy pillanatra, hogy figyelmeddel megszenteld mindazt, amit létrehoztál – nem tudod magadba engedni annak szépségét. Az ünnep, az Élet teljességének elismerése és csodájának magadba fogadása. Ehhez azonban tisztelettel engedned kell, hogy szentsége megérinthessen a nyugalomban – mikor figyelmeddel, magadon keresztül az ünneplésnek adózol.

Ötödik Parancsolat – EL FOG AD ÁS

Én Vagyok a Te Istened – tiszteld Atyádat és Anyádat!

Isten üzenete: Mikor utadra bocsátottalak és a Földre emberként leszülettél – Önmagad szellemi döntését valósítottad meg. Szüleidet Te választottad – így ők utad segítői és sorsod tanítói. Az ellenkezés meggátol a felismerésben és eltávolít sorsodtól.

Ha lázongsz sorsod ellen, Önmagad ellen kelsz fel, s nem ismered fel a lehetőségeket, melyeket szüleid biztosítanak fejlődésedhez.
Az elfogadás visszavezet az Isteni Rend útjára – az Akarat segítő és beteljesítő erőibe. Így leszel képes csak felismerni, hogy tested teremtői szüleid – Anyád és Apád, kik nélkül e Földre le sem születhettél volna.
Az ÉLET – REND és az Elfogadás kegyelme által ismerheted fel – hogy ez a REND tesz csak szabaddá.

Hatodik Parancsolat – MEGBOCSÁTÁS

NE ÖLJ!

Isten üzenete: Az Élet – SZENT! Az ÉLET ÉN VAGYOK! Ha ezt elfelejtenéd – a megbocsátás Fénye visszavezet az emlékezetbe.

Minden élet isteni adomány, szellemi ajándék, Isten feltétel nélküli Szeretetének bizonyítéka.
Ami ezt a tudást elhomályosítja, az emberi félelem, mely önigazolásként indulatokat kelt, melyek az embert irányíthatóvá teszik és kibillentik a szabad akarat döntési lehetőségéből. Ilyenkor az ember félelemből bezárja a Tudatosság kapuit, és enged az indulatok keltette erő irányításának. Úgy gondolja, mindenképpen meg kell védenie magát, és minden veszélyforrást meg akar szüntetni.
A Megbocsátás erői felszabadítják az indulatok fogságából és visszavezetik az Élet szeretetéhez és tiszteletéhez. Aki pedig tiszteli az Életet, képes tenni érte – bármiről is legyen szó.

Hetedik Parancsolat – SZER – ELEM

NE PARÁZNÁLKODJ!

Isten üzenete: A Boldogság – az EGY S ÉG megélése Önmagadban. Bármerre jársz életedben, ezt az Egységet keresed. Léted a Földön – a megélésének beteljesülése, így az Egység is megtapasztalható a Szerelem által, de csak akkor jut el az Igaz Beteljesülésig – ha Magadban vagy SZERELEMBEN.

A beteljesülés pillanata csak akkor vezet el a Boldogsághoz, ha az Benned Történik – mint Isteni EGYesülés. Ez a Szerelem csak Önmagadon keresztül élhető meg – külső érzékekkel nem érezhető.
Amikor Te Szerelemben vagy Önmagaddal – a benned élő Istennel – a testi szerelem ennek emberi kiteljesedése; a belső megélés megnyilvánulása fizikai szinten.
A külső vágy elterel téged a belső figyelemtől – kiszakítva belőled a bizonyosság érzését. Ezért folyamatosan hiányérzeted van és keresed, mi is pótolhatná ezt benned.
Ha megtalálod a SZERELMET Istennel, nem lesz szükséged a beteljesülést kergető pillanatokra – mert képes leszel ezt megélni azzal, akit a Földön Társadként tisztelsz.

Nyolcadik Parancsolat – BŐ S ÉG

NE LOPJ!

Isten üzenete: Az Univerzum Bőséggel áldott meg Téged, de ezt csak akkor érted meg, ha lelki kincseidet feltárod magadban. Nincs szükséged másra, csak mit Én adok neked, mert utadat és feladatodat ez szolgálja.

Mikor a mohóság, az irigység és a birtoklási vágy kezd el irányítani – már nem az isteni Úton jársz.
Mikor elveszel mástól, Önmagadat károsítod meg – mert életenergiával fizetsz érte.
Az Univerzumban az energiaáramlás törvénye szerint, semmi sem marad üresen. Tehát, amikor elveszel valamit, ott üresség támad, és mivel ezt Te tetted – neked kell a hiányát betöltened. Önmagad energiájából pótolod.
Amire szükséged van, az Univerzumtól megkapod, csak ki kell nyitnod magad a Bőség energiáinak és teret teremtened – ahová beáradhat a Kegyelem. Ám amíg Te ezt a teret mindenféle kacattal, mohó vágyakkal és tévképzetekkel telíted meg – nem fog eljutni hozzád jogos jussod.

Kilencedik Parancsolat – IGAZ S ÁG

NE HAZUDJ!

Isten üzenete: Az Igazság Te Magad Vagy! Az Igazságtól eltérni azt jelenti, Önmagadat tagadod meg. A hazugság görbe tükör, melyben nem látszik Örök valód – csak az árnyék, mely elillan, ha megérinti a Fény.

Ha az Igazság ösvényén jársz, a legnehezebb próbatétel is a javadra fordul és a legkilátástalanabb helyzet is megoldódik – csak türelemmel és hittel ki kell tartanod az Egyetemes Igazság Törvénye mellett.
Az igaztalan szó feljegyzésre kerül az Univerzumban, és mint energetikai teher nehezedik létezésedre. A hazugság, csak addig képes fenntartani magát, amíg a Fény fel nem fedi az álarcot – melyet visel. A hazugság azt jelenti, nem bízol sem magadban sem másokban, ezért nem vállalod fel Önmagad – mást mutatsz, elvárásoknak engedelmeskedsz. Csak akkor lehetsz Igaz, ha bátran kiállsz, vállalod az Életed és Istent – magad és a Világ előtt. Ne feledd – Isten Így szeret, ahogy vagy!

Tizedik Parancsolat – HARMÓNIA

NE KÍVÁND, AMI A MÁSÉ!

Isten üzenete: Az egész Univerzum az otthonod, és benne minden éppúgy a Tiéd, ahogy mindenki másé. Az Egyetemesség nem tesz különbséget, mert minden EGYként létezik – ez a Harmónia Rendje.

A Te életed most lehetőség, hogy ezt az univerzális Harmóniát megtaláld Magadban és érezd, a birtoklás nem visz közelebb a dolgok megértéséhez – csak a hála és az öröm mindazért, amit Isten adott neked. Ha ebben a Harmóniában létezel, képes leszel örülni nem csak annak ami van, hanem annak is ami a másé – mert benne az Univerzum egyetemes ajándékait látod.
Az irigység eltakarja szemed elől a magasabb rendű szándék megnyilvánulását – mely mindenkit a maga Útján vezet. A Harmónia visszaállítja benned a megértést – minden úgy jó, ahogy van!

(forrás: Égi közvetítés)


Ajándék Parancsolat – a MESTERI 11-es
JÉZUS A SZERETET

Én az ÚT vagyok, az IGAZSÁG és az ÉLET!
Ki hisz Bennem – ÖRÖKKÉ ÉL!

Mikor Jézus a Földön járt megmutatta nekünk a Szeretet Útját – a Szellemi Fény Útját, Önmagunkat.
Ezzel átadta a Szeretet Törvényét, mely Általa vezet el minket újra az EGYségbe.
Ha magad felajánlod Neki – Krisztusi Énedet magadba hívod – kézen fog, és ha megengeded – végigvezet Téged a szellemi fejlődés Útján – a Fénybe. A tudatosságba. Égi otthonodba.


Hazugságok sokasága nyomorította meg az emberi életeket inkarnációkon át, pedig a kilencedik Törvény – mondhatnám a legfontosabb Törvény – NE HAZUDJ!
Ezt használja ki a sötét oldal – fegyverként a Fény ellen. Kezdetek óta hazudik, mindent elhazudva – az ember származását, történelmét, múltját, jelenét s jövőjét egyaránt.

A hazugság szembe szállt Istennel, hisz Isten maga az Igazság! Az ember – a hazugság révén – megtagadta önmagát és szembe fordult Teremtő Istenével. Új istent kezdett el imádni. A sötétség által létrehozott egyházak hazugságokkal láncolják magukhoz – mind a mai napig – az Istent kereső tiszta szívű embereket. Aki templomba jár, nincs tisztába vele, hogy a szívéből áradó tiszta Szeretet energiájával, egy sötét istent szolgál.

Kit is tartunk mi Istennek – a Magyarok Istenének? Ébredjünk már föl végre – emberek!
Isten gyermekeiként – az Isten bennünk van, s általunk cselekszik. Amíg a templomokban keresitek Őt – sosem találtok Rá.

Elleneink a hazugsággal gyakorlatilag az összes Törvényt fölülírták. Istent megtagadták, a Teremtés Törvényét semmissé nyilvánítva ezáltal, az embereket, az „oszd meg és uralkodj” elvén, vallások által megosztva egymás ellen fordították, s a természetnek hadat üzentek.

Emberek! Hová tűnt a kőtáblák tanítása életetekből?
Olyan mélyre süllyedtetek, hogy innen már nincs tovább.

A pokolba zuhant emberiség utolsó esélye, hogy felébredjen
– s Önmagára találva elinduljon Haza.


szeretettel, Emese
Please follow and like us:
Címke , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?