• Ez itt, az én Igazságom.

    Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
    Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

29. SZENTSÉGES SZERETKEZÉS

A spirituális fejlődés és a tudatszint emelkedésének kapcsán előtérbe került a Szentséges Szeretkezés, mint energia – mely a Felemelkedést hivatott segíteni. A legtöbb embernek sok kérdése van ezzel kapcsolatban, mivel ez az a téma, amit leginkább eltorzítottak.

Amikor szexuális energia aktiválódik, Dimenziós Portált – Csillagkaput – nyit a fizikai síkon. Ezután szabad akaratunkon múlik, hogy eldöntsük, milyen energiaként használjuk fel.
A kulcs – össze vagyunk-e kapcsolódva Lelkünkkel/Felsőbb Énünkkel vagy sem.
Bármilyen cselekvés természete attól függ, milyen tudatosságú energiát teszünk bele – s ez nagyban függ attól, hogyan határozzuk meg magunkat: személyiségként vagy Egyéniségként.

Ha magunkat személyiségünkkel azonosítjuk, ebbe nem tartozik bele a Lélek – ebből kifolyólag tetteinket a sötétség vezeti. Ám ha a Lélekkel azonosítjuk magunkat és Ő irányítja személyiségünk cselekedeteit – ezt visszük bele mindenbe, amit gondolunk és cselekszünk – beleértve a szexualitást is.

Tehát, ha valaki a szexualitást fizikai testének kielégítésére használja, az a sötétséget táplálja, melyből hiányzik a Lélekjelenlét – akár tudatában van ennek, akár nem – még akkor is, ha a pár szereti egymást.

A legfontosabb a belső kapcsolat a Lélekkel és a tudatos szándék a szexuális energiák felhasználása érdekében. Ez a kulcsa mindennek.
Ezen a bolygón általában nincs tudatos szándék és teremtés hozzákötve a szexualitáshoz.
Az emberek megkedvelik egymást és ugrás az ágyba – és újra megnyílik egy portál anélkül, hogy tiszta, magasabb rezgésű Fény lenne hozzákötve.

Ehelyett tiszta szándékkal érdemes kinyilvánítani mindazt, amit teremteni szeretnénk, tiszta Szakrális teret hozva létre hozzá, lényünk minden részét tudatosan bevonva.
Tiszta Férfi – Női energiával kell jelen lennie, ami tükrözi a Női – Férfi egyensúlyt, melyből a Lélek áll.

A szeretkezés ezúton a Fény igen erős lehorgonyzójává válik. Ez az energia segít az egónak a Lélekkel egyesülnie, hisz amikor megfelelően használjuk pozitív célokra, kellő hatalma van ahhoz, hogy segítsen minket a felemelkedésben.
Lehozza az Isten és az Istennő energiáit a bolygóra – ezáltal visszaemeli a Földet a Fénybe.

Annak az ismerete, hogy ezt hogyan használjuk, központi szerepet játszik az Istennő Misztériumokban.
Azért volt ez titkos hosszú idő óta – mert tiszta tudatosságot kell tartalmazzon, ugyanis nagyon erős energiáról van szó és minden, amit magába foglal – felerősödik, ez hatással van a kollektív tudatra és a bolygó energia rácsára.

Ha megértjük a szexualitás jelentőségét és gyakorlásának fontosságát, akkor felismerhetjük azt az egyetemes energiaforrást – amiből származunk és bennünk is létezik.

A Nő szívéből adja át az aranyfényt a Férfinek, majd a Férfiben alászáll az aranyfény a szakrális csokrába, ahol átadja az aranyfényt a Nőnek – ki felemeli szakrális központjából, Méhének Szent Teréből az aranyfényt a Szívéhez, és ismét átadja a Férfinek. Így kering körbe-körbe a tantrikus aranyfényű karika, áthaladva az arany kapun… Egyik gyermekdalunk őrzi e Szent Misztériumot: „nyitva van az Aranykapu, most bújjatok rajta…”

Mi nem vagyunk tisztában ennek az erőnek az intelligenciájával, aminek negatív következménye, hogy a szexualitásunk megélése során szégyenbe ütközünk. A szégyent pedig szüleinktől, felmenőinktől és azoktól a közösségektől tanultuk meg, ahol szocializálódtunk.
Ezért ne magunkat hibáztassuk!

A szégyen eztán bűntudatot generál, ami által pedig elkezdjük szépen lassan elutasítani magunktól a szexualitást.

Csak egy magas szinten működő szexuális együttlét teszi lehetővé, hogy átérezzük a végtelenül tiszta Szeretet és boldogság érzését az orgazmus által.
Ez az a pont ugyanis, ami az Isteni lét megtapasztalásához és átéléséhez vezeti gyakorlóját.

Minden ember egy külön univerzum – s benne megtalálható az Univerzumot alkotó két pólus „lakhelye”, az agyunkban – fizikai szinten a tobozmirigyben található TUDAT pozitív pólusa és a gerincünk legalsó CSÍ-golyájában található ENERGIA negatív pólusa.

Yin és yang, az Univerzumot alkotó két eszencia kicsinyített mása működteti lényünket is épp úgy, ahogy a Világegyetem fennmaradását is ez a két erő biztosítja.

Ez az életenergia testünkben alvó állapotban van. Ez a kundalini.
Sokkal több, mint szexuális energia, mert valójában a kundalini energia hozza létre lényünk minden aspektusát. A vitalitás, a valódi szeretet, a szerelem és a kreativitás energiái is ebből az energiából származnak.

Az életenergia lényünk egyetlen igazi forrása, és attól függően alakítja tulajdonságainkat, mennyire vagyunk tudatosak rá és miként bánunk vele.
Ha ezt az energiát megőrizzük, nem csak a fizikai testünket tartja egészségesen és fiatalon, hanem komoly képességekhez juttathat bennünket.
Ahogy egyre magasabb szintre emeljük magunkban, teljesen átformálja valónkat.

Annak az eredetileg szakrális cselekedetnek, mikor két ember tiszta szerelemből fizikailag is egyesül, a legtermészetesebb, legtisztább és leggyönyörűségesebb formája a megtartó szeretkezés, melynek keleti elnevezése a TANTRA.
A harmonikus párkapcsolat együttléteiben szunnyad az a Tűz – melyet fellobbantva megváltoztatható az élet. Egyfajta Isteni elragadtatás élhető át minden hétköznapi pillanat során.

Ha felismerjük a szexualitás Isteni lényegét, a különbséget az Isteni Párunkkal átélt kozmikus orgazmus és a mindennapi szex között – átalakíthatjuk szexuális energiánkat.
Hisz a Tantra nem más, mint az Isteni Szeretet útja, a szexuális energia átalakítása révén.

Gyakorlatilag szeretkezésünk által, a bennünk élő Isten megtapasztalja az életet a testben.
Ez egy magasabb szinten zajló, transzcendens szexualitás. Természetfeletti élmény.

Az Orgazmus állapota az a jelenség, amikor a Teremtés két pólusa egymásban nyugszik. Az Energia eléri a Tudatot, beáll az időtlenség érzése, valamint a gondolatnélküliség és a teljes boldogság állapota.
Az Orgazmus jelenségének semmi köze nincs az azt követő ejakuláció eseményéhez. A két jelenség egymástól függetlenül létezik.

Ami a hagyományos orgazmus során történik az – hogy az energia a hátgerincen végighaladva az agyban egyesül a Tudattal, néhány másodpercre elérve a tökéletes Isteni Egység és Boldogság állapotát.
Ezután a korlátolt időtartamú tapasztalás után, az Energia Férfiaknál ejakuláció, Nőknél letöltődés formájában távozik.
Amíg az egyén saját orgazmusát bipoláris szinten éli meg, az Energia távozása által egyfajta hiány-állapotban fog élni és a boldogságnak forrásait külső körülményekben keresi.

Az energia folytonosságát felismert Tudat maga a Boldogság Forrása.
Belőle egyik pólus sem hiányzik. Harmóniában van. Szerelemben.

Attól függően, hogy az Életenergia melyik csokrából nyilvánul meg – beszélhetünk az egyén tudatszintjéről.

A hétköznapi ember az Energia rabszolgája, mert tudattalan annak működése.

A spirituális ember használja saját Energiáját – mert ahol a Tudat, ott az Energia. A jelenleg zajló felemelkedésben a hétköznapi emberből – spirituális ember válik.

A Szent Szeretkezés energiájának kiindulási pontja a Szív.
A szívcsokra forrósodik föl önmagam belső energiaforrásából. Egy belső vágyból – egy önmagam iránt érzett végtelen Szeretetből.
A két Szív összekapcsolódik, a Lelkek elkezdik egyre inkább beengedni felülről és alulról magukba az energiát.

Amikor már olyan mértékű a beáramoltatott energia, hogy szinte szétéget, akkor áramlik be a fizikai test minden területére – sejtszinten ekkor indul be a testben a fizikai vágy.

Itt az energiák szerelemegyesüléséről van szó – ami már nem fizikai szintű orgazmust generál, hanem ennél sokkal többet.
Olyan érzés, mintha az Ég a Földdel találkozna.

Ez dimenziókat nyit meg, megszűnnek a határok – csak együtt lüktetés van. Olyan, mint egy sokdimenziós tűzijáték.
A sejtektől a legmagasabb tudatszintig – egyszerre rengeteg apró, pici fénygömb robban körülöttünk és bennünk – ez óriási energiát generál.

Ezt az összeadódott energiát tudatosan irányíthatjuk bárhová – csak a képzeletünk és tudatosságunk szab határt neki. Tudatosan gyógyíthatunk vele.
Fontos, hogy a Szív a kapcsolódási pont!

A Kozmikus szintű kapcsolódásnál olyan érzést tapasztalhatsz meg, mintha eszméletedet vesztenéd. Ez maga a teljes feloldódás.
Olyan hatalmas energia áramlásba kerülünk párként, aminek a következményeit még csak most kezdjük tapasztalni.

De mi történik velünk, amikor ilyen hatalmas energiába kerülünk?

Ezek a kozmikus szintű energiaáramlások bizony mindent megkavarnak, átvilágítanak és átégetnek. Minden előkerül, ami eddig árnyékban volt, és minden láthatóvá válik, ami eddig elnyomva volt bennünk.

Itt lép be életünkbe a Tudatosság egy magasabb szinten. Ez egyfajta megadás – fegyverletétel a Szerelem előtt.
Amikor már megengedjük tudatosan ezt az átvilágító, átégető lángolást, hogy hadd jöjjön fel, ami már nem méltó hozzánk, hadd égjen át, ami már nem kompatibilis velünk, hadd világítódjon át az, amire még nem láttunk rá magunkban.

Amennyire képes vagy magad megadni a saját magasabb Énednek – a benned élő Istennek – pont annyira vagy képes átadni magad, és beleolvadni egy Egységélmény Párkapcsolatba.

Amikor két ellentétes nemű ember találkozik, nem csak biokémiai, érzelmi, szellemi és lelki folyamatok zajlanak. Kiegyensúlyozott esetben tökéletes energetikai egyensúly alakul ki.

A Kozmikus Nász keltette energiaáramlás hat a téridő szövetére, a magasabb szellemi síkokat és azok lakóit mozgatja meg és lehetővé teszi a Misztikus Egyesülést a Teremtővel.

A Misztikus Unió során az egyéni energiatér szerepe megváltozik, s a másik személy megjelenése által felerősödik – olyan, mintha nem egyetlen kisebb erejű antennával pásztáznánk az Univerzumot, hanem a kettő összehangolásával – egy nagyobb adó-vevővel.

A halhatatlan test asztrális utazásából itt spirituális lesz – s a résztvevők közvetlenül kapcsolódnak a Felsőbb Világokhoz.
Minél tovább tart a folyamat – annál erőteljesebb.
Ezért alapeleme a tantrikus szexnek, hogy késlelteti a Női – Férfi orgazmust – hisz a feszültség fenntartásával még tovább gerjesztődik ez a belső közös energia, amely az Univerzummal való végső összeolvadást teszi lehetővé.

Amikor ez megtörténik, a test Fényforrássá válik. Fellobban a láng.
Olyanok együtt, mint egy fénysugarakat kibocsátó gömb.
A közös auratér kivilágosodik, kitágul, fényleni kezd.
Ez egy belső tündöklés, mely érezhetően megváltoztatja a teret – megszűnik az idő, az egybefonódás olyan, mintha egy csillaggal teli űrben lebegnénk – örök ölelésben.

A szerelmesek végtelen megértésben, harmóniában, magasrendű Szerelemben egyesülnek. A másik ember itt nem csak a vágyakozás célja és tárgya, hanem spirituális útitárs is, aki több mint puszta test és érzelem – Szellemi lény.
Mennyei küldött, aki nem véletlenül van velünk, s aki mellé mi is feladattal születtünk.

Az egyesüléskor ezért az egymásba feledkezés nem csak a belső összetartozás, a bizalom, a feltétel nélküli mély Szerelem, az ellazultság, a béke érzetét adja, hanem a rokonlélekre való rálátás rég várt édes boldogságát is.

Ez a kozmikus pillanat, amikor Lelkeink nem csak egymással olvadnak Misztikus Közösségbe – hanem a Teremtővel is.

Ez az a pont, amelyből a Teremtés kiáradt – s ahová egyszer mind Hazatérünk.

Avalon az a Lélek Világ, ahol még együtt vannak a Lélekpárok – a Nők és Férfiak Szent szakrális szertartásban élik a test, a Lélek és a Szellem szexuális egyesülését – a kundalini energia és a tantra csodáját.

A Szerelem csodája – csatorna az Égi világokhoz…

Jól tudja ezt az inkvizíció is, így elpusztítják a Szent Szakrális Szeretkezés igazságát. Hasítják a Női és a Férfi kollektív tudatot.

Egykoron Istennőként tisztelte a Férfi a Nőt, és Istenként tisztelte a Nő a Férfit. A Férfi ébresztette a kundalini energiát, emelte a Nőt – és a Nő a Szent Kelyhén át – a Méhén át – hazavezette a Férfit a Mennyországba.

Hazatértek mindketten, mert a Szakrális Tantra energiájában – a szerelmeskedés csodájában – a Nő imádta az ő Istenét, és a Férfi imádta az ő Istennőjét – Kristály Tudatállapotot és Kristály Szeretet állapotot teremtve…

Ezen magas szeretet rezgésen az ember teremtett és gyógyított – Lélekpár – Isten és Istennő – Szerelem energiában.

Ám, a szerelmeskedés bemocskolásával sérült a Lélekpár energia is, így Lélekpárok milliói szakadtak el egymástól… E szakadás tudatállapot csökkenést eredményezett, és az ember eltávolodott az Ősi Forrástól.

Azonban a Mindenség Alaptörvénye az Egyensúly – és nincs azaz erő, ami ezt megszüntethetné. Így mindig van egy szélsőséges pont, ahol a folyamatok megfordulnak.

A sötétség évszázadai után Fényküldöttek érkeztek a Terrára, hogy fényt gyújtsanak a sötétségben.

Avalon energiái jelen vannak. Avalon körül oszlik a köd…

Avalon Lélekpárjai egymásra találnak…

Szent Szellemben, Lélekben és testben egyesülnek.


vissza a könyv tartalomjegyzékéhez

Please follow and like us:
Címke , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?