• Ez itt, az én Igazságom.

  Talán Te is találsz benne a saját életedre alkalmazható megoldásokat.
  Olvasd figyelmesen, s tanulj a hibáimból!

rólam

A Bánság egy kicsinke falujában születtem, Végváron.
Az általam kiválasztott, leszületésem helyét, annak elnevezésével, csak mostanában kezdtem megérteni.
2000 óta őstermelőként tevékenykedem Békéscsabán.
A 30 éves házasságomban “csak” 3 gyermekem édesanyja és rabszolgatartóm asszonya voltam…

Írásaim, melyek papírra vetésére a másokat segítő szándék vezérelt, elsősorban arról szólnak, hogy hogyan válhatsz asszonyállatból NŐ-vé, majd NŐ-ből Királynővé.
Tegyél így Te is, mielőbb…

Életutam

Életutam szakaszairól, annak pár szavas jellemzőiként talán ezt írhatnám:

 1. kemény és tanulságos 2010-ig,
 2. ébredező 2010 és 2016 között,
 3. emelkedő és boldog 2017-től
 4. átadó-tanító 2019 végétől
mára már a béke és nyugalom egy szigete

Az íráshoz mindig is vonzódtam, viszont jó darabig megtiltották ezt a társadalom elvárásai és a közvetlen környezetem.
Életutam 2. szakaszában, 2014-ben, ennek ellenére kiadtam első könyvemet “A legmagasabb szintű szeretet” címmel.
Az írástól való “eltiltást” énekléssel próbáltam ellensúlyozni. Sokszor, és inkább csak magamnak.

Eddigi életemre alapvetően, minden élményem mellett a “HÁLÁS VAGYOK” kifejezés illik legjobban. Nincs jó és rossz döntés, nincs jó vagy rossz cselekedet. Csak döntés van és csak cselekedet van. Valamint a következményeik…

Első könyvem sikere?

Mindenképpen sikernek könyvelem, hogy a könyv megjelenése véglegesen pontot tett addigi rabszolga életemre. Pénzügyi sikerről nem is beszélhetünk, hiszen esdeklő könyörgésre végül is nem került boltokba.
Talán ötven példány került ki a kezeimből. (Kérésre, postaköltség ellenében szívesen elküldöm bárkinek.)

Második könyvem

A második könyvem “A haza vezető út címmel – jelenlegi álláspontom szerint – egyenlőre nem jelenik meg nyomtatásban. Csak itt olvasható. (folyamatosan feltöltés alatt)

Célom?

A szakrális hármasság alapvetéseit figyelemben tartva tapasztalásomat és az abból eredő okulandókat, ellenérték igénye nélkül átadni Néktek.

Ez a honlap azért nyílt meg, hogy fejezetről fejezetre, itt közzé tegyem könyveimet és más, korábbi írásaimat is.

Békéscsaba, 2020. Fergeteg haván

Szeretettel és az Öregisten áldásával,
Emese


TÁLTOS TEREMTÉS

Világ kezdetén Életnek Isten szabott Örök Rendet.
Áldott fejlődését Szernek – adott hozzá érző Lelket.
Ki áradott Őseredet Szellem – befogadta Világ Lélek,
Megszilárdult anyagban a jellem – ragyogott millió kis Élet.

Világ Lelkében lángoló tűz áthatja a Mindenséget,
Együtthatva mindent egybefűz – karöltve a Teljességet.

Legyen a szabad Én egyedi, ki fejlődve és okulva,
Akaratát valóvá teheti – létezését Életté Áldva.

Méressen meg minden érték, titokban, függöny mögé rejtve,
Hogy a hamis kísértésbe essék – s az Igazgyöngy ki legyen emelve.

Értelem, érzelem, cselekedet – ez légyen Isten képmása,
Mit alkotó munkával teremtett – hasson az Egekbe világa.

Ragyogó gyümölcse Életfának – ízed, illatod, zamatod –
Minden megtapasztalásnak ajándékba adod.

Áldásom a MAG Nemzetre!

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

 1. Balog Emese mondta:

  Szinte még meg sem jelent a honlapom, de máris engem kritizáló hozzászólás érkezett drótpostán – melyet kérésre nem jelenítek meg.
  Az “észrevétel témája” a házasságom fenti jellemzése.
  Csak egy kis kiegészítés a fentiekhez: gyermekeim apja nem átallott ügyvédi segédlettel teljesen kiforgatni a családi közös vagyonunkból sem, kihasználva az akkor még feléje mindig fennálló hitemet, szeretetemet valamint jogi tudatlanságomat a “házastársi közös vagyonról” – hivatkozva mind a mai napig arra, hogy én csak “anya” voltam…

Vélemény, hozzászólás?